Innsbrucki Tanulmányi Napok - 2004

 

A KMÉM hagyományos őszi, innsbrucki találkozójának témájául a szervezők a Szabadság és értékrend kérdéseit választották. Az elmúlt évben született elhatározás számolt azzal, hogy ez a téma már többször volt megbeszélés tárgya. Ugyankkor felismerte, hogy az értékvilágok megrendülése, a globalizáció folyamataival együtt járó átrendeződések a két fogalom dinamikus viszonyának újragondolását, generációs szemléletmódok egymásra reflektáló párbeszédét indokolják. A program tervezőinek szándéka szerint az idei konferencia sorozatot nyitott meg, amely a következő néhány évben részletkérdések feldolgozását is vállalva veszi majd szemügyre az átalakuló, illetve születőben lévő értékrendeket - természetesen minden tekintetben összekapcsolva az általános emberi megfontolásokat a keresztény hitletétemény és lelkiség meghatározottságaival.

Az idei ITN résztvevőit - köztük a hazai főelőadókat - Innsbruck "ingujjas" főn szellőkkel fogadta október derekán. A bevezető, csütörtöki lelki napot Merka János vezette. Pénteken Kamarás István és Endreffy Zoltán, szombaton Somfai Béla SJ tartott témakifejtő előadást. Valamennyit élénk megbeszélés, szombaton délután pedig az egymásra is reflektáló előadók és a hallgatóság kerekasztalos jellegű vitája követte. Vasárnap délelőtt Terdik Sebestyén áttekintő, új szempontokat is felvető előadása már a folytatás körvonalainak kirajzolódását segítette (a négy előadás szerkesztett változata a szervezők szándéka szerint elérhető lesz a Mérlegben, illetve a MPR honlapján).

A KMÉM tagsága, és maga a szervező bizottság is tudatosan törekedett a generációváltás elősegítésére. A KIM, a Háló, a KEFE, a MPR hazai köreiből érkezett fiatalok örvendetes aktivitással, vitavezetői feladatok ellátásával, friss és kreatív gondolatokkal kapcsolódtak be a konferencia munkájába. Először volt érzékelhető az EU-tagság sokféle következményének integrált hatása: Innsbruckba nem kell már "kijutni", a magyarországi érdeklődőknek reálisan számolniuk kell a KMÉM támogatási lehetőségeinek korlátjaival, a távolság, az idő és a költségek szempontjai egyformán érintik a különböző irányokból érkezőket (a vajdasági, kárpátaljai és erdélyi magyarság viszonylatában változatlan aszimmetriák kezelése viszont éppen ezért érdemel fokozott figyelmet).

A tanulmányi napok baráti hangulata és spirituális légköre a hagyományok jegyében volt ezúttal is kitűnő. A KMÉM tagsága - Vass György SJ jelenlétének ebben minden bizonnyal meghatározó szerepe volt - derűsen és példaadó bátorsággal néz szembe az idő múlásával, a MPR pedig tisztelettel és örömmel vállal részt abban, hogy az ITN sok évtizedes értékőrző és építkező missziója folyamatos maradhasson. Aki teheti, tervezze a jövő évi, október derekán esedékes konferencián való részvételt! Világhy Ernő pompás felvételei ehhez a döntéshez is hozzájárulhatnak.

 

A találkozó előadásai