Meghívó

Tematikus koncepció

A kongresszus sajtóvisszhangja

A kongresszus összefoglalása

Sajtóközlemény

 

A magyar állam és a magyar egyház
politikailag érzékeny kapcsolatairól

49. Magyar Pax Romana kongresszus,

2007. április 11-14., Budapest

 

Program

2007. április 11., szerda
este
  18:00 Veni Sancte - Egyetemi templom
  19:00

Fogadás - Kossuth Klub
2007. április 12., csütörtök
délelőtt
  8:00-tól Regisztráció
  9:00-13:00 (1) Hogyan lehet megalapozni egy állami egyházpolitikát, illetőleg az egyházi állampolitikát?

Tölgyessy Péter: Egyházak a modern államban (50 perc)
Balázs Zoltán: Valláspolitikai filozófia (50 perc)

Szünet 30 perc

Ablonczy Balázs: Az állam és az egyház viszonya a XX. században (40 perc)
Wildmann János: Az egyházpolitika metamorfózisai 1945-től napjainkig (20 perc)
Gárdonyi Máté: A pártállami egyházpolitika tükröződése a magyar teológiában (20 perc)

30 perces diszkusszió

délután
  15:00-19:00 (2) Az egyház aspecifikus szerepéről a társadalmi integrációban

Csaba László: Az egyházak társadalmi szerepvállalása és ennek finanszírozása (50 perc)
Koncz Gábor: Elszakadás az államtól - az egyházfinanszírozás új lehetőségei (20 perc)
Kozma Tamás: Alternatívok es alternatívák (Felekezeti oktatáspolitikák az EU-ban) (20 perc)

Szünet 30 perc

Schanda Balázs: Az egyházpolitikától az egyház szabadságáig. Jogi és lelki feltételek. (50 perc)
Köbel Szilvia: A világnézetileg elkötelezett államtól a semleges államig. (Az állam és az egyház kapcsolatának legérzékenyebb közjogi kérdései.) (20 perc)
Szathmáry Béla: Veled vagy nélküled? Gondolatok az állam és az egyház elválasztásának lehetséges módozatairól Magyarországon. (20 perc)

30 perces diszkusszió

este
 
Konferencia kísérő program

 

2007. április 13., péntek
délelőtt
  9:00-13:00 (3) Az egyház specifikus szerepéről a társadalmi integrációban

Prőhle Gergely: Eltérő alapállás, közös érdekek egyház és állam viszonyában (50 perc)
Bura László: Az egyház(ak) és az állam (bonyolult) kapcsolatai Erdélyben (50 perc)

Szünet 30 perc

Farkas Beáta: A katolikus társadalmi tanítás megjelenítésének esélyei a mai Magyarországon. (20 perc)
Bogner István: Az állam és az egyház kapcsolata mint tényező a vajdasági (délvidéki) közéletben (20 perc)
Ferencz Zoltán - Schmidt Andrea: Az egyház lehetséges szerepei a társadalomban - az adatok tükrében (20 perc)

30 perces diszkusszió

délután
  15:00-19:00 (4) Vajon az egyház szerepének a hitéleti tevékenységekben nincs társadalmi integráló funkciója?

Tóth Pál: Az egyházi megújulási mozgalmak és új közösségek szerepe a társadalmi integrációban (50 perc)
Szabó Lajos: Evangélikus közösségek megújulásának hatásai (50 perc)

Szünet (30 perc)

Csizmadia Ervin: Méltányos közbeszéd és elemzés (20 perc)
Zöldy Pál: Öt év a pusztában (20 perc)
Szemerédi Tibor: A cserkészet lehetséges szerepéről (20 perc)

30 perces diszkusszió

este
    Konferencia kísérő program

 

2007. április 14., szombat
délelőtt
    Reflexiók a konferencia témájában - kerekasztal beszélgetés, vezeti Gábor Dzsingisz

 

 


titkarsag@magyarpaxromana.hu