Ady E.: (tárca) Nagyváradi Napló, 1903. július 30.

Ádám Gy.: Fantomtörvény az orvosi hálapénzrol, Népszabadság, 1999.01.22.
A hálapénz személyi jövedelemadó alá tartozásához kapcsolódó hiedelmek megalapozatlanok.

Árva L.: A maffia gazdasági szerepe, Világgazdaság, 1996.12.05.
,,A magyar társadalom húzó ágazata ma egyértelműen a szervezett bűnözés... a szervezett bűnözés térnyerésén ma Magyarországon lehet kétségbe esni és lehet felháborodni, meglepődni azonban semmiképpen sem szabad,...''

Balazs, E.: Chinese civilisation and bureaucracy: variations on a theme, New Have, 1964 (hivatkozza Baumol, 1990)

Baumol, W.J.: Enterpreuneurship: Productive, Unproductive and Destructive, Journal of Political Economy, 1990, 893-921

Becker, G.S.: Korrupció elleni orvosság, Nobeldíjastól, Népszabadság, 1998.03.14.
A közgazdász szerző szerint ,,A korrupció tartós csökkentésének egyetlen módja az állam szerepének megnyirbálása.... sebezhető és fontos beosztásokban dolgozó tisztviselők ne alacsonyabb, hanem magasabb fizetést kapjanak, mint azok, akik a magánszektorban az övékével összehasonlítható munkát végeznek...''

Bíró A.Z.: Mindennapi ellenfelünk, a rend (esettanulmány a korrupció társadalmi hátteréről), in Írások a korrupcióról (Gombár Cs., Hankiss E., Lengyel L., Volosin H.), Helikon & Korridor, 1998, 209-224

Bíró A.Z.:
(megjelenik a MPRF bajai kongresszusának kiadványában)

Blankenburg, E.: Small judges against big political corruption - comparison of national arenas scandalizing corruption in the 1990's, in The political economy of corruption - Joint conference on Corruption (Princeton University, Central European University), Budapest, 1999
Korrupciós eseteket és nemzeti szinten kialakuló kezelésmódokat világos fogalomrendszerrel feldolgozó tanulmány

Bod Péter Á.: Újratermelődnek a szocialista hűbéri viszonyok, Magyar Nemzet, 1997.12.31.
Az EU csatlakozással járó társadalmi követelményeket taglaló riport alanya (3 ország, 3 történet, 3 szereplo címmel megjelent könyvéhez kapcsolódva) oszlatni törekszik az adókerülés és a megvesztegethetőség átmentésére vonatkozó reményeket

Bodó J.:
(megjelenik a MPRF bajai kongresszusának kiadványában)

Boldirev, Y.Y.: Corruption in Russia as a constituent of the system of total impunity, in The political economy of corruption - Joint conference on Corruption (Princeton University, Central European University), Budapest, 1999

Bossányi K.: Mi van a feketekosárban? Népszabadság, 1998.11.28.
A TÁRKI 1998-as vizsgálatai alapján kirajzolódik a közteherkerülés hétköznapi gyakorlata

Bossányi K.: Korrupcióból közepes, Népszabadság, 1998.08.15.
Két felmérés eredményei differenciált képet adnak a korrupciós fertőzöttségről és annak társadalmi megítéléséről. Politológusok a lobbytörvény mielőbbi megalkotásától tisztulást várnak. ,,a... képviselői már régóta szorgalmazzák a törvény megszületését... nemrég a... képviselői is a gyors törvényalkotás mellett érveltek. A történet hasonlatos Csehov Három nővéréhez. Akik közismerten szerettek volna Moszkvába utazni. Ennek az égvilágon semmi akadálya nem volt. Tehát nem mentek.''

Bócz, E.: A kriminális korrupció a magyar büntetőjogban, in Írások a korrupcióról (Gombár Cs., Hankiss E., Lengyel L., Volosin H.), Helikon & Korridor, 1998, 10-46

Bócz E.:
(megjelenik a MPRF bajai kongresszusának kiadványában)

Cseko I.: Korrupció és hatékonyság, Közgazdasági Szemle, 1991 (6), 616-643

Cséfalvay Z.: Kell-e nekünk ezüsthörcsög? Magyar Hírlap, 1999.08.28
,,... durva leegyszerűsítés az a közkeletű nézet is, amely szerint az állam eleve rossz tulajdonosa a rá bízott vagyonnak, és a nagy állami tulajdon inkább a korrupcióra, mintsem a hatékony és fegyelmezett gazdálkodásra ösztönözne...''

Dénes I.Z.: Politika és erkölcs, Magyar Hírlap, 1997.09.20.
A történész szerző antik, középkori és modern forrásokra támaszkodva világítja meg az államformák és hatalmi viszonyok, az erény, a közjó és a magánérdek közötti összefüggések szövevényét. ,,A populista demagógia korrupcióellenes, hisztérikus teljhatalomigénye és az oligarchikus politizálás hamis realizmusa rossz kettősség.''

