Tartalom

 

Impresszum

Szerzők

Elöljáró megjegyzések

Bevezetés

Várszegi Asztrik: Magyar megfontolások a Soáról

Céltudatos emlékezés - A szentszéki okmány bemutatása

Kalauz

II. János Pál pápa levele Edward Idris Cassidy bíborosnak, a Zsidósággal Való Vallási Kapcsolatok Bizottsága elnökének

Az Emlékezetünk: Megfontolások a Soáról című szentszéki dokumentum

Remi Hoeckman: Emlékezetünk: Megfontolások a Soáról. A Zsidósággal Való Vallási Kapcsolatok Bizottsága Által kiadott okmány bemutatása

A Soá és Magyarország - Történeti megfontolások

Kalauz

Haraszti György: A magyarországi zsidóság rövid története a kezdetektől a XVIII. század végéig

Gerő András: A zsidók és a magyar nemzetisten

Tőkéczki László: A "zsidókérdés" a dualizmus idején

Ferenczi László: A cionista válasz

Gyáni Gábor: "Erkölcstelen emancipáció" és "illuzórikus asszimiláció"

Gergely Jenő: A Magyar Katolikus Püspöki Kar, az Apostoli Szentszék és a Soá

Karsai László: Ellenállni a gonosznak. Zsidók és magyarok a Soá idején

Molnár Judit: Csendőrök, rendőrök, hivatalnokok a Soá idején

Karády Viktor: Politikai antiszemitizmus és nemzetállam-építés Közép-Európában

Csepeli György: Jelenlét hiány által

Bűnbánat és megbocsátás - Teológiai együttmunkálkodás

Kalauz

Marjovszky Tibor: S mentek ketten egy úton

Schweitzer József: "Uram, nyisd meg ajkamat"

Majsai Tamás: Szempontok a Soá 1945 utáni (magyarországi) evangélikus és református egyházi recepciójához (szerkesztés alatt)

Békés Gellért: Szentszéki emlékirat a Soáról és a zsidó keresztény párbeszéd

Tatár György: A híd túl messze van

Megörökölt türelem - A párbeszéd mindennapjai

Kalauz

Schweitzer József: Tisztelet szellemében mélyre hatoló párbeszéd

Bölcskei Gusztáv: Közlés és tudatosítás

Schőner Alfréd: Kámohá - ugyanolyan, mint Te

Tamás Bertalan: A zsidó-keresztyén párbeszéd jelen állása

Szita Szabolcs: A Soá az oktatásban - a budapesti Holocaust Dokumentációs Központ tevékenysége

Hunčik Péter: Tréningprogram a szlovákiai etnikumok közötti kapcsolatok javítására

Szabó László Tamás: A "rejtett tanterv"

Pfitzner Rudolf: Az előítéletek néhány pszichológiai és pszichoanalitikus szempontja

Virág Teréz: Soá és ősbizalom

Erős Ferenc: Kik hallják meg az antiszemitizmus üzenetét?

Alexander Z. Guiora: Gondolatok a jövőről

Fejtő Ferenc: A tolerancia esélyeiről

Erdélyi Ágnes: Szubjektív megjegyzések a tolerancia esélyeiről

Lengyel László: A többi néma csend

Függelék - Köszöntők, sajtóvisszhang

Várszegi Asztrik: Bevezető gondolatok

Seregély István üdvözlő levele

E. I. Cassidy üdvözlő levele

Glatz Ferenc: Kölcsönös nyíltsággal a közös múltról

Mártonffy Marcell: A szentszéki dokumentum sajtóvisszhangjábóltitkarsag@magyarpaxromana.hu