Hírek 2011-től
Eseménynaptár

2011. előtti hírek

"Az egyház ne szóljon bele a politikába!" -- Meghívó

A Magyar Pax Romana (MPR) és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület (EPMSZE) szeretettel és tisztelettel hívja minden tagját és barátját, valamint az érdeklődőket ez évi utolsó közös rendezvényére. Az est témája: "Az egyház ne szóljon bele a politikába!" Az est előadója: Dr. Jelenits István és Dr. Szabó István. Moderátor: Kuti József, ref. lelkipásztor, Kecskemét. Helyszín: Háló Közösségi Központ, V. ker. Budapest, Ferenciek tere 7-8. III. lépcsőház. 2.em. 9. Időpont: 2010. december 20. hétfő 17 óra. (2010. 12. 13.)

Keresztes Sándor előadása -- Békés Gellért Emlékelőadás-sorozat

A 2010. évi Békés Gellért Emlékelőadást (meghívó) dec. 2-án Keresztes Sándor tartotta Keresztény urbanista -- ? címmel. Az előadót Scharle Péter távol létében Aczél Petra mutatta be (bár a jelen voltaknak erre semmi szükségük nem volt). A laudatio szövege itt olvasható.

A Magyar Pax Romana mintegy másfélszáz tagja között számos köztiszteletnek örvendő tudós, tanár, közéleti szereplő, nagy felkészültségű szakember van. Az általuk művelt területen gondolataik, eredményeik méltó elismerést kapnak, de érdemesek szélesebb kör - így különösen a Magyar Pax Romana tagsága, illetve a MPR tevékenysége iránt érdeklődők - megkülönböztetett figyelmére is. Évente ezért kap egyikük felkérést Békés Gellért Emlékelőadás megtartására.
(2010. 12. 06.)

Tomka Miklós (1941-2010)

Tomka Miklós életének 70. évében paradigmát váltott. Harminc éve hozott össze minket, szociologizáló keresztény értelmiségieket Blanckenstein Miklós ővele, hogy afféle vallásszociológiai műhely kerekedjék belőlünk, egyházunkat szolgálandó. Amikor a feladatra ráhangoló kötetlen beszélgetések már túlságosan is elhúzódtak, Miklós -- habitusából kifolyólag -- nagyon kedvesen és nagyon határozottan jelezte, hogy ő erre, sajnos nem ér rá, neki sok dolga van, és szerinte nekünk is sok dolguk lenne. Lett is hála Istennek, részben Miklósnak köszönhetően. Az egész hazai vallásszociológia az ő köpenyéből bújt ki. Mint az empirikus vallásszociológia művelője világhírűvé, hungarikummá vált, és az utóbbi időben mint jeles teoretikusra egyre inkább figyelni kezdtek rá. Ő sem vált igazán prófétává szűkebb hazájában, a katolikus egyházban, pedig nem csak tesztelte, hanem tisztelte is. Sőt azért tesztelte, mert szeretve tisztelte. Éjjel-nappal, megfeszítve dolgozott. A gigantikus nemzetközi összehasonlító kutatások mellett hősiesen ápolta szeretteit és barátságait. Sokszor került két vagy több tűz közé, amikor övéi sem kímélték, de mindig csak értünk haragudott, sosem ellenünk, és roppant módon tudott örülni, és nem csak akkor, amikor jót és jól tettünk, hanem bármikor, ha találkoztunk. Rákattintva a nevére rögtön ott találjuk legújabb kedvenc témái egyikét: az inkulturációt. Li Mato, vagyis Mattio Ricci volt afféle védőszentje.
Három hete sem volt, amikor a Magyar Szociológia Társaság újjáélesztett Vallásszociológiai szakosztályának újjáalakuló ülésén A "keresztény társadalom" vége, és ami utána következik címmel tartott -- nincs rá jobb szó -- prófétikus előadást. "Úgy gondolom, hogy a 'keresztény társadalom' átmeneti történelmi képződmény volt, ami nem lehet a jelen mércéje", "Ez volt a kereszténység önmegvalósításának egyetlen lehetősége az organikus és centralista társadalom-szerveződés korában. Sok érv szól viszont amellett, hogy ez nem teljes mértékben a jézusi (illetve nem az igazán hiteles keresztény) modell. Eredendően a kereszténység személyes döntést, meggyőződést és tanúságtételt követelt. Ennek minden bizonnyal inkább van helye a 'keresztény társadalom' utáni körülmények között, mint a 'keresztény társadalom'-ban", hallottuk.
Mindjárt el is határoztam, hogy félretolva egyéb fontos és megbeszélt témákat, a lehető legkorábbi alkalomra meghívom az elmúlt évtizedek megannyi paxos kongresszusi előadása után most a Magyar Pax Roma Zsinati Klubjába, hogy a várva várt és végre kimondott diagnózis mellett azt is mondja el, hogy miképpen képzeli azt, hogy "a 'keresztény társadalom'-ból egy ezt követő szakaszba való átlépés nem tekinthető vallási hanyatlásnak", hanem "a változó és plurális profán világ váltakozó kihívásaival történő szüntelen és az egyes ember szintjén is kikerülhetetlen viaskodásnak, aminek a terhét csak nagyon kis részben tudja átvállalni az intézményes egyház. Más kérdés, hogy mikor döbben rá erre az egyházi intézmény, és a felismerésekből milyen következményeket von le". Nos, a vele való januári találkozót már lekéstük, de Tomka Miklóstól tanulni még egy jó darabig aktuális kihívás marad. - Kamarás István

