Seregély István üdvözlő levele

Magyar megfontolások a Soáról Konferencia

 

Tisztelt Konferencia!

Amikor megtisztelő meghívójukat hálásan köszönöm és a Konferencia munkájához jókívánataimat kifejezem, engedjék meg köszöntésemet.
Adja a Jóisten, hogy a viszontagságos magyar történelemből kitörölhetetlen, tragikus emléket őrző Soá magyar megfontolásaival foglalkozó megbeszéléseik egy közösen épített, szerencsésebb jövendő javára váljanak.

November 3. és 12. között az MKPK megbízottjaként a Francia Püspökök évi Teljes ülésén veszek részt. A Konferenciáról való távolmaradásomért szíves megértésüket kérem.

Fogadják őszinte tiszteletem és nagyrabecsülésem kifejezését.

 

Eger, 1998. október 14.

Seregély István
egri érsek, az MKPK elnöke