Kedves Barátunk!

Tisztelettel meghívjuk a 2005. évi Békés Gellért emlékelőadásra, amely
november 10-én 18 órakor
kezdődik a Szentimrevárosi Szt. Imre plébánia dísztermében
(1118 Budapest, Himfy utca 9.)

 

Kovács K. Zoltán

KORSZAKVÁLTÁS

Honnan - hova?


Korunk - a világ tudományos megismerésével, következésképp a természeti erők technikai felhasználásával - megindította azt a társadalmi átalakulást, amely voltaképpen csak bevezetése egy még újabb korszaknak, amelynek még nincs neve.

Melyek a változás alakító tényezői? A szekularizáció és globalizáció mint folyamat hogyan hat? Mi az emberi személyiség helyzete ebben a folyamatban?

Jó úton járunk, ha mi keresztények elég bátrak vagyunk a lelkiismeretvizsgálatra, és készek vagyunk a felmerülő kérdések őszinte megválaszolására és a belső reformra.

 

 

Kovács Zoltán Károly

1924-ben született, agrármérnök, a Barankovics István vezette Demokrata Néppárt képviselőjeként az 1947-es Országgyűlés legfiatalabb tagja. Kiállt a földreform mellett, ugyanakkor támadta a Magyar Kommunista Párt erőszakos és megfélemlítő politikáját. 1949-ben a várható letartóztatás elől későbbi feleségével, Timaffy Etelkával Bajorországba menekül, ahol 1951-től a Szabad Európa Rádió magyar szerkesztőségének tagja. Az ötvenes évektől kezdődően részt vesz a Békés Gellért nevével fémjelzett római Katolikus Szemle szerkesztésében, számos cikke jelenik meg a folyóiratban, amelynek 1992 és 1997 között főmunkatársa. Az emigráns magyarság közéletének nagyhatású, befolyásos szervezője. A hatvanas évek elejétől részt vesz a Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - Pax Romana munkájában. Már 1989-től részt vállal a hazai magyar kereszténydemokrácia újjászervezésében, 1993-ban hazatelepül. A Barankovics Alapítvány elnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológia Tanszékének meghívott előadója, a Táncsics Mihály díj kitüntetettje és a Köztársasági Elnök Érdemérme birtokosa.