" Zeng a harang hívó szóval e szép ünnep reggelén ... "
(Gímesi gyűjtemény 1844)

 

M e g h í v ó

 

A Vajdasági Pax Romana nevében tisztelettel meghívom

 

TANULMÁNYI HÉTVÉGE

c. rendezvényünkre,

 

amit 2005. október 1.-2.-án kilenc órai kezdettel
Nagybecskerek - Muzslyán a Magyar Kommün u. 56. sz. alatti
Emmausz Fiúkollégium-ban tartunk.

 

 

Ökumenikus istentisztelettel kérjük a jó Isten áldását rendezvényünkre:

 

Ünnepeink a mi erősségünk !

 

Ragaszkodva egyházi és nemzeti ünnepeinkhez, azok igazi értelmének a megértésével
a Vajdasági Pax Romana arra törekszik, hogy hozzájáruljon a nemzeti öntudat erősítéséhez és a keresztény értékeken alapuló világnézet és életvitel kialakításához.

 

Kérjük, hogy jelenlétével, aktív részvételével, tapasztalatai ismertetésével járuljon hozzá rendezvényünk színvonalának emeléséhez, sikeréhez és ezzel a Pax Romana célkitűzési megvalósításához!

 

 

Megjegyzés: RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT ÉS SZÁLLÁSIGÉNYÉT
kérjük legkésőbb szeptember 15.-ig
a következő elérhetőségek valamelyikén közölni:

Dr. Bogner István,
e-mail: ibogner@tippnet.co.yu,
tel./ fax: 00381 24 524-976,
mobil: 00381 240641410896).

 

Nagy tisztelettel és Krisztusban testvéri szeretettel:

Dr. Bogner István
a VPR elnöke
Szabadka, 2005.08.10-én.

 

Laudetur Jesus Christus! - Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Erős vár a mi Istenünk!
Áldás, békesség!

Program

Szombat, október 1. (Muzslya)
  08.00 - 09.00 Regisztráció
  09.00 - 09.30 Megnyitó, közös ima, üdvözlések
  09.30 - 10.30 Első előadás: Elhomálylott ünnepeink
Előadó : JÓKAI ANNA, prima primissima-díjas írónő
  10.30 - 10.45 Kérdések
  10.45 - 11.30 Szünet
  11.30 - 12.30 Második előadás: Ünnep?
Előadó : DR. KORZENSZKY RICHÁRD OSB, értelmiségi és értelmiségnevelő munkájáért kitüntetett Fraknói Vilmos-díjas tihanyi perjel
  12.30 - 12.45 Kérdések
  12.45 - 13.00 A közgyűlés (tisztújító) megnyitása, a létszám megállapítása
  13.00 - 14.30 Ebédszünet
  14.30 - 15.45 A közgyűlés folytatása
  16.00 Indulás Elemérre Kiss Ferenc, aradi vértanú sírjához
  18.00 Vacsora
  19.30 Vetítés (Megemlékezés Bogner Mária Margit, Isten szolgálója születésének 100. évfordulója kapcsán.)
Vasárnap, október 2.
  10.00 Közös szentmise a püspöki templomban (Nagybecskerek)
  12.30 Zárónyilatkozat elfogadása (Muzslya)
  13.00 Ebéd, majd elbúcsúzás és hazatérés