A régi katolikus mise visszatérése

 

Die Presse 2007. január 14.

Az osztrák Die Presse internetes kiadásában 2007. január 14-i dátummal arról ír, hogy XVI. Benedek pápa a legtöbb katolikus püspök tiltakozásának dacára egy olyan dokumentumot kíván kiadni, amely lehetővé tenné, hogy a katolikus papok szabadon celebrálhassák a régi rítusú misét, amelynek bemutatása most megyéspüspöki engedélyhez kötött. Itt a liturgikus reform előtti miséről van szó, amelyet sokszor tévesen "latin misének" neveznek.

A liberalizálással a pápa kettős célt követ:

A) Josef Ratzinger A liturgia szelleme című könyvében már behatóan foglalkozott a liturgikus reformmal. Ebben a művében ugyan nem szorgalmazta a visszatérést a régi miséhez, azt azonban aláhúzta, hogy a liturgia Isten felé irányuló és az Egyházat egyesítő tevékenység. Kritizálta továbbá azt a felfogást, amely a liturgiát a gyülekezet közösségi ünnepévé vagy "csináld magad" mozgalommá akarja tenni. Ebben az összefüggésben elítélte az olyan liturgikus visszaéléseket, mint amilyenek például a papok saját maguk által írt miseszövegei. Ratzinger bíboros sokszor használta a "reform reformja" kifejezést. Ez alatt azt érti, hogy újra fedezzük fel a liturgia méltóságát, ünnepélyességét és Isten felé való irányultságát. Ebben segítséget nyújthatnak a régi rítus olyan liturgikus pillanatai, mint pl. a kánon alatti csend. Ezért a pápa a régi rítust az új rítus "próbaköveként" szeretné bevezetni.

B) Ennél is fontosabb lehet az ökumenikus közeledés az ortodoxiához, amely a pápának régi törekvése. Az ortodox egyházak teológiájában és hitéletében még fontosabb a liturgia, mint Nyugaton. Az általuk használt liturgiák az I. évezred közepe óta gyakorlatilag nem változtak. A nyugati liturgikus reformot az ortodoxok úgy interpretálták, hogy a liturgiát a nyugati egyházban nem szent, hanem tetszőlegesen alakítható dolog. A pápai primátus kérdése mellett ezzel a liturgia lett a katolikus-ortodox közeledés legnagyobb nehézsége. XVI. Benedek törökországi látogatása során I. Bartolomaiosz ökumenikus pátriárka újból kiemelte a liturgia jelentőségét, burkoltan kritizálva ezzel a nyugati gyakorlatot. A régi rítus liberalizálása így a jóakarat jeleként is értelmezhető az ortodoxia irányába.

 

http://www.diepresse.at/Artikel.aspx?channel=c&ressort=c&id=611146