Interetnikus tréning

a Karolina Gimnázium 10.b, a Kecskeméti Piarista Gimnázium 11.a és b osztályának, valamint a pécsi Gandhi Gimnázium 11. osztályának részvételével.
A Magyar Pax Romana és a Márai Sándor Alapítvány közreműködésével.

A Magyar Pax Romana - Katolikus Értelmiségi Mozgalom 1998 őszén elindította Roma-projektjét. E program a roma kérdést nem a hagyományos módon, a roma közösségek életmódjavítása, képzése oldaláról közelíti meg, hanem elsősorban a befogadó közegre irányul, ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a társadalom a romák iránt nemcsak nyitott és toleráns, hanem szolidáris, elfogadó és segítő környezetté váljon.

Az 1999/2000-es tanév őszén a Kecskeméti Piarista Gimnázium 11. évfolyamában és vele párhuzamosan a szegedi Karolina Gimnáziumban készítettünk egy felmérést a diákok romákkal kapcsolatos elképzeléseiről (Milyenek a cigányok; ilyen konkrét élményeid fűződnek cigányokhoz?). E felmérésből kitűnt, hogy jelentős arányban a diákok igen erős előítéleteket hordoznak a romákkal kapcsolatban. Ezen előítéletek részben személyesen átélt vagy másoktól hallott konkrét, romákkal kapcsolatoskonfliktusokból származnak. A reakciókból az látszott, hogy a romákhoz való viszonyulásuk erős érzelmi töltettel rendelkezik, ezekkel értelmi úton nehezen lehet bármit is kezdeni.

Ezek a körülmények indítottak minket Dely Zsófiával, a Karolina Gimnázium tanárnőjével, hogy a Magyar Pax Romana kereteiben azon gondolkodjunk, hogyan lehetne diákok körében a kölcsönös előítéleteket valamilyen módon oldani. Télen egy közös budapesti hangversenyprogramhoz kötődően a osztályaink diákjainak egy részével megtekintettük a Néprajzi Múzeum roma gyűjteményét. Szerettünk volna ezen felül valamilyen formában közös programot rendezni roma diákokkal, hogy az eddigiektől eltérő roma-élményeik is legyenek diákjainknak.

Csovcsics Erika, a Gandhi Gimnázium igazgatója szívesen vette megkeresésünket. Egy hétvégi programot terveztünk, és megkerestük Hunčik Pétert, akit 1998 novemberében, egy pannonhalmi tudományos konferencián ismertem meg, melyet az ,,Emlékezzünk: Megfontolások a Soáról'' c. pápai dokumentum magyar vonatkozásaival kapcsolatban tartottak. Hunčik Péter apozsonyi Márai Sándor Alapítvány igazgatója, pszichiáter, aki többek közt szlovákiai etnikumok közti tréningeikről, azok tapasztalatairól számolt be a konferencián korreferátumában.

Az említett alapítvány munkatársai által vezetett tréning első alkalma Baján zajlott le, 2000. február 18-20-ig, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjában.

Erről az alkalomról írt Hunčik Péter beszámolót, valamint a résztvevő diákok is megírták élményeiket, mely alább olvasható.

A hétvége tapasztalatai alapján a folytatás mellett döntöttünk: áprilisban is tartottunk egy hétvégét ugyanazon diákok számára, és e csoport júniusban zárja a sorozatot egy ötnapos gyenesdiási együttléttel. A tapasztalatok levonása után és a kellő anyagi források megtalálása esetén ősszel újabb csoport indítását tervezzük ugyanebből a három iskolából, és gondolkodunk a program kiszélesítésén is. Ezt segítheti, hogy élénkül a sajtó érdeklődése, és közéleti szereplők is jelezték már kapcsolatfelvételi szándékukat.

 

Mikulás Domonkos

 

2. alkalom, Pécs

 

Szervezők

Trénerek

a Magyar Pax Romana roma projektje

Sajtóvisszhang