Összefoglaló a MPR 47. kongresszusáról

Interjú Gábor Dzsingisszel a MPR kongresszusa kapcsán
(Hitvallás - a Győri Egyházmegye lapja, VI. évfolyam 3. szám, 2005. március)

A Magyar Pax Romana 37. kongresszusán. Isten és ember bújócskája: világegyetemen innen és túl (IGEN katolikus lap, 2005/5)

A mai tudomány a teológia szemszögéből. A Magyar Pax Romana idei kongresszusáról (Új Ember - katolikus hetilap, 2005.04.10., LXI. évf. 15. (2956))

 

Fides et Ratio II.

Természettudományos tapasztalatok felől

a MPR 2005. évi, 47. kongresszusának programja

A programok helyszíne: Czuczor Gergely Bencés Gimnázium
A szerdai regisztráció és fogadás és az esti programok helye a Klastrom Hotel.


2003-ban Szegeden tartotta az MPR a Fides et ratio enciklikával kapcsolatos első kongresszusát. Akkor a társadalomtudományi és a teológiai tudás, illetőleg a hit kapcsolata volt a téma. A 2005-ös kongresszus ugyanezen enciklikának szentelnénk, de a természettudományos gondolkodás kihívásaival néznénk szembe.

Két természettudományos kérdéskör látszik megvitatásra érdemesnek. Az egyik a világegyetem eredete, a másik az élet keletkezése és fejlődése az emberi tudat megjelenéséig. A kozmológiában filozófiailag talán a legérdekesebb téma az antropikus elv. A fejlődéselméletben az önfelülmúlás vagy emergencia, a kreacionizmus és az emberi tudat megjelenése talán a legérdekesebb és újszerű kérdések számunkra. A teológiai reflexiótól elsősorban nem végleges válaszokat várnánk a természettudományos kihívásokra, hanem annak a megközelítésnek, mondhatnánk módszertannak a megmutatkozását, ahogyan napjaink teológiája az új tudományos felismeréseket kezeli.

Eközben megismerhetnénk azt is, hogy miként tárgyalja ma a hagyományosan theologia naturalis-nak nevezett filozófiai diszcíplina a modern természettudományi elméletek határkérdéseit. Ezzel új szempontokkal járulnánk hozzá a hazai szellemi életben folyó vitákhoz is.

 

03. 30 szerda
  15.00-18.30 érkezés, regisztráció, szállás elfoglalása
  18.30-19.30 a kongresszus megnyitása, állófogadás (Klastrom Hotel, előzetes jelentkezés szükséges)
  20.15- Beszélgetés a Magyar Pax Romana helyzetéről (Klastrom Hotel)
03. 31 csütörtök
  08.30 Veni Sancte (Pápai Lajos megyéspüspök) a Székesegyházban
  09.30-10.20 Weissmahr Béla (München/Szeged): A világegyetem létrejötte: teremtés és fejlődés
  10.20-10.30 közvetlen reflexiók, kérdések
  10.30-10.50 szünet
  10.50-12.00 plenáris megvitatás, benne
  korreferátor: Szombath Attila (PPKE), Fehér Márta (BME)
  12.30-14.30 ebédszünet
  15.00-15.50 Szathmáry Eörs (ELTE): Az élet fejlődése
  15.50-16.00 közvetlen reflexiók, kérdések
  16.00-16.20 szünet
  16.20-17.30 plenáris megvitatás, benne
... korreferátor: Hraskó Gábor
  18.00-19.30 vacsora szünet
  19.30- Fórum: A határon túli Pax Romana szervezetek estje
04. 01 péntek
  08.00-08.45 Eucharisztia
  9.00-9.50 Koch Sándor (Budapest): Az emberi szellem keletkezése
  9.50-10.00 közvetlen reflexiók, kérdések
  10.00-10.20 szünet
  10.20-11.30 plenáris megvitatás, benne
  korreferátor: Kampis György (ELTE TTK), Ropolyi László (ELTE TTK)
  12.00 A Pax Romana érem átadása
  12.30-14.30 ebédszünet
  15.00-15.50 Végh László (MTA ATOMKI): Az antropikus elv
  15.50-16.10 szünet
  16.10-17.20 plenáris megvitatás, benne
  korreferátor: E. Szabó László (ELTE TTK), Lukács Béla (KFKI)
  18.00-19.30 vacsora szünet
  19.30- Fórum: győri értelmiségiek meghívásával
04. 02 szombat
  08.30-09.20

Gánóczy Sándor (Dauphin): Mi az ember? - Határkérdések az agykutatás, a teológia és a filozófia között

  09.20-09.30 közvetlen reflexiók, kérdések
  09.30-09.50 szünet
  09.50-11.00 plenáris megvitatás, benne
  korreferátorok: Gaál Botond (DRHE), Csányi Vilmos (ELTE TTK)
  11.00-11.20 szünet
  11.20-11.50 Boór János: Összegzés
  11.50-12.40 plenáris megvitatás, benne
  korreferátorok: Schiller Róbert (MTA KFKI), Szabó Gábor (ELTE)
  13.00-13.45 Te Deum
  14.00 Ebéd

 

 

Meghívó