Beszámoló a civil projekt 2000. évi tevékenységéről

 

A civil projekt keretében a MPRF siófoki konferenciájának 5. félnapján a család témáját a családsegítéssel foglalkozó civil szervezetek nézőpontjából vizsgáltuk meg. A konferencia civil fórumára meghívtunk közel 50, a családsegítés területén tevékenykedő egyesületet, alapítványt. Meghívásunknak a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Családi Szolgálatok Ligája, a Látássérültek Országos Cseppkő Egyesülete, a Megújulás Családterápiás Egyesület, a Családi Nevelésért Alapítvány, a Szülői fórum Egyesület és a Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért szervezet tett eleget.

A témában elhangzott két vitaindító előadás, valamint a meghívott civil szervezeti képviselők bevonásával megtartott kerekasztal-beszélgetés fontos új szempontokat vetett fel a családsegítéssel, a családsegítésben résztvevő szervezetek együttműködésével kapcsolatban. A civil fórum zárásaként a megjelent civil szervezetek képviselőivel megállapodtunk az együttműködés folytatásában. Ennek koordinálása érdekében egy internetes levelezőlista, valamint egy civil adatbázis létrehozását tervezzük.

A 2000. áprilisi, a család témájával foglalkozó konferencia az első volt a Magyar Pax Romana kongresszusainak sorában, melyre a témában érintett civil szervezetek is meghívást kaptak. A családsegítéssel, családgondozással foglalkozó orvos, pszichológus, szociológus szakemberek, teológusok és lelkipásztorok mellett megszólaltak a családokat segítő mozgalmak, egyesületek, alapítványok képviselői is. A tudományos megalapozottságú szakmai problémafelvetések és diagnózisok mellett, azokat sajátos módon kiegészítve mutatkozott meg mindannyiunk számára az az elkötelezettség és aktivitás, melyet a családok érdekében tevékenykedő civil szervezetek képviselnek.

A konferencián kialakult termékeny párbeszéd folytatásaként a Magyar Pax Romana szeretné támogatni a családok igényeinek, az egyházi, szociális és egészségügyi szervezetek szakmai kompetenciájának, valamint a családsegítésben érintett civil szervezetek elkötelezettségének és aktivitásának összehangolását. Szeretné párbeszédre, közös gondolkodásra hívni az érintett feleket, mindazokat, akik számára a család megóvandó és gondozandó értéket képvisel, s akiknek van véleményük, elgondolásuk a tennivalókra vonatkozóan.
Az együttgondolkodás kiindulópontjául a civil szervezetek feladatvállalásának, közvetítő szerepének, a szakma és a civil szervezetek lehetséges együttműködésének kérdései adják. Minden érdeklődő, érintett vagy érdekelt véleményét örömmel és érdeklődéssel várjuk, annál is inkább, hiszen a család olyan téma, melyben így vagy úgy mindannyian kompetensek vagyunk.

 

Glózer Rita