Pax Romana - ICMICA konferencia és közgyűlés

 

Az értelmiségi és kulturális kérdésekkel foglalkozó nemzetközi katolikus mozgalom, a Pax Romana-ICMICA (International Catholic Movement for Intellectual and Cultural Affairs), július végén Varsóban tartotta 29. Közgyűlését. A Magyar Pax Romana a 20-as évek óta tagja ennek a szervezetnek, most kétfős delegációval képviseltette magát a négyévente esedékes rendezvényen, amelyre ezúttal öt kontinens negyven országából érkeztek résztvevők.

A közgyűléshez hagyományosan kapcsolódik egy-egy tematikus konferencia. Ezúttal a "Szegénység és igazságtalanság, mint az etika és a kultúrák próbatételei" kérdéskör került terítékre. Szombattól hétfőig a lengyel felsőház (a szenátus) tanácstermeiben egymásra is reflektáló - a helyzetkép sötét vonásait sem kendőző - előadások és panelviták tárták fel a tényeket, a velük összefüggő trendeket, a globalizálódás folyamatában szükséges és lehetséges lépéseket, a figyelmet a katolikus szakemberek felelősségére és cselekvési lehetőségeire irányítva. A részletes program a házigazda-szerepet ellátó lengyel KIK (Club of Catholic Intelligentsia) honlapján megtalálható (www.kik.waw.pl). A mintegy másfélszáz résztvevő csoportmunkával, elsősorban nemzeti tapasztalatok, feszültségek, válasz-lehetőségek megbeszélésével járult hozzá a nagyon szerteágazó téma minél alaposabb feldolgozásához. A megállapítások, következtetések és ajánlások dokumentuma a szövegező-szerkesztő bizottság terve szerint rövidesen olvasható lesz az ICMICA honlapján (www.paxromana.org). Néhány gondolata, így az a megállapítás, hogy a jelenleg uralkodó neoliberális gazdasági elmélet alkalmazása nem gátolja meg, és nem szorítja vissza automatikusan a szegénység további terjedését, továbbá több - látszólag formális, valójában szemléletmódosító - szóhasználati pontosítás (így térségünk - Kelet-Európa helyett Közép-Európa - vagy az etikai kritériumok pontosabb megnevezése), magyar javaslatra került be a szövegbe.

A konferencia programja liturgikus-spirituális eseményekben is gazdag volt. Közülük kiemelkedett szombaton a varsói prímási katedrálisban, hétfőn az óvárosi Szent Márton templomban tartott püspöki szentmise, közben vasárnap a görög-katolikus rítus szerinti két órás szertartás élménye. Varsó polgármestere fogadást adott a konferencia tiszteletére.

A közgyűlés ügyrend szerinti témáira (tagfelvétel és tagi státusok felülvizsgálata, a tevékenységről szóló és pénzügyi jelentések, tisztújítás) a szervezők két napot szántak és Krakkót választották helyszínül. Az átutazás napja, kedd, alkalmat adott a holocaust fizikai megvalósítására épített táborok (Auschwitz és Birkenau) felkeresésére. A horror- és kalandfilmek mai eszköztárához viszonyítva kezdetleges technológia relikviái mögött kirajzolódó, időtlen emberi embertelenséget, a megrendülés, elképedés, szégyen, fájdalom kavargó érzéseit - a feldolgozhatatlant - próbálhattuk szavakba öntve vagy csendes hallgatással feldolgozni az öt órás látogatás közben és után.

A krakkói közgyűlés két új tagot vett fel, az aktivitás (illetve ennek hiánya) függvényében pedig módosította több tagszervezet alapszabályi státusát. A magyar delegáció észrevételeit figyelembe véve a felvidéki, erdélyi és vajdasági szervezetek, az előzetes elnökségi javaslattal szemben, egyelőre megtarthatták "levelező" (associate) státusukat. A döntést sikerült elhalasztatni, a közvetlen kapcsolatfelvétel eredményétől függő későbbi állásfoglalásra vonatkozó magyar ajánlást a közgyűlés elfogadta.

Az európai tagországok csoportjának munkaülésén a magyar delegáció Szlovénia megválasztását javasolta az európai vezetőségbe, miután Olaszország évek óta betöltött helyét felajánlotta. Ez általános helyeslést váltott ki, mivel így a vezetőség összetétele regionálisan kiegyensúlyozottabbá vált. A gesztus kedvező fogadtatását jelzi talán az is, hogy a szlovén delegáció távozásakor a magyar delegációra ruházta át szavazati jogát.

Meghallgatta, és elismeréssel nyugtázta a közgyűlés a kontinentális alelnökök és a tematikus titkárságok beszámolóit, megállapította, hogy a nemzeti tagszervezetek együttműködését jól koordinálja és a nemzetközi szervezetekben (ENSZ, UNESCO, Európa Tanács, stb.) is sikeresen tevékenykedik az ICMICA. Kiemelt hangsúlyt kapott a Pax Romana ifjúsági testvérszervezete, a MIEC (International Movement of Catholic Students) tevékenysége Megerősítette tisztségében a közgyűlés Patricio Rode elnököt és új főtitkárt választott Paul Ortega személyében. Az európai régió alelnöke Philippe Ledouble lett, Anselmo Lee eddigi főtitkárt az ázsiai-csendes óceáni régió alelnökévé választották. A korábbi tisztségviselők munkáját, tevékenységüket méltatva, ajándékokkal is megköszönte a közgyűlés.

A konferencia anyagai (a zárónyilatkozattal együtt) további feldolgozásra érdemesek, időszerűek, ezért a Magyar Pax Romana honlapjára az ősz folyamán több kivonatos ismertetés felkerül majd, és linkek segítik majd a részletek, illetve a teljes anyagok iránt is érdeklődők tájékozódását. A konferencia környezetét és hangulatát szemléltető képsorozat már látható a KIK honlapján (http://www.kik.waw.pl/paxromana/).


Gábor Dzsingisz - Scharle Péter