Szerkesztői megjegyzések

 

Jelen kötet részben a Magyar Pax Romana Fórum 2000 áprilisában Siófokon megtartott hagyományos tavaszi kongresszusán elhangzott előadások szerkesztett változataira épül, de szerepelnek benne olyan írások is, amelyek ott nem hangzottak el. A kongresszus a Magyar Katolikus Püspöki Kar A boldogabb családokért című körlevelének továbbgondolását, feldolgozását, és esetenként a családról való gondolkodás eltérő szemszögből megmutatkozó sajátosságainak vizsgálatát tűzte ki célul.


Az írásokba "a körlevél"-re történő utalások mindig a püspökkari dokumentumra vonatkoznak (A boldogabb családokért. A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele a hívekhez és minden jóakaratú emberhez a házasságról és a családról Magyarországon, Magyar Katolikus Püspöki Kar, Budapest, 1999). A körlevél számozott szakaszbeosztásokkal tagolt, kötetünkben a körlevélből vett idézetek után zárójelben szereplő szám a szakaszbeosztásra utal.


Az írásokban többször hivatkozott egyházi dokumentumok, konstitúciók rövidítéseinek feloldása:

CIC - Kánonjogi Kódex

FC - Familiaris consortio

GS - Gaudium et spes

KEK - A Katolikus Egyház Katekizmusa