Prj 1.5 Mi a MPR válasza a magyar társadalom alacsony integrációjára mint kihívásra?

 

a projektet vezeti: Horányi Özséb, horanyi.ozseb@magyarpaxromana.hu

a projekt három korábban indított témát fog össze: A vallások szerepe Magyarország európai integrációjában, Mi a MPR feladata a keresztény-zsidó párbeszéd előmozdításában? és A következő lépés.

Mindaz, amit manapság tapasztalunk a magyar közéletben; mindaz, ami a friss EU tagsággal kapcsolatos nehézségként jelenik meg; mindaz, ami az Egyház és a társadalom közti illeszkedési nehézségekben jelenik meg, ugyanarra az okra vezethető vissza: a társadalom szükségesnél kisebb mértékű integrációjára. Ez az integrációs deficit csökkenti a társadalmi hatékonyságot (és benne például a gazdaságit), akadályozza a társadalom tagjainak boldogulását. A projekt keretében arra keresünk válaszokat, hogy mit is érdemes, lehetséges, kellene a MPR feladataként tekinteni ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban

aktuális feladatok: Új koncepció és munkaterv kidolgozása, a 2002. évi debreceni konferencia anyagának honlapra kihelyezése.


A vallások szerepe Magyarország európai integrációjában

Mi a MPR feladata a keresztény-zsidó párbeszéd előmozdításában?

A következő lépés


Kiadványok:

Magyar megfontolások a Soáról

A vallások és az európai integráció I.

A vallások és az európai integráció II.

A következő lépés