Tájékoztató

az ICMICA megalakulásának

60. évfordulója alkalmából tartott római megemlékezésrőlA PAX ROMANA ICMICA/MIIC mai szervezete 1947-ben alakult meg. A 60. évforduló adott alkalmat május 19-23 között ünnepi összejövetelre Róma közelében, az isteni szeretet Madonnája temploma (Sanctuario Divino Amore) köré épül zarándokközpontban.

 

A Sanctuario Divino Amore kegyhely modern szentélye
.
A kegyhely egyik szeglete
.

Az eseménysorozat első, szombat délutáni együttléte a megemlékezés jegyében telt. Az ICMICA korábbi és jelenlegi vezetői tartottak rövid visszaemlékezéseket, Roger Etchegaray bíboros és Ramón Sugranyes de Franch (az első főtitkár) üzenetben köszöntötte az ünneplőket. G. Campanini, a pármai egyetem tanára tartott előadást a Pax Romana múltjáról és jövőjéről, korreferensei az ICMICA ázsiai-óceániai, dél-amerikai és európai regionális vezetői voltak.

Vasárnap a Szent Péter székesegyházban, a kórusok kápolnájában Josef Clemens püspök, a Laikusok Pápai Tanácsa titkára koncelebrált ünnepi szentmisét a Pax Romana lelkész-tagjaival. Homiliájában megemlékezett első pax romanás élményéről (doktori értekezését harmincegynéhány évvel ezelőtt az emberi jogok és az erkölcsteológia kapcsolatáról írván megkutatta az erről a témáról akkortájt tartott Pax Romana kongresszus anyagát is). Méltatta és éltette a szervezetet (Pax Romana - vivat - crescat - floreat - ad multos annos, feliciter!), útravalóul pedig az alábbiakkal zárta beszédét:

J.Clemens üdvözli a PR delegációját
.

A "Pax Romana" mindig nagyon elkötelezetten dolgozott és munkálkodik ma is az igazságosságért és az emberi jogok védelméért, amiben Krisztusnak a gyengék és kirekesztettek iránti szeretete mutatkozik meg. Erőfeszítéseiket az Úr példája ösztönzi, az ő munkáját folytatják. Ebben az értelemben önök az Egyház egységének jelei is, amely az isteni személyek szeretetében gyökerezik, és Istennek ebből a szeretetéből merítenek erőt és példát.

( "Pax Romana" has been very engaged in, and continues to be today, working for justice and defending human rights, which are signs of the love of Christ towards the weak and marginalized. Your efforts are inspired by the Lord's example and are a continuation of his work. In this sense, you are also a sign of the unity of the Church, which is rooted in the love of the divine persons and you take your strength and example from this love of God.)

Hétfőn délelőtt Clemens püspök hivatalában fogadta a résztvevők egy nagyobb csoportját, és ünnepélyesen átadta a Pax Romana vezetőinek a szervezet frissített (a jelenleg hatályos Kánonjogi Kódex szövegéhez illeszkedően pontosított) statutumának a Szentszék által jóváhagyott példányát. A résztvevők másik csoportja eközben találkozott Matteo Zuppival, a Szent Egyed közösség római központjának lelkészével.

A délután kezdődött, másfél napos konferencia témája A Szentszék: egy másféle globalizáció arculata volt. Az előadások és panelbeszélgetések a katolicitás értelmezéséhez kapcsolódtak, amely szerint az Egyház kétezer éve globális küldetésű, globális szemléletű intézmény. Az emberi jogok védelmével, a különféle nemzetközi szervezetek felelősségével, az igazságosság és a béke érdekében tehető lépésekkel foglalkozó előadók között volt S. Pié-Ninot (a PU Gregoriana professzora), F. Nwachukwu (a Holy See, Secretariat of State állandó genfi ENSZ-képviselője), O. Oehring (a Pontifical Mission Society Human Rights Office vezetője), R. R. Martino (bíboros, a Pontifical Council for Justice and Peace és a Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People elnöke), F. Franco, SJ (a jezsuita Social Justice Secretariat igazgatója), D. MacLaren (a Caritas Internationalis főtitkára), P. Parolin (a Holy See Secretariat of State államtitkár-helyettese). A záróbeszédet Fr. F. Lombardi, SJ (a Holy See Press Office főigazgatója) tartotta The Holy See: a face of another globalization - a face to be announced and communicated címmel.

A Pax Romana delegáltjainak egy csoportja
.

A konferencia helyszíne az Augustinianum (Istituto Patristico) volt, látogatottsága (egy-egy szekcióülésen 60-80 résztvevő) nem volt arányban az előadások színvonalával és elmaradt a várakozástól. A téma természetesen nem ígért felkavaró újdonságokat, médiafigyelmet felkeltő izgalmakat még kevésbé, a szervezők érzékelhető csalódottságának oka azonban minden bizonnyal a kevésbé professzionális előkészítés lehetett - a nagy nevek vonzerejére hagyatkozva fordítottak kevés figyelmet a széleskörű hírverésre és előkészítésre. Abban lehet bízni, hogy a legfontosabb előadások szövege belátható időn belül hozzáférhetővé válik az interneten is.

Szerdán délelőtt a Pax Romana tagjai is csatlakozhattak a szokásos pápai audiencia közönségéhez. A szervezők előkelő helyet biztosítottak a megfelelő időben érkezők számára, akik testközelben fogadhatták a Szentatya kedves, üdvözlő szavait és áldását.

 

Scharle Péter