Az Isten jósága és a Gonoszság titka

Innsbrucki Tanulmányi Napok A KMÉM Őszi Találkozója 2002. október 9-13.

 

2001 szeptember 11-e új módozatban hozta tudomásunkra az emberi gonoszság jelenlétét és mind azt a rosszat, amelyet el kell szenvednünk. Igaz-e, hogy ettől a naptól kezdve az emberiség egy része a ,,jóság'' zászlaja alatt a ,,gonoszság'' démoni erőivel áll könyörtelen párviadalban? A válasz már eleve hamis lenne, ha nem vizsgálnánk meg a ,,gonosz'' és a ,,rossz'' valóságát biológiai és etológiai gyökereiben, és csak napi politikai megnyilvánulásain rágódnánk. Ez a jelenség nem csak az egyént, hanem a mai világ egész szerkezetét átitatja, ,,radikalizálódik'', ennek szélsőséges megnyilatkozásaiban ,,démoni'' erőket ölthet - természetesen mindig csak a ,,másokban''. Nemcsak a művész kísérti aki műveiben (írásban, festészetben és szobrászatban) önmaga és társadalma gonoszságát vetíti elénk, hanem egész történelmünket (beleértve az egyházat is) meg tudja fertőzni: ma joggal beszélhetünk a ,,strukturális bűnről''. Az orvos pedig nem ritkán találkozik a velünk született, vagy szerzett ,,romboló erő'' klinikai megjelenéseivel, kutatja megelőzését és gyógymódját. Ez vezet aztán a teológia kérdéséhez: Hiszünk-e Isten ,,jó'' teremtésében (Mózes 1. Könyve) még akkor is, ha mindennapi tapasztalatunk nem tud megszabadulni a ,,gonoszság misztériumától''?

Tanulmányi napjainkon az előadásokat követő eszmecserékben és egész együttlétünk alatt is foglalkozhatunk a felvett témával. Mint mindig, a vélemények sokrétűsége talán a gonosz tagadásától a közös jó felé fog vezetni.

 

Program

Szerda, október 9. - Érkezés 20.00 vacsora

Csütörtök, október 10. - Lelki nap 08.00 reggeli Tímár Ágnes: Hogyan tanít élni Szent Benedek, Európa védőszentje? 09.30 1. elm.: Legyen fülünk a hallásra 11.00 2. elm.:A jó és a rossz 12.30 Ebéd 15.00 3. elm.: Egészség, emberi együttélés 16.30 4. elm.: Az élet ,,alázata'' 18.00 Eucharisztia 19.00 Vacsora

Péntek, október 11. 08.00 Reggeli 10.00 Megnyitó Tóth Péter: A jóság és a gonoszság eredete 11.00 Eszmecsere 12.30 Ebéd 15.00 Bárdos-Féltoronyi Miklós: A démoni erők és a ,,másik'' a mai geopolitikában 16.15 Eszumecsere 17.30 Kibédi Varga Áron: A gonosz jelenléte a művészetben 19.00 Vacsora 20.00 A KMÉM-Pax Romana részben nyilvános közgyűlése

Szombat, október 12. 08.00 Reggeli 09.30 Katus László: A gonoszság az egyház és a világ történelmében 11.00 Eszmecsere 12.30 Ebéd 15.00 Szabó-Alapy Emese: A ,,rombolás'' embertanáról és kórtanáról 16.15 Eszmecsere 20.00 Fogadás az IMEASZ termeiben, magyaros vacsora

Vasárnap, október 13. 08.00 Reggeli 10.00 Nemehegyi Péter: Látta Isten, hogy jó...'' - és mégis? 11.00 Eszmecsere 12.00 Szentmise Msgr. Frank Miklós 13.00 Ebéd

 

A találkozó helye: Haus Marillac, Sennstrasse 3., A-6020 Innsbruck

 

További információk:

Hanák Beatrix Richard-Wagner-Str. 3. A-6020 Innsbruck Tel/fax: -43-512-589-938 Dr. Szentkereszty György Adolf-Pichler-Platz 2/II. A-6020 Innsbruck Tel/fax: +43-512-583-044