Dul A.:
(megjelenik a MPRF bajai kongresszusának kiadványában)

Eördögh I.:
(megjelenik a MPRF bajai kongresszusának kiadványában)

Farkas Á.: Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme és a korrupció, in Írások a korrupcióról (Gombár Cs., Hankiss E., Lengyel L., Volosin H.), Helikon&Korridor, 1998, 313-328

Farkas B.:
(megjelenik a MPRF bajai kongresszusának kiadványában)

Ferencz G.: Korrupció ellen elektronika, Népszabadság, 2000.06.01.
A közbeszerzési világkonferencia résztvevői szerint a közbeszerzési folyamat annyira etikus, annyira nyilvános, mint az adott ország közélete

Fodor L.: Kölcsönösen etikátlan együttműködés? Népszabadság, 1997.11.27.

Fric, P.: Corruption in the Czech police (rebels versus official authorities, in The political economy of corruption - Joint conference on Corruption (Princeton University, Central European University), Budapest, 1999

Galasi P., Kertesi G,. Cseko I. vitája, Közgazdasági Szemle, 1992 (4), 337-356

Galasi P., Kertesi G.: A korrupció terjedése, Közgazdasági Szemle, 1987 (9)

Galasi P., Kertesi G.: Patkányverseny korrupciós piacon, Közgazdasági Szemle, 1988 (7-8)

Galasi P., Kertesi G.: A hálapénz ökonómiája, Közgazdasági Szemle, 1991 (3), 260-288

Glózer R.:
(megjelenik a MPRF bajai kongresszusának kiadványában)

Gombár Cs.: A korrupció, mint közrossz, in Írások a korrupcióról (Gombár Cs., Hankiss E., Lengyel L., Volosin H.), Helikon & Korridor, 1998, 47-87

Hankiss E.: Társadalmi csapdák - A korrupció, Magveto, 1979
A korrupciós jelenségek szakmai igényességu és olvasmányos, a ,,létező szocializmus'' keretein belül lehetséges kezelésmódokra is kiterjedő áttekintése

Hankiss E.: Diagnózisok, Magveto, 1982
A ,,létezo szocializmus'' viszonyai között élő magyar társadalom ellentmondásos, hatékonyságcsökkentő, önámító és züllesztő magatartásmintáinak empatikus és változtatásokra ösztönző elemzése

Hankiss E.: A tulajdon kötelez, Figyelő Kiadó (?), 1997

Hiller I.: Az ajándékozás Esterházy Miklós nádor politikai gyakorlatában, AETAS, 1992/3, 19-26
,,... az ajándékozás iránya, s a megajándékozottak személye jól mutatja a nádor politikai pályájának egyes állomásait.''

Holmes, L.: Corruption, weak states and economic rationalism in Central and Eastern Europe, in The political economy of corruption - Joint conference on Corruption (Princeton University, Central European University), Budapest, 1999
A kelet-közép-európai rendszerváltoztatás sodrában észlelt korrupciós jelenségek elemzése ausztrál szemmel

Horváth Á.: Anekdotikus közlés, MPRF kongresszus, Baja, 1999 április,

Kende P.: A személyes integritás esélyei korrupciós viszonyok között, in Írások a korrupcióról (Gombár Cs., Hankiss E., Lengyel L., Volosin H.), Helikon & Korridor, 1998, 88-104

Kende P.:
(megjelenik a MPRF bajai kongresszusának kiadványában)

Kézdi B.:
(megjelenik a MPRF bajai kongresszusának kiadványában)

Kim, J.: Clientelism, Corruption and Economic Development in Korea, in The political economy of corruption - Joint conference on Corruption (Princeton University, Central European University), Budapest, 1999
A második világháborút követő időszakban Dél-Korea társadalma súlyosan korrumpálódott - a tanulmány okokat megjelölve elemzi a folyamatot és a kilábalás esélyeit. Politikusok számára különösen tanulságos közlemény.

Kormos V.: Mikor lesz vége a gyógyfeudalizmusnak?, Magyar Nemzet, 2000.05.27.
A paraszolvencia körét, okait, felszámolásának nehézségeit, az orvostársadalom szűk körére korlátozódó hatását higgadtan, szerteágazóan bemutató, szakértői jelentésre támaszkodó riport

Kovács, Á.: Corruption and the possibilities of repressing corruption, in The political economy of corruption - Joint conference on Corruption (Princeton University, Central European University), Budapest, 1999
A 90-es évek privatizációs folyamataihoz kapcsolódó korrupciós jelenségek, a köztisztviselők érintettsége és a politikai elit felelősségének elemző ismertetése

Krajczár Gy.: Na, ugye!, Népszabadság, 1997.11.04.
Tárca a korrupció, az állam és a társadalom viszonyáról

Kránitz M.: Én panamázom, te panamázol...? Népszabadság, 1999.11.20.
Az interjú kitér a korrupció jogi minősítésének korlátaira, felderítésének nehézségeire. ,,A szervezett bűnözés... vagy öl, vagy korrumpál.... A maffia az egyetlen olyan gazdasági társulás, amely a szervezeten belül nem engedheti meg magának a korrupció fényűzését.''

