A Magyar Pax Romana roma projektje

Célkitűzések

A magyar társadalmat érő kihívások közül a roma-kérdés tűnik az egyik legsúlyosabbnak, amellyel szembesülni és amellyel kapcsolatban állást foglalni keresztényként és értelmiségiként elemi kötelességünk. A MPRF a kérdéssel foglalkozva és arra választ keresve alapszabályában és középtávú terveiben megfogalmazott - a társadalmi problémák iránti felelősségével kapcsolatos - feladatának tesz eleget. A projekt arra törekszik, hogy a roma kihívásra adott válasz ne csak makrostruktúrák kritikája legyen, hanem a mikrostruktúrák szintjén, cselekvési minták ajánlásával is kínáljon megoldást a problémák megélőinek. Arra keresünk választ, hogy a gyakorlatban, a mindennapi életben mit jelent és milyen erkölcsi felelősséget ró ránk a többség és kisebbség, romák és nem romák problémákkal teli együttélése.


Eddigi események

A roma kihívással foglalkozó projekt első állomása az 1998. november 20-21-én megtartott Tanulmányi Hétvége volt, amelyen a felkért szakértők a MPRF jelenlévő tagsága számára vázolták a romák helyzetét ill. azokat a szempontokat, amelyek mentén a roma kihívással foglalkozó projekt mint sajátos értékeket hordozó és új megközelítéseket felmutató kezdeményezés jelenhet meg a magyar közéletben.

Az 1999. április 19-i pécsi road-show bemutatkozáson és az azt megelőző sajtótájékoztatón a Pax Romana tevékenységei közül a roma projektet mutattuk be.


Tervezett tevékenységek

A többség és a roma kisebbség viszonyát a kisközösségek szintjén - szociális, kulturális, szokásrendi eltérésekből fakadóan - sok feszültség jellemzi; ezek egy része rejtve marad, míg másik része a felszínre törve kisebb-nagyobb összeütközéseket eredményez. E konfliktusok némelyikéről a médiában is hírt kapunk. A nyilvánosság megteremtése ugyanakkor nem tűnik kielégítő megoldásnak, a lakosság nagy része tanácstalan marad mind a kirobbant konfliktusokat, mind saját, romákhoz való viszonyulását illetően, hiszen a jelenségek mögött igen bonyolult mozgatóerők működnek.

A projekt során szeretnénk néhány olyan esetet elemezni, ahol már kirobbant a konfliktus: annak létrejöttét, "működését" szeretnénk megérteni, s ha lehet, modellálni azt, hogy mit kellett volna tenni elkerülése érdekében. Ezt kiegészítve szeretnénk feltárni néhány olyan helyzetet is, amelyek feszültséggel terhesek, ill. amelyekben konfliktusok kirobbanása fenyeget. A kutatás eredményeit - mintegy a projekt következő állomásaként - egy példatárban szeretnénk összegezni. Ebben a kiadványban az esetek riportszerű leírásán túlmenően a háttér mélyebb, feltáró jellegű bemutatását is elvégeznénk, amely a (sok esetben rejtett) okokra is felhívja a figyelmet, valamint olyan alternatív magatartásmintákat is bemutat, amelyek a kiinduló helyzetből pozitív(abb) kimenetelt eredményezhettek volna. A példatárban már feldolgozott és új eseteket egyaránt be szeretnénk mutatni; ezek feldolgozásába szakembereket vonunk be. Célunk az, hogy jobban megérthessük a háttérben zajló folyamatokat, megoldásokat keressünk, s így a magunk életében is eligazodhassunk - s esetleg mások számára útmutatást tudjunk nyújtani - a nemegyszer komoly erkölcsi kihívásokat tartalmazó személyközi interakciókban.


Felhívás a MPRF tagjaihoz

A projekt keretén belül megjelenő, konfliktusokat tárgyaló Példatárban a mindennapi életből vett esetek feldolgozását végezzük el. Szükségünk lenne minél több olyan helyzet leírására, amelynek sokoldalú elemzése lehetővé teszi a magunk és mások számára, hogy megismerjük ill. megértsük a cigányság és a többségi társadalom közötti konfliktusok okát, természetrajzát. Kérjük ezért, segítse munkánkat azzal, hogy válaszoljon írásban az alább feltett kérdésekre, hogy a projekt munkája során a szerzett információkat fel tudjuk használni!

Kérjük, adjon rövid tájékoztatást a környezetében észlelhető feszültségekkel teli helyzetekről romák és nem romák között! Ön szerint milyen módon lehetne ezeket megoldani, akár az Ön személyes részvételével, beavatkozásával? Ha súlyos, modellértékű problémával találkozunk, az Ön és szakembereink (szociológus, antropológus, szociálpszichológus) bevonásával elemeznénk azt, hogy a Példatár részévé válva mások számára is segítséget nyújthasson.


Köszönjük, hogy válaszadásával segíti munkánkat. Hozzászólásával nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy tevékenységünket a mozgalom alapvető célkitűzéseinek szellemében, a tagság részvételével folytassuk.


Bartal Attila projektvezető


 

A Magyar Pax Romana Fórum közös eszmecserére hívja mindazokat, akik a témát fontosnak tartják,
és segíteni tudnak a megoldások feltérképezésében. (Meghívó)