Nekrológ az Új Ember című hetilap nov. 30-i számában, Máté-Tóth Andrástól (2010. 11. 27.)

Elhunyt Kunszt György

Születése 86. évfordulóján, 2010. november 9.-én elhunyt Kunszt György építészmérnök, filozófus, a MTA doktora, a Magyar Pax Romana tagja.

Fordulatokban is gazdag, hosszú életútja, kivételesen termékeny és szerteágazó munkássága sokunk elé évtizedek óta nyitott könyvként tárult, jelenléte és barátsága a MPR sok tagja számára jelentett összetartó örömöt és erőt. Négy évvel ezelőtt ő tartotta a Békés Gellért emlékelőadást Európa Benedekje, Benedek Európája címmel, kongresszusaink és más találkozásaink rendszeres és igen aktív résztvevője volt.

Nyolcvanadik születésnapján a Magyar Tudományos Akadémián ünnepi ülésen pályatársai, tanítványai, barátai köszöntötték, különböző tématerületeken folytatott tevékenységét, eredeti gondolatokban gazdag tudományos és alkotó teljesítményét előadások méltatták. Kérésére kerülhetett ezek közé a Magyar Pax Romana tagjaként kifejtett munkásságáról szóló összefoglaló (Kunszt György előadásai a Magyar Pax Romana Kongresszusokon, Építés- Építészettudomány, 33, (1-2,) 197-201, 2005).

Hisszük, hogy a Teremtő áldása kísérte fáradozását, és Gyurka az Ő szeretetében marad együtt velünk. Temetése 2010. december 16-án lesz. (2010. 11. 21.)

Meghívó -- Konferencia a koldulásról -- Társadalmi párbeszéd

A Faludi Ferenc Akadémia tisztelettel meghívja konferenciájára. 2010. november 20-án 10.00., Párbeszéd Háza, Budapest, Horánszky utca 20.
Mottó: "Szegények mindig lesznek veletek." (Mk14, 7.) -- ... De ennyien? (2010. 11. 03.)

EMPSZE: Bibó István szobrának koszorúzása -- nov. 4.

A hagyományához híven az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület (EPMSZE) 2010. november 4-én délután 17:00 órakor virágot helyez el Bibó István államminiszter szobránál. Beszédet tart Kuti József református lelkipásztor, az EPMSZE Elnökségének tagja. Helyszín: Bibó István államminiszter mellszobra, amely a 1055 Budapest, Markó utca 1/a számtól 20 méterre. (2010. 11. 01.)