Lengyel L.: Esszé a politikai korrupcióról, in Írások a korrupcióról (Gombár Cs., Hankiss E., Lengyel L., Volosin H.), Helikon & Korridor, 1998, 105-123

Lengyel L.: Pénz herceg, in Írások a korrupcióról (Gombár Cs., Hankiss E., Lengyel L., Volosin H.), Helikon & Korridor, 1998, 124-135

Lengyel L.:
(megjelenik a MPRF bajai kongresszusának kiadványában)

Lajtar, M.: Corruption in Polish police: a sociological study, in The political economy of corruption - Joint conference on Corruption (Princeton University, Central European University), Budapest, 1999

Machácek, J.: Ne legyenek illúzióink, Népszava, 2000.01.31.
A cseh gazdaságban észlelt súlyos korrupciós ügyletek többsége mögött politikai érdekek fedezhetők fel, a folyamatok emlékeztetnek a szocialista tervgazdaságban gyakorolt politikai irányításra

Merth L.: Korrupció - korrekció!? (megnyitó az azonos című ankéton), Budapest, 2000. február
A korrupció egyszerre társadalmi katalizátor és indikátor. Egyensúlyhiányt jelző üzeneteit a társadalom adott gazdasági kulturális mechanizmusainak közegében kell dekódolni.

Molnár A.:
(megjelenik a MPRF bajai kongresszusának kiadványában)

Philp, M.: Getting a Grip: Political Corruption, Democratisation and Reform, in The political economy of corruption - Joint conference on Corruption (Princeton University, Central European University), Budapest, 1999

Pidluska, I.: ,,Unsolvable problem'', NGO News, Spring 1999, 10

Pogonyi L.: A megelőzés a hiábavalóság szinonimája? - Beszélgetés Korinek László kriminológussal (Népszabadság, 2000. 02.01.)

Pogonyi L.: Én panamázom, te panamázol...? - Beszélgetés Kránitz Mariann kriminológussal (Népszabadság, 1999.11.20.)

Polgár K.:
(megjelenik a MPRF bajai kongresszusának kiadványában)

Prohászka O.: Magyarország sötét csillaga, Esztergom, 1899.01.08, in Az igazság napszámában (összegyűjtött munkái XXI.) 106-108

Prohászka O.: Ethika és prostitució, Alkotmány, 1906.10.13, in Élet igéi (összegyűjtött munkái XIII.), 338-345

Rabár F.:
(megjelenik a MPRF bajai kongresszusának kiadványában)

Reed, Q.: Corruption in Czech privatisation: dangers and policy implications of neoliberal privatisation, in The political economy of corruption - Joint conference on Corruption (Princeton University, Central European University), Budapest, 1999

Rossetti. C.: The prosecution of political corruption: France, Italy and the USA - A comparative view, Innovation, 2000, June, 169-181
Az igazságszolgáltatás belső szerkezete, eljárásrendje, működési sebessége, az ügyészség illetékességi és függőségi viszonyai döntően befolyásolják a jogsértő korrupciós ügyletek megtorolhatóságát és ezzel az alkotmányosság érvényesülését.

Síklaky I.:
(megjelenik a MPRF bajai kongresszusának kiadványában)

Simonia, N.: Bureaucratic capitalism and corruption, in The political economy of corruption - Joint conference on Corruption (Princeton University, Central European University), Budapest, 1999

Stépán B.: Kérdőíves nemzetközi ,,zsebelés'', Üzleti 7, 2000.05.29.
Mintegy háromezer megkérdezett egyharmada ,,biztosra vette, hogy a parlamenti képviselők, a minisztériumi tisztviselők is könnyen korrumpálhatók...''

