Megfontolások a MPRF átalakuló munkamódszeréről

Horányi Özséb, Bulkai Tamás

 

Az 1999. novemberi közgyűlés, illetőleg a 2000. évi munkaterv előkészítésével egyidőben vita bontakozott ki a szokásosan a Húsvétot követő héten megtartandó kongresszusokról.

A jelenlegi elnökség hivatali ideje alatt a MPRF aktivitása, munkája jelentősen átalakult a korábbi években megszokottakhoz képest (sőt évtizedekben: vagyis a KMÉM idejét is ide számítva). A korábbi időszakra az évi egy nagyobb rendezvény és az egy-két kisebb volt jellemző.

A megváltozott viszonyok között, amely egyrészt a jelenlegi elnökség megválasztását megelőző és azóta közgyűlési határozattal is megerősített programból következik, sokkal inkább a folyamatos tevékenység, illetőleg az egymástól tematikusan elhatárolódó és egymással párhuzamosan futó tevékenységek a jellemzőek. A MPRF munkája jelenleg projektek formájában van megszervezve. Ezeknek a projekteknek vannak saját eseményeik saját időrendjük és így tovább. A projekt-események egy része nyilvános a MPRF számára, egy része csak a projektben résztvevők számára nyilvános és teljesen természetesen vannak olyan események is, amelyek mindenki számára nyilvánosak; sőt, nagy nyilvánosságuk kifejezetten kívánatos. Mindebből természetesen adódik, hogy egyrészt az év majdnem minden hónapjában vannak rendezvényeink, másrészt pedig a budapesti Kossuth Klubban éppen úgy vannak, mint vidéken (Tihany, Siófok stb.); illetőleg ilyen körülmények között természetes, hogy van olyan tagtársunk, aki az egyik téma iránt jobban érdeklődik, egy másik iránt pedig kevésbé. Ha mindezek egyszerre válnának eseménnyé, például a szokásos egyhetes kongresszusunkra időzítve, akkor egyes projekteket esetleg késleltetünk, másokat pedig talán siettetünk, de ami még ennél is fontosabb: megemészthetetlenül sűrűekké válnának összejöveteleink, aminthogy így is megfogalmazódott már olyan észrevétel, hogy túl intenzívek megbeszéléseink, a viszonylag kötetlen és előre nem tervezett megszólalásokra kevés idő marad (vagy éppen van) és így tovább.

A MPRF tevékenysége a korábbi tipikusan egyesületi tevékenységből az elfogadott középtávú program alapján átalakulóban van olyanná, amely sokkal inkább a munkaszervezetek jellemzője. Adott esetben ezt lehet felül is vizsgálni és lehet azt igényelni, hogy ne alakuljon tovább, sőt alakuljon vissza. Annyi bizonyosnak látszik, hogy a mai magyar társadalomnak gondolatokra, koncepciókra és ezek megérlelésére van szüksége. Annyi biztosnak látszik, hogy ezeket a gondolatokat és koncepciókat létrehozni kell, mert nincs honnét készen elővenni. S az is bizonyosnak látszik, hogy a szokásosan egyesületi tevékenység nem alkalmas kerete ennek.

Egyébként nem csak rendezvényeink kapcsán találjuk magunkat szembe olyan problémákkal, amelyekkel korábban nem kellett szembesülni. E megváltozóban levő tevékenység egészen más mértékű finanszírozást igényel vagy egészen más tevékenységek szükségesek e finanszírozás lebonyolításához. Egyáltalán a MPRF vezetése manapság mást jelent, mint két-három évvel ezelőtt: másféle feladatai vannak az elnökségnek, más és összehasonlíthatatlanul nagyobb terhek jelennek meg a titkár vállán (például sokkal körültekintőbben kell időpontokat és helyszíneket egyeztetni, és a jelenlegi gyakorlathoz képest sokkal korábban kell, pontosabban kellene ezeket véglegesíteni) és így tovább.

A MPRF átalakulóban levő szervezet, az elfogadott középtávú tervek mentén történik ez, de - kis túlzással - minden napra jut olyan új kérdés, amely az előző nap még nem volt kérdés. Egyelőre a MPRF megy ezen az úton, s a közgyűlés feladata, hogy értékelje a középtávú tervek végrehajtását, illetőleg módosítsa a középtávú terveket, ha szükségesnek mutatkozik, amelyből esetleg következhet az, hogy a munkamódszeren tovább kell alakítani így vagy úgy.

Ebben a kontextusban jelent meg az az igény, hogy a változások ellenére is maradjon meg a tavaszi egyhetes kongresszus. A 2000. évben így is történt. Igaz, voltaképpen nem egy témát vitattunk meg a héten, hanem kettőt, esetleg kettő és felet. Az egyik a család volt (kedden és szerdán), a másik a határontúli Pax Romana szervezetek kérdésköre (pénteken és az előzetes tervek szerint szombaton), a fél meg a civil szervezetekkel való nyilvános diszkusszió (csütörtökön délelőtt) a család kérdéseiről. A kongresszuson való részvétel az elmúlt években az alábbiak szerint alakult

 
. 1997.
Pannonh
% 1998.
Siófok
% 1999.
Baja
% 2000.
Siófok
%
ott töltött napok 3,1 . 3,3 . 3,5 . 3,0 .
Résztvevők:
hazai
273
72
180
56
140
70
123
70
nyugati
38
10
57
18
30
15
32
15
keleti
67
18
82
26
29
15
30
15
összesen
378
.
319
.
199
.
185
.
ebből 3 napnál tovább (saját kategóriájához viszonyítva):
hazai
96
35
56
31
48
34
24
19
nyugati
25
66
39
68
26
87
18
56
keleti
57
85
73
89
18
62
18
60
összesen
178
47
168
53
92
46
60
32
ebből
munkás+eln.
25
14
24
14
26
28
13
22
törzsvendég
54
30
57
34
38
41
24
40
a résztvevők %-a
diák
.
9
.
11
.
3
.
2
nyugdíjas
.
21
.
22
.
40
.
30
képviselt országok:
15
.
15
.
13
.
11
.

 

Hiba volna nem észrevenni ebből a tényleges helyzetet, de ugyanakkor azt az igényt is valóságosnak kell elismerni, amely a korábbi gyakorlatnak az időtartamra vonatkozó fenntartását kívánja.

Vagyis különböző szempontokat kell összeegyeztetni.

 

Ezért célszerű volna további tapasztalatszerzés okán az idei szerkezetet a következő évben megismételni.

Ugyancsak célszerű volna a kongresszusi időpontján változtatnunk: egyrészt érdemes volna az iskolai szünetekhez jobban igazodnunk (hiba volna ugyanis a pedagógusok és a diákok jelenlétéről lemondanunk); másrészt pedig sok potenciális résztvevő igényével találkozna az, ha rendezvényeink a hétvégéhez kapcsolódnának, mert így kevesebb szabadság igénybevételével tudnának jelen lenni.

Egyre világosabb, hogy a különböző eseményeken résztvevők igényei, lehetőségei - intellektuálisan és financiálisan is - jelentősen eltérnek egymástól attól függően, hogy határon túlról érkeztek-e vagy nem; s ha a határon túlról, akkor keletről-e vagy nyugatról.

 

Ezen különböző szempontok összeegyeztetése feladat, a MPRF elnökségének feladata, amely azonban nyilvánvalóan a közgyulési határozatokkal legitimált középtávú program keretében történhet meg.