 

Tájékoztató a MPR 2010. 10. 30-i közgyűléséről

A Mérleg Egyesület 2010. szeptember 28-i közgyülésének felkérése nyomán ült össze a MPR rendkívüli közgyülése. A Mérleg Egyesület ugyanis arról határozott, hogy kéri beolvadását a MPR-ba. A MPR közgyűlése az ajánlatot napirendjére tűzte és érdemben megvitatta, végül egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) három határozatot hozott:

(1) A MPR elfogadja a Mérleg Egyesület ajánlatát beolvadására.

(2) A MPR elvi egyetértését adja a Mérleg Egyesület közgyűlési határozatának megfelelően ahhoz, hogy a MPR elnöksége a Mérleg Egyesület beolvadását a MPR-ba előkészítse (ez kiterjed a megkötendő polgárjogi szerződés előkészítésére, a MPR üzleti tervének elkészítése a Mérleg Egyesület beolvadását követő időszakra, az Alapszabály módosításának kidolgozására).

(3) A Mérleg Egyesület beolvadása után a MPR mind szellemiekben, mind pedig anyagiakban a Mérleg Egyesület jogutódjának tekinti magát és gondoskodik a Mérleg című folyóirat változatlan szellemiségű kiadásáról.

-- Horányi Özséb, az MPR elnöke (2010. 11. 01.)

Róna-Tas: Hunok és magyarok -- Meghívó Münchenbe

Kedves Barátaink! Szeretettel várunk minden érdeklődőt következő programunkra, 2010. július 9-én, pénteken, 19.00-kor, a Magyar Katolikus Misszió nagytermébe, melyen Róna-Tas András (Budapest): Hunok és magyarok címmel tart előadást. Részletes meghívó.
Ezenkívül szeretném a figyelmet felhívni egy irodalmi estre, melyet a Lyrik-Kabinett július 7-én, szerdán este rendez Petri György halálának 10. évfordulója alkalmából. További információk szintén csatolva. A rendezőség nevében, üdvözlettel:

- Busa Krisztina, M.A,
UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja (2010. 06. 28.)

Bulányi Görgy (1919-2010)

Bulányi Györgyöt, a Bokor Közösség alapítóját és mindvégig spiritus rectorat 2010. június 6-án magához szólította az Úr. Piarista szerzetes volt. Halálával az elmúlt 50-60 év magyar társadalom történetének egy fontos és emlékezetes személyisége távozott. Jól példázza ezt a tényt halála alkalmából a Népszabadságban megjelent írás. Életművével jó néhány tanulmány foglalkozik, köztük Máté-Tóth Andrásé is, amely nem alkalmi írás, de ugyancsak azt érzékelteti, hogy az itt maradtaknak van miről gondolkodniuk.

A Magyar Pax Romana és a Bokor Közösség között nincs szervezeti kapcsolat, de a MPR tagjai közül többen is nagy figyelemmel voltak törekvései iránt, vagy éppen tagjai is a közösségnek. Már csak ezért is foglalkoznunk kell mindazzal, ami az elmúlt évtizedekben történt és ránk maradt; de azért is, mert egyre világosabban látjuk, hogy a szükséges magyarországi megújuláshoz vezető egyik (ha nem éppen az) út az olyan közösségeken keresztül vezet, mint amilyen a Bokor is: vagyis a mezo-Magyarországon keresztül.

Nem felejtjük! (2010. 06. 17.)

Elhunyt özv. Cserháti Lajosné

Özv. Cserháti Lajosné, szül. Galló Judith Párizsban, 2010. április 13-án 71 éves korában leukémia következtében elhunyt. Az 1956-os magyar menekültet három gyermeke és hat unokája gyászolja sok barátjával együtt. 2006-ban elhunyt férje évekig a Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom/Pax Romana elnöke volt (1974-1979, 1995-1999), és 2005-ben a Magyar Pax Romana Emlékéremmel lett kitüntetve. RIP.


