Prj1.2 Mi a MPR válasza a magyarországi korrupcióra, mint kihívásra?

 

A projekt (ideiglenesen) lezárult.

vezette: Scharle Péter, scharle.peter@magyarpaxromana.hu

 

1999-ben a Magyar Pax Romana 41. bajai kongresszusának témája a korrupció volt. Ennek nyomán készült az az áttekintő Jelentés is, amely a 2000 tavaszáig megjelent szakirodalom alapján dolgozza fel a témakört, elsősorban azok számára, akik - időhiány vagy más okok miatt - nem vállalkoznak elmélyültebb tájékozódásra, de összképet akarnak alkotni maguknak a legfontosabb fogalmakról, trendekről és nyitott kérdésekről. A gazdag szöveganyag számos olyan szempontot világít meg, amelyet a közírók és szakértők ritkábban vagy csak nehezen hozzáférhető forrásmunkákban tárgyalnak. Ezért fontos támpontot jelenthet azok számára, akik e változatlanul fontos és alighanem tartósan napirenden maradó társadalmi kérdésben a spirituális értek iránt fogékony véleményalkotást igénylik.

A Jelentés egyszersmind munkaanyag. A Magyar Pax Romana tagjaitól, a honlap olvasóitól a projekt kidolgozói észrevételeket, kiegészítéseket, alkalmasint kérdéseket vagy ellenvéleményeket várnak.


Jelentés, 2002. április


Írja meg véleményét! scharle.peter@magyarpaxromana.hu

 

Kapcsolódó linkek:

http://monitor.gallup.hu/kutatas/001106_0summa.html

http://www.im.hu/?katid=101&id=135&lang=hu

http://europa.eu/pol/fraud/index_hu.htm

http://www.c3.hu/~tihun/hun/corr/corr.htm

http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0619&article=2006-0514-1311-10JBBK

http://www.eski.hu/hol/cikkh.cgi?id=677

http://kvtr.elte.hu/mszt/19984/vasarhel.htm

http://kvtr.elte.hu/mszt/19994/sik.html

http://mek.oszk.hu/00000/00034/html/ritter3.htm