A jövő egyháza - Az egyház jövője?

Innsbrucki Tanulmányi Napok

A KMÉM-Pax Romana Őszi Találkozója

2005. október 12-16.

 

Elöljáróban: a találkozó nagyon sikeres volt. A több mint 90 résztvevő folyamatosan élénk érdeklődést lehetett tapasztalni és az egyes előadások pénteken és szombaton igényesek voltak, az értelmiségi reflexióra alkalmasak. Ha nem csal a látszat mindez Boór Mártát, a program szervezőjét dicséri.

Összesen hét előadás hangzott el igen különböző szempontokból vizsgálódva: a pszichológiáéból (Pécsi Lászlótól), a szociológiáéból (Rosta Gergelytől), a politológiáéból (Mustó Istvántól), a teológiaéból (Patsch Ferenctől), a pokol kapujáéból (Máté-Tóth Andrástól), a jogászéból (Pál Lászlótól) és a püspökéből (Beer Miklóstól).

Beer Miklós váci megyéspüspök három napos jelenléte és kommunikabilitása az akadémiai tematikától függetlenül is emelte a Tanulmányi Napok fényét. Előadása nem csak emlékezetes volt, de reménykeltő is.

A Tanulmányi Napok egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó előadása előre nem is volt tervezve, a helyzet adta, mert előadóik jelen voltak, hogy Tímár Ágnes és Szabó Gyula (vagy ahogy bemutatták őket: az egyház üldözőinek üldözői) tájékoztatást adotak arról, hogy miként áll az 1989 előtt ügynöki szerepet vállaló egyháziak kilétének és tevékenységének feltárása, amely immáron a Terror Házának égisze alatt folyik. Alighanem mindannyiunknak az volt a konklúziója, hogy bizony nagy út áll még a magyar társadalom és benne a Magyar Katolikus Egyház előtt a megtisztulásig.

Az egyes előadásokat követően (remélhetően több írott változatát a Mérleg közli majd) lehetőség volt a kérdésekre és a kommentárokra, illetőleg Maitz Eszter vezetésével kerekasztal formájában is lehetett vitatni az elhangzottakat és a témát önmagában is. Igen érdekesen színezte át az előadásokat és a megbeszéléseket Tímár Ágnes OCist nővérnek elmélkedései, amelyek a Tanulmányi Napok akadémiai programját megelőzően, csütörtökön, a Lelki Nap keretében hangzottak el.

 

Horányi Özséb

 

 

A találkozó programja, előadói