A Magyar Pax Romana roma projektje

Prj1.1 Mi a MPR válasza a magyar roma problémára, mint kihívásra?

 

a projektet vezeti: Mikulás Domonkos, mikulas.domonkos@magyarpaxromana.hu

 

Célkitűzések

A magyar társadalmat érő kihívások közül a roma-kérdés tűnik az egyik legsúlyosabbnak, amellyel szembesülni és amellyel kapcsolatban állást foglalni keresztényként és értelmiségiként elemi kötelességünk. A MPR a kérdéssel foglalkozva és arra választ keresve alapszabályában és középtávú terveiben megfogalmazott - a társadalmi problémák iránti felelősségével kapcsolatos - feladatának tesz eleget. A projekt arra törekszik, hogy a roma kihívásra adott válasz ne csak makrostruktúrák kritikája legyen, hanem a mikrostruktúrák szintjén, cselekvési minták ajánlásával is kínáljon megoldást a problémák megélőinek. Arra keresünk választ, hogy a gyakorlatban, a mindennapi életben mit jelent és milyen erkölcsi felelősséget ró ránk a többség és kisebbség, romák és nem romák problémákkal teli együttélése.


Eddigi események

A roma kihívással foglalkozó projekt első állomása az 1998. november 20-21-én Dobogókőn megtartott Tanulmányi Hétvége volt, amelyen a felkért szakértők a Magyar Pax Romana jelenlévő tagsága számára vázolták a romák helyzetét ill. azokat a szempontokat, amelyek mentén a roma kihívással foglalkozó projekt mint sajátos értékeket hordozó és új megközelítéseket felmutató kezdeményezés jelenhet meg a magyar közéletben.

1999. november 6-7-én a Tihanyi Bencés Apátságban rendezett hétvégén a roma- és nem roma populáció együttéléséből adódó konfliktussal terhelt esetek elemzése történt szakemberek bevonásával: Csepeli György - előítéletek, önreprezentáció, Szuhay Péter - etnikus kultúra-szegény kultúra, Orsós Éva - roma jogvédelem, Kőszegi Edit - Csövesek, csicskák (filmelemzés). A MPR érdeklődő tagjai és vendégeik (romák között szociális munkát végző szerzetesnővérek) szemináriumi munkával dolgozták fel a konfliktus- történeteket.

1999 őszén attitűd-vizsgálatokat kezdtünk két katolikus középiskola, a kecskeméti Piarista gimnázium és a szegedi Karolina iskola harmadik osztályos diákjai körében. A felmérés néhány esetben súlyos, reflektálatlan előítéletek, indulatok, sőt nem ritkán gyűlölet jelenlétét mutatta.

Ennek terápiás kezelésére a MPR felkérte a Szlovákiában működő Márai Sándor Alapítvány munkatársait, akik az általuk kidolgozott önismereti és konfliktusmegelőző program szerint, vegyes diákcsoportok részére, kommunikációs tréningeket tartottak az említett katolikus középiskolások és a pécsi Gandhi Gimnázium roma diákjai részvételével.

Azóta eddig négy, egyenként összesen 9 napos hasonló tréninget rendeztünk. A tréningprogramról 2004-ben összefoglaló kötetet jelentettünk meg. 2005-ben elkészült a kötet rövidebb, angol nyelvű összefoglalója.

Ezen kívül részt vettünk más kezdeményezésekben, rendezvényeken is, mint például romákat bemutató osztályfőnöki órák tartásában 2000-ben, cigánypasztorációs találkozón, vagy a különböző rendezvényeken, ahol a vonatkozó tevékenységünket mutattuk be.


Aktuális feladatok

2006 augusztus-szeptemberben újabb tréninget tartunk, ami kapcsán meghívunk lehetséges együttműködő partnereket.

Interetnikus tréning, 2006 augusztus-október

Továbbra is célunk a projekt eredményeinek minél szélesebb körben való megismertetése, az eredmények széleskörű hasznosítására képes szervezet felkutatása; ennek érdekében a Roma-kötet további ismertetése; hazai és külföldi együttműködők, partnerek felkutatása, esetleg EU-s pályázat készítése.


Megjelent kiadványaink

Együttlét - egy interetnikus tréning tapasztalatai, Balassi kiadó - Magyar Pax Romana, 2004, online változat

Intercultural training program (angol)


Együttműködő partnereink:

A szlovákiai Márai Sándor Alapítvány szakemberei

A pécsi Gandhi Gimnázium

A kecskeméti Piarista Gimnázium

A szegedi Karolina Gimnázium

A kecskeméti Congregatio Jesu, Angolkisasszonyok Gimnáziuma

 

Működjön együtt velünk vagy támogassa a projektet!

 

A projektet eddig támogatták:

Miniszterelnöki Hivatal (2000)

Együttműködő Holland Alapítványok (2000)

Magyarországi Cigányokért Közalapítvány

Holland Királyság Nagykövetsége (Small Assembly Projects) (2002-2003)

Soros Alapítvány

Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács (2002)

Renovabis német katolikus segélyszervezet (2000-2003)

Nemzeti Civil Alapprogram (2005)

Mobilitás (2006)

 

 

A témához kapcsolható linkgyűjtemény:

http://www.cigany.lap.hu


Archívum

a projektről részletesebben