XVI. Benedek birkenaui beszédének kritikáira válaszolva a Vatikán könyvet adott ki a holokauszt, antiszemitizmus és a zsidó-katolikus párbeszéd témájában

 

"A keresztények egyre inkább felismerik, hogy hitük alapja a zsidó hit, hogy a judaizmus nem egyszerűen egy másik hit, hanem a sajátunk gyökere"

XVI. Benedek pápának a birkenaui fogolytáborban mondott beszéde sok vitát váltott ki. Beszédében a pápa arra a teológiai kérdésre koncentrált, hogy hol rejtőzött Isten, mikor a nácik hatmillió zsidót és többszázezer más ártatlan embert gyilkoltak meg.

Keresztény és zsidó kritikusok egyaránt elismerték ennek a kérdésnek a jogosságát, sokan azonban meglepődésüket és egyet nem értésüket fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy a pápa nem érintette azt a talán még fontosabb kérdést, hogy hol rejtőztek a keresztények - különösen a német katolikusok -, és más jóakaratú emberek ezalatt? Többen azt is felrótták, hogy beszédében a pápa elmulasztotta elítélni az antiszemitizmust.

Ezekre a vitákra reagálva a Vatikán 2006. június 27-én egy könyvet adott ki (olasz nyelven, az angol kiadás előkészület alatt), amely a pápa birkenaui beszédét más pápai és vatikáni kijelentések kontextusába kívánja helyezni a holokauszttal, antiszemitizmussal és a zsidó-katolikus viszonnyal kapcsolatban.

Msgr. Gianfranco Ravasi a könyv bevezetőjében azt írja, ez az összeállítás megmutatja, hogy a zsidó-katolikus kapcsolatok nem ebben a pillanatban kezdődtek, s a pápa beszéde ezeknek a kapcsolatoknak a javítására történő erőfeszítések hosszú sorozatába illeszkedik.

"A pápa egy olyan Istenhez intézte imádságát Birkenauban, Aki segíteni képes az embereket abban, hogy másképp cselekedjenek" - nyilatkozta Ravasi egy június 28-i interjújában. A Katolikus Egyház elítélő álláspontja az antiszemitizmussal kapcsolatban már évek óta világos, mondta, így a pápa természetesen mozdulhatott tovább egy mélyebb pásztori útmutatás felé, amely a katolikusokat a judaizmus tiszteletére és szeretetére szólítja fel. Az elmúlt negyven év egyik legpozitívabb területe a zsidó-katolikus párbeszédben Ravasi szerint az, hogy "a keresztények egyre inkább felismerik, hogy hitük alapja a zsidó hit, hogy a judaizmus nem egyszerűen egy másik hit, hanem a sajátunk gyökere".

http://www.catholic.org/international/international_story.php?id=20385