Beszámolók a Benerajna csoport tanulmányi összejöveteleiről 2001-ben

 

2001. május 12-én tavaszi tanulmányi összejövetel volt a Vianen-i Magyar otthonban kb. 10-15 fő részvételével. Vizi László vitaindító bevezetője egy négytagú panel résztvevői (Oribabor Júlia, ifj. Tüski Márta ref. Lelkész, Bakos Gergely OSB, Nickl Károly) mondták el saját tapasztalataik alapján véleményüket a témáról. Az élénk vitában egy pár szempont kapott hangsúlyt: Őszinte érdeklődés, türelmes megértés, gazdagodást jelent különböző kultúrából származó emberek számára. Előfeltétel, hogy e kölcsönös legyen és nem gyors és hajszolt folyamatban. Kétes, hogy jó eredménye lesz-e az elmúlt évek óta tartó tömeges bevándorlásnak Európában, csupán anyagi jólétet keresők részéről. Okosabb lenne az anyaországukban magasabb életszínvonal létrehozását szorgalmazni. Egymás kultúrájának megismerése, annak és az abban élők türelmes megbecsülése (kölcsönösen) csak békésebb együttélések felé vezethetnek.

November 9-10-én volt az őszi, immár hagyományosan másfél napos tanulmányi összejövetelünk Maarsenben. Pfitzner Rudolf, müncheni pszichoanalitikus tartott előadást ,,Vallás: illúzió, kollektív kényszerneurózis, - vagy mi?'' címmel. Ez az ,,Innsbrucki Tanulmányi Napok - 2001'' keretében megtartott előadásának megismétlése volt. Innsbruckban erre - vitával együtt - két és fél óra állott rendelkezésre, Maarsenben viszont összesen hat óra. Így sokkal alaposabban, mélyrehatóbban lehetett megbeszélni az érdekes, időszerű kérdésfelvetést. A kb. harminc résztvevő élénken vitatta meg a Pfitzner Rudolf által szakszerűen tagolt témát. A minden embert mélyen érintő kérdésre - nagy vonalakban - ez volt a válasz: Személyes és bensőséges kapcsolatban Istennel, szerető Barátunkkal, fejlesszük a hitünket - ne maradjunk primitív nívón. Merjünk (szabadon) gondolkodni. (Higgyünk és ne elhiggyünk) Fogadjuk el mélyérzelmi élményeink fontosságát racionális képességeinkkel szemben.