Mi a Magyar Pax Romana válasza a magyarországi korrupció kihívására?

 

Munkafázis: 2002. április

 

A korrupció témakörével foglalkozó projektben küszöbön áll az e tárgynak szentelt kongresszusi kiadvány megjelenése. A gazdag szöveganyag számos olyan szempontot világít meg, amelyet a közírók és szakértők ritkábban vagy csak nehezen hozzáférhető forrásmunkákban tárgyalnak. A kötet ezért fontos támpontot jelent majd azok számára, akik e változatlanul fontos és alighanem tartósan napirenden maradó társadalmi kérdésben a spirituális értek iránt fogékony véleményalkotást igénylik.

Ennek az érdeklődésnek a kiszolgálása végett kerül fel rövidesen a MPR honlapjára az az áttekintő Jelentés is, amely a 2000 tavaszáig megjelent szakirodalom alapján dolgozza fel a témakört, elsősorban azok számára, akik - időhiány vagy más okok miatt - nem vállalkoznak elmélyültebb tájékozódásra, de összképet akarnak alkotni maguknak a legfontosabb fogalmakról, trendekről és nyitott kérdésekről. A Jelentés egyszersmind munkaanyag. A Magyar Pax Romana tagjaitól, a honlap olvasóitól a projekt kidolgozói észrevételeket, kiegészítéseket, alkalmasint kérdéseket vagy ellenvéleményeket várnak.

A témakörben jelenleg is folyik anyaggyűjtés és elemzés. Ennek eredményeit 2003 nyarán a Jelentés továbbfejlesztett változatában lehet majd érvényesíteni. Amennyiben a MPR tagsága 2003 első felében valóban bekapcsolódik a honlapra helyezett dokumentum megvitatásába, a jövő év derekára olyan szövegezés érlelődhet ki, amely a MPR hozzájárulása lehet ennek a fontos és aktualitását valószínűleg el nem vesztő kérdésnek a folyamatos társadalmi vitájához.