BEVEZETÉS

 

Jelen kötet az 1998 novemberében Pannonhalmán megrendezett tudományos konferencián - amelynek témája az Emlékezünk: megfontolások a Soáról című szentszéki dokumentum alapján a zsidóság második világháborús tragédiájának magyar vonatkozásainak feltárása volt - elhangzottakra épül. Felépítése azonban nem követi teljes egészében az eredeti programot. A szövegek jó része az előadások szerkesztett változata, de felvettünk a kötetbe olyan írásokat is, amelyek nem hangzottak el Pannonhalmán. Néhány írás időközben megjelent már valamilyen formában. Ezt külön jelezzük lábjegyzetben.

Az első részben a vatikáni dokumentumot mutatjuk be; a második rész a magyarországi zsidóság helyzetét történelmi szempontból vizsgálja; a harmadik rész a Soá teológiai problémáit érinti; a negyedikben a párbeszéd és a megértő türelem különféle dimenzióival foglalkozó írások találhatók. A függelékekben olvashatók a konferencián elhangzott üdvözlő beszédek, a szentszéki dokumentum sajtóvisszhangjából összeállított válogatás. A kötetet névmutató zárja.

A szövegekben szereplő héber nevek és szavak átírásánál a szerzők által követett, olykor eltérő konvenciókat tiszteletben tartottuk.

A könyv a Balassi Kiadó, a Magyar Pax Romana Fórum és a Pannonhalmi Főapátság közös munkájának eredménye.