Párbeszéd a családról

 

A boldogabb családokért!

 

A 2000. áprilisi, a család témájával foglalkozó konferencia az első volt a Magyar Pax Romana kongresszusainak sorában, melyre a témában érintett civil szervezetek is meghívást kaptak. A családsegítéssel, családgondozással foglalkozó orvos, pszichológus, szociológus szakemberek, teológusok és lelkipásztorok mellett megszólaltak a családokat segítő mozgalmak, egyesületek, alapítványok képviselői is. A tudományos megalapozottságú szakmai problémafelvetések és diagnózisok mellett, azokat sajátos módon kiegészítve mutatkozott meg mindannyiunk számára az az elkötelezettség és aktivitás, melyet a családok érdekében tevékenykedő civil szervezetek képviselnek.

A konferencián kialakult termékeny párbeszéd folytatásaként a Magyar Pax Romana szeretné támogatni a családok igényeinek, az egyházi, szociális és egészségügyi szervezetek szakmai kompetenciájának, valamint a családsegítésben érintett civil szervezetek elkötelezettségének és aktivitásának összehangolását. Szeretné párbeszédre, közös gondolkodásra hívni az érintett feleket, mindazokat, akik számára a család megóvandó és gondozandó értéket képvisel, s akiknek van véleményük, elgondolásuk a tennivalókra vonatkozóan.

Az együttgondolkodás kiindulópontjául a civil szervezetek feladatvállalásának, közvetítő szerepének, a szakma és a civil szervezetek lehetséges együttmuködésének kérdései adják. Minden érdeklődő, érintett vagy érdekelt véleményét örömmel és érdeklődéssel várjuk, annál is inkább, hiszen a család olyan téma, melyben így vagy úgy mindannyian kompetensek vagyunk.