 

A Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület közös rendezvényei

Helyszín: Háló Közösségi Központ, V. ker. Budapest, Ferenciek tere 7-8. III. lépcsőház, 2.em. 9., hétfői napokon 17.00 órakor.
- április 21. - Gábor Dzsingisz: Várható-e fordulat (paradigmaváltás) a magyarországi kereszténydemokráciában?
- május 17. - Kolozsi Ádám: Az ősmagyarságtól az újpogányságig
-
Június 21. - Deák Dániel beszélget Pikó Gábor Mózessel egy felekezeteken felüli, nem dogmatikus teológia lehetőségéről és szükségességéről. (2010. 04. 17.)

Meghívó: Darwin és a darwinizmus (KMÉM, München)

Meghívó: Balogh Szilárd Vilmos (Furth): Darwin és a darwinizmus. Időpont és helyszín: 2010. április 16., péntek, 19.00 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner Háza, Oberföhringer Str. 40, 81925 München. Rendezők: KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja és UIM. Házigazda: Maitz László matematika-fizika szakos tanár, szoftverfejlesztő. (2010. 04. 16.)

Embertan, erkölcstan, vallástan, hittan Európában és hazánkban -- tanácskozás a 52. Magyar Pax Romana kongresszuson

-- Mitől keresztény a pedagógia? Van-e különbség vallásoktatás és hitoktatás között? Milyen helyzetben van a mai magyar hitoktatás és erkölcsi nevelés?
-- Mi az az emberismeret? Hogyan lehetne integrálni az iskolák pedagógiai programjába? Kizárja-e egymást az emberismeret és a hittan vagy éppen fordítva: kölcsönösen javára lehetnek egymásnak?
Az Embertan, erkölcstan, vallástan, hittan a nagyvilágban és hazánkban címmel a Magyar Pax Romana közösség által Veszprémben tartott konferencián fogalmazódtak meg ezek a kérdések. A konferencia szervezője és házigazdája Kamarás István vallásszociológus volt, akinek munkája révén alakult meg pár évvel ezelőtt a veszprémi Pannon Egyetem Emberismeret és Etika tanszéke.
A bevezető előadást Pálhegyi Ferenc a Budapesti Református Teológiai Akadémia tanára tartotta, aki a keresztény pedagógia lényegét a krisztusközpontúságban ragadta meg. Hangsúlyozta, hogy minden pedagógia kiindulópontja az, hogy hogyan tekint az emberre, milyen emberképe van. Ettől függ ugyanis a nevelői tevékenység. A keresztény pedagógia az embert Isten eltorzult képének látja, akinek nemcsak azokat a kérdéseket kell megválaszolnia, hogy honnan jött és hogyan jött létre, hanem azt is, hogy mi végre teremtetett. Nevelői tevékenysége ezért az értékközvetítésben határozható meg. A keresztény pedagógus pásztor, aki őrzi, táplálja és vezeti a rábízottakat. Őrzi a veszélytől, a rossztól, a hamistól, a negatívumoktól, táplálja Isten igéjével, Jézus Krisztus evangéliumával, az értékkel, és bevezeti őket a keresztény életformába, a Krisztus-követés életformájába. Utalt Jézus és Péter feltámadás utáni beszélgetésére (Jn 21,) és rámutatott: Jézus nem azt kérdezi Pétertől, hogy szereti-e a bárányokat, hanem azt, hogy szereti-e őt? S ha igen, akkor ez a szolgálata: legeltetni az ő juhait.
(Várható reflexió az Evangélikus Életben; teljes szöveg, Isó Dorottya cikke). (2010.04. 13.)