Szilágyi Á.: ,,KKK'', avagy Oroszország elrablása, in Írások a korrupcióról (Gombár Cs., Hankiss E., Lengyel L., Volosin H.), Helikon & Korridor, 1998, 256-312

Szilágyi, Á.: The language of compromat, in The political economy of corruption - Joint conference on Corruption (Princeton University, Central European University), Budapest, 1999

Tóth, I.J.: Some factors of corruption in a transforming economy. The case of Hungary, in The political economy of corruption - Joint conference on Corruption (Princeton University, Central European University), Budapest, 1999
A korrupció mibenlétét és mértékét, az átmeneti társadalmakban észlelhető ügyletek jellegzetességeit és az igazgatás szerepét fogalmi és kvantitativ elemzéssel taglaló tanulmány, gazdag és magas színvonalú szakirodalom-jegyzékkel

Tóth P.: A korrupció, mint adaptív stratégia (egy magatartásbiológiai megközelítés lehetősége), kézirat, 1999. április
(megjelenik a MPRF bajai kongresszusának kiadványában)
A moralitás és a korrupció evoluciós jellegű kialakulásának számos eleme és összefüggése értelmezhető az etológia keretei között. Kézenfekvő osztályozási lehetőségek és figyelemre méltó következtetések adódnak.

Tuba Iván:
(megjelenik a MPRF bajai kongresszusának kiadványában)

Vajda Zs.: Ne hagyd magad!, Élet és Irodalom, 2000.06.23, 10
Az önérvényesítő stratégiák és a korrupcióra való hajlam közötti nincs egyértelmű kapcsolat. A korrupció terjedésének viszont a nyereségvágyon kívül a társadalmi érintkezésben rejlő oka is van.

Varga K.: Ördögi kör, Magvető, 1985
Az emberi erőforrások kibontakozását befolyásoló hatások elemzése hiánygazdaságokban

Varga Gy.: Az átmenet korrupciója - átmeneti korrupció?, in Írások a korrupcióról (Gombár Cs., Hankiss E., Lengyel L., Volosin H.), Helikon & Korridor, 1998, 225-255
A privatizálás csehszlovákiai, cseh és szlovák tapasztalatai és tanulságai

Vásárhelyi M.: Rejtőzködés, önigazolás, hárítás és egymásra mutogatás, in Írások a korrupcióról (Gombár Cs., Hankiss E., Lengyel L., Volosin H.), Helikon & Korridor, 1998, 136-208

Vásárhelyi M.:
(megjelenik a MPRF bajai kongresszusának kiadványában)

Konferenciák, folyóiratok, tanulmánykötetek

The political economy of corruption - Joint conference on Corruption (Princeton University, Central European University), Budapest, 1999. október-november
Széles témakört (történelmi elozmények, közvélemény és média, a korrupció politikai gazdaságtana, kormányzat és korrupció, közbeszerzés-szabályozás, érdekérvényesítés, a törvényi korlátozás lehetoségei, rendorségi korrupció) megvitató, magas szakmai színvonalú nemzetközi tanácskozás (angol nyelven)

Írások a korrupcióról (szer. Gombár Cs., Hankiss E., Lengyel L., Volosin H.), Helikon & Korridor, 1998
Kilenc szerző széles szakértői körben megvitatőtt átfogó elemzéseit, esettanulmányokat és közvéleménykutatási eredményeket tartalmazó, kiváló áttekintést adó gyűjtemény

Szent István törvényei, Helikon, 1988
,,... az igaz törvény semmiben meg ne rontassék valakinek hazugsága vagy hamis tanúsága, sem pedig hamis eskü vagy jutalom által.''

Media responses to corruption in the emerging democracies, Report, Freedom House, Washington, 1999, June
A nemzetközi szakértői csoport által mintegy 200 délkelet-európai média-szereplo bevonásával készített jelentés azonosítja a korrupcióval foglalkozó újságírás nehézségeit, a média helyzetének és hatékonyságának javítását célzó ajánlásokat ad.

TI Newsletter - Transparency International, Berlin
A negyedévenként megjeleno hírforrás globális és rendszeres áttekintést ad korrupciós esetekrol, folyamatokról, konferenciákról és dokumentumokról

Korrupció - korrekció!?, Nemzeti Értelmiségi Klub - BKE - ELTE BTK, Ankét, 2000. február
Előadássorozat és muhelyvita a korrupció fogalmáról, mérhetőségéről, makro- és mikroökonómiai megjelenéséről, nemzetközi jelenségeirol, a hatalomhoz, a közigazgatáshoz és a közerkölcshöz való viszonyáról

A Jelentés szövegezésére hatást gyakorló
további észrevételek, utalások, egyéb források szerzői

Aszalós J., Barcsák J., Bayer J., Bence Gy., Békesi L., Birtók A., Bodonovich J., Boór J., Bulkai T., Bulkai M., Csaba L., Cserháti L., Dornbach A., Endreffy Z., Heller Á., Gyulay E., Jakabffy T., Horányi Ö., Hülvely I., Kamarás I., Kiss B., Kiss U., Körösényi A., Kövér Gy., Mikulás D., Nagy E., Orosz B., Papanek G., Polgár M., Reuss K., Rózsahegyi Gy., Scharle A., Scharle Á., Schlett I., Szabó I., Szilágyi Á., Szöllossy Á., Varga A., Várhegyi É., Világhy E., Világhy K., Wiener A.I., Zsongor A.