Köszönetnyilvánítás

 

A tréning létrejöttét és - reméljük - sikerét sokak munkája és hozzájárulása tette lehetővé.

Ezek sorában legelőször köszönetet szeretnénk mondani a szegedi, a pécsi és a kecskeméti diákoknak, akik nyitottan voltak jelen ezeken a hétvégéken.

Köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, aki munkájával hozzájárult ahhoz, hogy ez a hároméves folyamat sikeresen zajlott le. Elsősorban köszönet illeti tréner munkatársainkat, akik vállalták az úttörő munkát és tevékenységükkel, tapasztalataikkal alakították, formálták a munka menetét.

Köszönetet mondunk a program támogatásáért a három résztvevő iskola igazgatóinak, Lépes M. Katalinnak (Karolina Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Diákotthon), Csovcsics Erikának (Gandhi Gimnázium, Pécs) és Szabó Istvánnak (Piarista Iskola - Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon, Kecskemét), mert az ő jóindulatú támogatásuk nélkül nem tudtuk volna elkezdeni és sikeresen befejezni a tréningeket. Továbbá Dely Zsófiának és Gergál Timeának, akik iskolájukban szervezték, és többnyire kísérték is diákjaikat.

Köszönettel tartozunk a résztvevő iskolák többi tanárának, akik aktívan bekapcsolódtak a munkába és hétvégéiket, szünidejük egy részét áldozták fel a siker érdekében.

Külön köszönet illeti a programot anyagi eszközökkel támogató intézményeket:

Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács

Együttműködő Holland Alapítványok

Holland Királyság Nagykövetsége

Renovabis Német Katolikus Segélyszervezet

Soros Alapítvány