Tartalom

 

Impresszum

Szerzők

Elöljáróban

Martonyi János: A konferencia köszöntése

 

Vannak-e felekezetileg különböző tapasztalatai, stratégiái a nemzeti identitás megőrzésének, és melyek ezek?

Engel Pál: Az "európaiság" eredeti ismérvei

Béres Tamás: Felekezeti stratégia a nemzeti identitás megőrzésének terén

Gerő András: Értelmezés és feltárás

Alexander Z. Guiora: Múlt és jövő

Komoróczy Géza: Egyházak szerepe az európai integrációban

László János: Történelem, identitás, felelősség

Törzsök Erika: A vallások szerepe Magyarország európai integrációjában

Voigt Vilmos: A magyarok azonosítása a zsidókkal - egy megőrzendő identitásváltoztatás

Danka Krisztina: Nemzeti identitás, vallási identitás

Az európai integrációs folyamat és a vallási identitás

Granasztói György: Erkölcs és politika európai csatlakozásunk küszöbén

Kende Péter: Rövid megszólalás a nemzeti és a vallási identitás prioritásairól európai és magyar összefüggésben

Kőszegi Ábel: "A kályha nem azért van, hogy önmagát melegítse"

Kulcsár Szabó Ernő: Tolerancia vagy méltánylás

Máthé Gábor: Az újragondolás lehetősége

Paczolay Péter: A nemzeti, a vallási és az európai identitás

Szabó Iván: Nemzeti és vallási identitás az európai közösségben

Tamás Pál: Vallási pluralizmus, társadalmi pluralizmus

Tillmann József: Minek van, és minek lehet elsőbbsége Európában?

Mi volna a társadalmi integrációt is segíteni kész keresztény és zsidó teológia, illetőleg mit tud e tekintetben felajánlani a magyar hozzájárulás?

Hafenscher Károly: Magyarországon élő vallások lehetséges szerepe és hozzájárulása az európai integrációban

Heller Ágnes: Kérdés, mi volna társadalmi integrációt is segíteni kész keresztény és zsidó teológia?

Lukács László: Társadalmi integráció - európai egyesülés - Isten Országa

Pásztor János: Társadalmi integráció és teológia

Beney Zsuzsa: Hozzászólás

Fazakas Sándor: Az európai integrációt segítő teológia témái

Gáspár Csaba László: Az egység teológiai eszméje a teremtés bibliai tanítása alapján

Kézdi Balázs: Az integráció beszédmódjai

Mártonffy Marcell: "Az emlékezet megtisztítása"

Pikó Gábor Mózes: Közös forrás és közösen művelhető területek

Szécsi József: A társadalmi integrációt segítő hozzájárulás lehetőségei

Ungváry Rudolf: A hit újraértelmezése, avagy az Egyház példamutatása

Vajda Károly: Gondolatok a bibliai (tánáchi) istenképzetek ontológiai relevanciájáról

Európai integráció és szociális gondolat

Poszler György: Európai egység és szociális gondolat

Csepeli György: A közjó választása

Dusicza Ferenc: A tömegkommunikáció szerepe a csatlakozásra történő felkészülésben

Endreffy Zoltán: Európai integráció és szociális gondolat

Farkas Beáta: A szociális gondolat az Európai integrációban

Fehér M. István: Európa és a zsidó-keresztény tradíció

Frenkl Róbert: Mentálhigiéné, egy lehetséges kohéziós tényező

Gábor György: Őrzők

Lengyel László: A társadalmi egyenlőtlenség és az európai felelősség

Scharle Péter: A vallások szerepe Magyarország európai integrációjában - derűlátásunk alapjai

Szakadát István: A Hegyi beszéd normarendszere

Vámos Tibor: A szociális gondolat - a közös a Jóbantitkarsag@magyarpaxromana.hu