A Magyar Pax Romana Fórum külkapcsolatai

 

A magyar Pax Romana Fórum katolikus magyar értelmiségi szervezet a Pax Romana ICMICA (International Catholic Movement of Intellectual and Cultural Affairs) rendes tagja. Jogutódja a Magyar katolikus Diákszövetségnek, amely 1921-ben a nemzetközi Pax Romana alapító tagja volt, valamint az emigrációban működő KMÉM-nek (Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom), amely 1964-től 1992-ig képviselte Magyarországot az 1947-ben Pax Romana ICMICA néven újjáalakult nemzetközi szervezetben.

Az ICMICA tagszervezetei révén 57 országban, egyéni tagjait tekintve 82 országban van jelen.

Hivatalos nyelvei: angol, francia, spanyol. Kiadványa az évente kétszer megjelenő Convergence. Mint nem kormányzati szervezet (Non Governmental Organisation) és nemzetközi katolikus szervezet (International Catholic Organisation) állandó képviselettel rendelkezik az ENSz megfelelő bizottságaiban, az UNESCO-nál, az Európa Tanácsban és a Szentszéknél.

A szervezet szakmai titkárságokat és munkacsoportokat működtet, aktuális kérdésekkel foglalkozó időszakos projekteket menedzsel.

A szervezet dokumentumai az ICMICA weblapján hozzáférhetők: http://www.paxromana.org

A MPRF Külügyi Tanácsadó Testületének (KTT) tevékenységük területe:

Bartal Attila

Dancsok Tamás

Galambos Gyula

Keresztes K. Sándor

Mészáros Klára

Pomogáts Béla

Szöllőssy Ágnes

Udvarhelyi Zsuzsanna

Mártonffy Marcel

szerkesztőségével, nyugati sajtófigyelés, hazai anyagok kiajánlása


A MPRF külképviseleti munka területei

1) ICMICA Nemzetközi Pax Romana elnökségi tagság

Az elnökségnek Magyarország 1996 óta tagja. Ez a tisztség rendszerint egy ciklusra, azaz négy évre illeti meg azt az országot, amely a tisztújító közgyűlést megrendezi. Az ICMICA történetében ez volt az első alkalom, hogy a közgyűlést u.n. volt szocialista országban tartották.

Feladatok:

a. javaslattétel, döntés előkészítés, együttműködés tartalmi, szervezeti kérdésekben

b. szakanyagok, szakvélemények elkészíttetése, előadók menedzselése

c. részvétel az ICMICA projektjeiben

d. aktív részvétel az ICMICA évente egy alkalommal megrendezett közgyűlésén

e. az ICMICA elnökségével rendszeres kapcsolattartás, információ küldése a MPRF működéséről

f. ICMICA Young Professionals referatúra


2)
Kelet-Közép-Európai Regionális Koordináció

1996-ban az ICMICA nemzetközi titkárságának kérésére vállalta a MPRF, hogy a volt szocialista országok Pax Romana szervezetei közötti együttműködés koordinátora lesz.

A keresztények társadalmi szerepvállalását és az egyház helyzetét illető közös, illetve kétoldali (pl. szlovákiai magyar püspökség) kérdések megbeszélésére és érdekek esetleges közös képviseletére, érvényesítésére alkalmas munkaterület. A MPRF eddig két találkozót szervezett, 1997-ben Dobogókőn a nacionalizmus és az etnikai kisebbségi helyzet kérdéskörében cseh, horvát, szlovák, lengyel, hazai és határon túli magyar résztvevőkkel, 1998-ban Budapesten a migrációról és a menekültügyről szlovák, lengyel román és hazai magyar résztvevőkkel. Az 1999 évi találkozó szervezését május 14-16-ra a lengyel Pax Romana szervezet (KIK) vállalta, de pénzügyi nehézségek miatt a konferenciát lemondták.

Feladatok:

a. az együttműködési területek feltárása

b. közös középtávú programtervezés, előkészítés,

c. intenzív PR munka és szervezés,

d. évközi kapcsolattartás a konferenciákon már jelenvolt résztvevőkkel


3)
A Kárpát-medencei Pax Romana szervezetek közötti kapcsolat koordinálása

Ennek gondolata már 1995-ben felmerült, és az akkori MPRF elnök kezdeményezésére a Pax Romana szervezetek elnökségi tagjai 1996-ban Ménfőcsanakon, 1997-ben pedig Szászfenesen tartottak programegyeztető megbeszélést. A határon túli szervezetek 1996 évi ICMICA levelező tagsági felvétele, pontosabban az ebből fakadó kötelezettségek teljesítésének nehézségei, valamint a MPRF egyre szűkülő lehetőségei a nyugati pénzforrások közvetítését illetően szükségessé teszik a korábban informális kapcsolat szabályozását és kodifikálását. Ennek igénye az 1998. június 6-7-én Palicson megtartott Kárpát-medencei Pax Romana elnökségi találkozón határozottan megfogalmazódott, jóllehet a MPRF ez irányú szerepvállalásának jellegéről és mértékéről a PR szervezetek véleménye eltérő.

Feladatok: a MPRF és a határon túli magyar Pax Romana szervezetek együttműködésére vonatkozó keret-megállapodás (ld. a MPRF dokumentumai) végrehajtása, amely az együttműködés koordinálása, téma- és időpont-egyeztetés, pályázatfigyelés stb.) szabályozza.


4)
A szakmai titkárságok ügyei

Az ICMICA mellett u.n. szakmai titkárságok működnek jogász, elméleti szakember és kutató, pedagógus, mérnök-közgazdász és alkotó művész szakterületen dolgozó katolikus értelmiségiek részvételével. Magyarországon a Pax Romana eddig sikertelen kísérleteket tett a szakmai titkárságok megszervezésére, ugyanakkor vannak a nemzetközi szaktitkárságokkal (pedagógus, mérnök-közgazdász, fiatal mérnök-közgazdász) aktív kapcsolatban álló személyek, akik nem kívánnak a MPRF-mal intézményes kapcsolatot kiépíteni.

Feladat:

    szaktitkárságok létesítéséhez

(1999.05.25. Szöllőssy Ágnes)