A befogadást erősítő egyéb rendszeres és alkalmi tevékenységek

 

A korábban belső projekteknek nevezett tevékenységek valójában nem elégítették ki a projekt ismérveit, többségük nem működött kielégítően, ezért ezek átszervezését javasolja az Elnökség.

 

Act A (a MPR külső és belső nyilvánosságának, az információáramlás színtereinek, lehetőségeinek biztosítása)

(a) a MPR külső és belső nyilvánosságának fejlesztésére irányuló koncepció kidolgozása, ennek keretében kommunikációs terv készítése, a honlap szerepének, szerkezetének véglegesítése, honlap tartalomfejlesztése.

(b) Közösségépítő, személyes együttlétek igényének felmérése, igény esetén lehetőségek, megvalósítási alternatívák keresése (Café Pax szerepének tisztázása)

Act B (szakmai rendezvények szervezése)

(a) Békés Gellért -emlékelőadás megszervezése és az első előadás megtartása;

(b) Éves kongresszus megszervezése, lebonyolítása, kongresszusi kötet szerkesztése, kiadása; a kongresszusok lebonyolításával kapcsolatos folyamatszabályozás elkészítése.

(c) Lehetőségek függvényében alkalmi előadások, fórum jellegű beszélgetések, vitaestek szervezése

Act C (szakmai, pénzügyi és egyéb támogatótevékenységek)

(a) Mérleg folyóirat támogatása: a folyóirat Pax Romana rovatának gondozása; a MPR és a Mérleg kapcsolatának áttekintése, értékelése.

Act D (partnerség-építő és fund raising tevékenységek)

(a) Pályázatok figyelése, készítése; szponzorok, támogatók felkutatása

(b) Együttműködő partnerek keresése, partneri kapcsolatok ápolása