Beszámoló

az erdélyi magyar Pax Romana keresztény értelmiségi szövetség
idei tanulmányi napjairól

Kolozsvár, 2007. október 25-28.


A rendezvényre idén is a jezsuiták kolozsvári tanulmányi épületében, az ottani Manrézában került sor. A tanulmányi napok témája a tavaly megkezdett közös gondolkodás folytatásaként az erdélyi identitással foglalkozott, amelyet szakterületek szempontjából és széles összefüggésrendszerben tárgyaltak a kiváló előadók.

Horváth István szociológus az etnikai szempontból vegye házasságok számának és összetételének az utóbbi másfél évtizedben történ alakulását ismertette, vizsgálva ennek föltételezhető társadalmi hatásait, különös tekintettel a házastársak és a gyermekek önazonosság tudatásnak formálására. Vetési László református lelkész - aki egyházának szakreferense ebben a témában - a szórványmunkában jelentkező keresztény értelmiségi feladatokról beszélt igen szuggesztíven, konkrét példákon is bemutatva a szórvány létnek az identitásra gyakorolt, különböző és helyenként extrém hatásait, mint például a magyar nyelnek szakrális nyelvvé válását egyes közösségekben. Rüsz-Fogarasi Enikő történész azt elemezte érdekes előadásában, hogy mennyi az igazság és mennyi a mítosz a legendásnak tekintett és a sokszor példaként hivatkozott erdélyi toleranciát illetően. Az első nap zárásaként Fasang Árpád - egyetlen magyarországi előadóként - mintegy keretbe foglalta a konferencia témáját az európai identitásról tartott nagy ívű előadásával.

A konferencia második napján Máthé Zsuzsa egyetemi oktató a 20. század első felében német nyelve alkotó erdélyi száz írók munkásságán keresztül vizsgálta az irodalomnak, és a irodalmi kapcsolatoknak az etnikai dialógusra gyakorolt hatását. Ferenczi Enikő az azonosságtudat alakulásával és megélésével összefüggő metálhigiénés kérdésekről tartott igen érdekes és interaktív előadást. Nagy György Attila ifjúsági főlelkész a fiatalok erdélyi azonosságtudatának helyzetével, a magyar és a katolikus identitás kérdéseivel foglalkozott. A résztvevők délután közös beszélgetésen dolgozták föl e tanulmányi napok tapasztalatait.

A konferencia lelkészi szolgálatát Sebestyén Ottó SJ, a Sapientia Egyetem lelkésze látta el, de szentmisét celebrált Kolozsvár újonnan kinevezett főesperese, a Szent Mihály templom plébánosa, Kovács Sándor is.
A Pax Romana erdélyi szervezete a helyszínen tisztújítást is tartott. Elnöknek Birtók József könyvkiadót (Csíkszereda), helyettesének Olosz Erzsébet építész-közgazdászt (Sepsiszentgyörgy), tikárnak Bodó Márta tanárt, szerkesztőt (Kolozsvár) választotta a közösség.

 

Keresztes Sándor