Cigánypasztorációs találkozó
a Magyar Katolikus Püspöki Kar székházában

 

Stephen Fumio Hamao érsek, a Vándorlók és Útonlevők Pápai tanácsának elnöke, valamint Mons Anthony Chirayath, a tanács cigánypasztorációs ügyeinek vezetője magyarországi látogatása alkalmából az Országos Lelkipásztori Intézet 2001. május 22-én tanácskozást szerveztek a MKPK tanácstermében, amelyre a roma kisebbség ügyeivel foglalkozó némely kormányzati szervek, civil szervezetek - közöttük a Magyar Pax Romana -, és a romák evangelizációjában elkötelezett, ismert személyek kapták meg Keresztes Szilárd hajdúdorogi püspök meghívását.

A püspök úr megnyitójában ismertette az egyházmegyei cigányreferensi hálózat kialakításának folyamatát, és felvázolta a migrációs iroda céljait, feladatait. Az iroda a roma-kérdésén túl foglalkozik a menekültek és a zarándokok spirituális segítségével is, szervezetileg az OLI mellett működik. Bemutatta Györgydeák Mártont, mint az OLI főtitkárát, és Gyorgyovich Gábort, az iroda vezetőjét. A cigányok lelki gondozását illetően hangsúlyozta a pasztorációs és szociális feladatok megkülönböztetésének szükségességét, és óvta a jelenlevőket a romakérdésben egymással rivalizáló politikai erők manipulációitól.

A közel negyven résztvevő közül többen megjegyezték, hogy a cigányság olyan értékeket őriz (gyermekvállalási készség, összetartás, egymás iránti figyelem, az öregek iránti felelősség), amelyek a többségi társadalom tagjainak számottevő részéből hiányoznak. Mások megemlítették, hogy a kisegyházak sikeres evangelizációja a romák körében példaértékű, a katolikus egyház tanulhatna tőlük. Felmerült a többségi társadalom és a hívő közösségek felelősségének kérdése a cigányok társadalmi elfogadottságát illetően. Ehhez kapcsolódva jegyezte meg Anthony Chirayath, hogy mulasztás terheli a katolikus egyházat is azért, mert nem szólalt meg a vészkorszak idején a cigányok üldözése ellen, és mai sem áll ki a cigányok emberi méltóságának védelmében. Tapasztalata szerint vannak még ma is plébániák, ahol nem látják szívesen őket, súlyosan akadályozva ezzel a cigányok társadalmi integrációját.

A pasztoráció különböző szakterületein dolgozó lelkészek és civil munkatársak kérésére a Vándorlók és Útonlevők Pápai Tanácsa módszertani szakmai anyagok küldésével, információ- és tapasztalatcsere megszervezésével kívánja a jövőben segíteni a migrációs iroda munkáját.

 

Sz.Á.