Hegedűs-Kovacsevics Katalinnak, a VPR elnökének bevezető szavai a Jugoszláviai Református Keresztyén Diakoniai Szolgálattal közösen, 2001 szeptember 29-30-án rendezett Tanulmányi Hétvégéjén

 

Kedves testvérek!

Tanulmányi Hétvégénk alapgondolatát ,,Újuljatok meg!'' (Ef4,24), a Renovabis Alapítvány elnevezése sugallta. Azáltal, hogy a Renovabis - megújulás - Alapítvány anyagi támogatást nyújt a kelet-európai katolikus közösségeknek, nemcsak az anyagi, de a szellemi és lelki megújulást is elő kívánja mozdítani a mi térségünkben. (megjegyzem, hogy az Illyés Közalapítvány is rendszeresen támogatja a Vajdasági Pax Romana-t, mert a Közalapítvány is a keresztény és magyar megújhodás egyik munkálóját látja ebben az értelmiségi szervezetben!)

Hiszem, hogy mi, akik ma itt vagyunk, a szüntelen megújulásbak, a ,,renovabisnak'' a jegyében törekszünk alakítani az életünket. Ez a megújulásra való törekvés egyházainkat is jellemzi.

Ha ez a bibliai szó ,,Újuljatok meg'' az Efezusi levélből való, akkor azon gondolkodom el, hogy kik is azok az efezusiak, és ha ma élnének, akkor a levél írója, Szent Pál apostol mit írna ma nekik a megújulásról a 21. Század kezdetén?

Azt már a 2000. évi szabadkai Pax Romanas előadássorozatunkban észrevettük, hogy minden közösségünk ellenére mennyire más és más a katolikus, református és az evangélikus egyházak problematikája. Szerintem az ökumenizmus nem csak az udvarias kapcsolatok fenntartásában áll, pl. hogy elmegyünk egymás istentiszteleteire és rendezvényeire, és nem csak abból áll, hogy törekszünk a keresztény egyházak egységére, hanem abból is áll az ökumenizmus, hogy törekszünk egymásnak minél jobb megismerésére. Ez a hétvége pl. ezt a célt is szolgálja.

A mai keresztény ember azonban a megújulást azon a téren is elvárja, ahol az egyház mint intézmény a legnehezebben tud lépni éspedig időszerűtlen kereteinek korunkhoz való alakítása terén. A protestáns egyházak, úgy gondolom, hogy ezen a téren részben előttünk vannak.

Ha ma élne Szent Pál apostol, valószínűleg ezeket a szempontokat is az evangelizációjának a szolgálatába állítaná, annál is inkább, mert a II. vatikáni zsinatnak is egyik fő mondanivalója volt az aggiornamento, a korszerűsödés, a megújulás.

Ilyen értelemben kérem kedves előadóinkat, hogy szóljanak hozzánk egyházaik megújhodási feladatairól a harmadik évezred kezdetén. Annak pedig külön is örülnék, ha előadásuk kezdetén bemutatkoznának, hogy közelebbről is meg tudjuk, ki az, aki egyházának a feladatairól szól hozzánk.