Az 1998-as pannonhalmi Magyar megfontolások a Soáról című és a 2000. évben Budapesten tartott A vallások szerepe Magyarország EU csatlakozásában című konferencia folytatásaként 2002. november 5-én és 6-án Debrecenben volt konferencia arról, hogy van-e, s ha van, mi az értéke ma Magyarországon a vallások együttműködésének. Vannak-e olyan területek (témák), amelyekben az együttműködés megvan ugyan, de lehetne jobb; van-e olyan, ahol nincs, de kívánatos volna és így tovább.


A konferencia témái, témafelvetői


A konferencia sajtóvisszhangja:

http://www.nol.hu/cikk/85419/

http://www.nol.hu/cikk/84513/