A MPRF 1999. május 29-i közgyűlése az alábbi nyilatkozatot fogadta el:

 

A Magyar Pax Romana Fórum (MPRF) megállapítja, hogy a koszovói háborúra vonatkozó politikai egyetértés a háborúban eltöltött hetek számának növekedtével mind törékenyebbé válik. Polarizálódik a magyar közvélemény. Joggal kifogásolhatjuk a közvita olykor eldurvuló hangnemét vagy a tényekkel számot nem vető érveléseket, mégis: az eltérő nézetek együttese a társadalom ébredező felelősségtudatáról tanúskodik.

A MPRF úgy látja, hogy a meginduló viták mögött egy mélyebb, lényegi összefüggés is felismerhető. Kétségtelen, hogy felkészületlenül érték a gondolkodó magyar társadalmat a háborús fejlemények, s talán következményeikkel sem számoltunk eléggé. Tíz éve élünk demokráciában Ľszomszédben zajló drámai események ügyében. S ennél is fontosabb, hogy ezt a mostani felkészületlenséget már túl sok hasonló felkészületlenség előzte meg. A demokratikus magyar társadalomban folyamatos, türelmesebb és elmélyültebb konszenzusteremtésre van szükségünk.

A MPRF mint a nemzetközi Pax Romana mozgalom magyarországi szervezete alapítóinak szellemiségét követve és a hasonló szándékú partnerekkel együttműködve maga is arra törekszik, hogy kezdeményezései elősegítsék

 

a kifejlődött konfliktusok áldozataival való szolidaritás vállalását,

a különböző kultúrák, vallások, etnikumok, illetőleg a többség és a kisebbség vagy éppen az egyes kisebbségek között meglévő vagy ébredő konfliktusok feltárását és enyhítését,

a konfliktusok megelőzéséhez nélkülözhetetlen társadalmi konszenzusok létrejöttét.

 

Ugyanakkor ismernünk kell kompetenciánk határait is. A MPRF nem a hatalom, még kevésbé a katonai stratégia szférájában müködik, hanem a mindennapokban: a töprengés, a részvét, a cselekvő szolidaritás területén. A MPRF ezért arra kér minden felelős szellemi műhelyt és minden állampolgárt, hogy nézzen szembe a magyar társadalmat érő kihívásokkal (érkezzenek azok belföldről vagy külföldről, legyenek politikai, közéleti, vallási, etnikai vagy bármilyen más természetűek) és keresse a szükséges konszenzusok megteremtésének módjait, fórumait és az együttműködésre kész partnereket. A MPRF a koszovói válság mélyebb okainak megértését a továbbiakban megkülönböztetetten fontos feladatának tekinti és beiktatja munkaprogramjába.

A koszovói tragédia kapcsán elhangzó felhívások mindegyike sugároz olyan felelősségtudatot és együttérzést, amelyre általános emberi értékeket és nemzeti érdekeket egyaránt védő, ezekért áldozatokat vállaló, teherbíró és időtálló közmegegyezés épülhet. Mi, katolikusok imádkozunk a koszovói tragédia áldozataiért. A MPRF azzal a kéréssel fordul tagjaihoz és minden jóakaratú magyar állampolgárhoz, hogy nyújtsanak egyénileg és szervezetek tagjaiként támogatást a háború áldozatainak Magyarországon és az országhatárokon kívül is.

 

Magyar Pax Romana Fórum
H-1025 Budapest, Szilfa u. 4.
T/F: 36-1-275-2935