Felhívás

Mindenki számára, akinek gondolatai vannak a tudomány és a hit kapcsolatáról, illetve a Fides et ratio enciklikával kacsolatban

 

A Magyar Pax Romana, katolikus értelmiségiek civil szervezete 45. kongresszusát a Fides et ratio* enciklika kapcsán és témájában Szegeden tartja a MTESZ székházában (Kígyó utca 4.) 2003. április 23 - 26. között.

A kongresszus résztémái:

 

A pápai dokumentum és vallásfilozófiai háttere

A kinyilatkoztatás tekintélye és a kritikai vizsgálódás határai/lehetősége

A szaktudományok jelentősége a katolikus teológiában

A vallás és a társadalomtudományok

A vallás és a természettudományok

A transzcendencia kifejezésformái: a kereszténység és más világvallások

 

Anyagi lehetőségeink függvényében, de legalább tíz magyarországi diák jelentkezési díj fizetése nélkül a kongresszuson vendégünk, útiköltséget és az ott tartózkodás költségeit magára vállalja a MPR, ha jelentkezési lap kitöltése mellett a kongresszus tematikájával kapcsolatos témát vet fel és mutat be röviden (mintegy 10e betűnyi terjedelemben) szövegszerkesztett formában és 2003. április 11-ig eljuttatja a mprf@hcbc.hu vagy a Budapest, 1431 Pf 136. címek valamelyikére. A pályázat elfogadásáról a beérkezése után hamarosan, de legkésőbb április 15-ig visszajelzést adunk. Az elbírálásnál a beérkezési sorrend is számít.

Amennyiben ehhez előzetes konzultációt igényelnek (beleértve a témaegyeztetést is) kérjük, hogy jelentkezzenek a MPR e-mail címén: mprf@hcbc.hu

 

További információk a Pax Romanaról: http://pax-romana.hcbc.hu

 

Mikulás Domonkos
a MPR titkára