A Magyar Pax Romana emlékérmét kapták 2010-ben

Várszegi Asztrik (1946) -- Bencés szerzetes, 1988- püspök, szemináriumi rektor (Budapest, 1989-1992), a MKPK titkára (1989-1992), 1991- től fogva, 2009-ben másodszor is úraválasztott pannonhalmi főapát. Szelíd határozottsággal és evangéliumi bátorsággal képvisel egy dialógusra mindig kész, megértésre és türelemre hangolt katolikus (egyetemes) nyitottságot. Olyan társadalmi környezetben vállal folyamatos jelenlétet, amelyben a Magyar Pax Romana sok tagja tevékeny: a nem hívő, más felekezetekhez tartozó, ortodox, zsidó csoportokkal folytatott párbeszéd, eszmecsere elkötelezettje. Megbékélésre bátorító, politikai törésvonalakat áthidaló szerepe példa és bátorítás is: Róma békéjét az Egyház mai küldetéseként, az Isten városának építésében láttatja. A Magyar Pax Romana tisztelettel, örömmel és szeretettel juttatja kifejezésre a 2010. évi érem odaítélésével, hogy missziójának betöltésében Várszegi Asztrik pannonhalmi bencés főapát munkássága, befogadó, közvetett és közvetlen támogatása folyamatos erőforrás.

Aszalós János (1931) -- Felsőfokú tanulmányait a cisztercita szerzetesrend zirci főiskoláján noviciusként kezdte el, a rend feloszlatása után segédmunkás lett, majd 1953-tól három éven át a Szegedi Tudományegyetem matematika-fizika karának hallgatója volt. A forradalomban való részvétele miatt 2 éves börtönbüntetésre ítélték, szabadulása után visszatért a segédmunkához. Fiatalok körében végzett evangelizációs munkája miatt 1961-ben három évre ismét börtönbe került. Szabadulása után előbb számítógép-kezelői, majd programozói munkához jutott, felsőfokú tanulmányait esti tagozaton, 1981-ben fejezhette be.
Matematikusként a mesterséges intelligencia kutatásában szerzett szakmai elismerést, eredményeit rövidebb közlemények mellett két könyv is tartalmazza. Legalább ennyire termékenynek bizonyult János vallási érdeklődése, nyitottsága, sajátosan érzékeny problémafelismerő képessége, amely nem csak azokat ejti rabul, akik gyakran és közvetlenül találkozhatnak vele. Előadásai, tanulmányai rangos folyóiratokban (Vigilia, Ökumené, Mérleg, Pannonhalmi Szemle) olvashatók, elmélkedései önálló kötetben is megjelentek. Megbecsült, szeretett tagja több vallási mozgalomnak, egyesületnek, hitoktatóként is működik.
A Magyar Pax Romana tagjaként Aszalós János egyike azoknak, akik a Pax szó üzenetét a leghitelesebben élik és továbbítják. Megértő figyelme, az eltérő, vagy éppen ellenkező véleményt vallók iránt tanúsított empátiája nem passzivitást fed el. Nyitottan vesz fontolóra minden gondolatot, az őt vezetőként követő közösségek tagjai mindig biztosak lehetnek abban, hogy szempontjaikat, törekvéseiket figyelemmel, spirituális érzékenységgel és segítőkészséggel fogadja. Humorral és derűsen, a jelenségek fonák oldalára rávilágítva vezet el olyan belátásokhoz, amelyeket vitákkal és küzdelemmel talán nem is lehet elérni.
Felesége, Enikő, kivételes felkérésnek tett eleget, amikor az idei Pax Romana érmek egyikét János számára készítette el – titokban tartva a célszemélyt. Talán megkönnyítette a feladatot az éremkészítés sorozat-jellege, mert más esetekben Jánosnak gyakran van komoly, kreatív szerepe a művészi alkotások megálmodásában és kivitelezésében. Szeretettel, örömmel és köszönettel adja át a Magyar Pax Romana Aszalós Jánosnak az ilyeténképpen családban maradó érmet.
(2010.04. 13.)

Új elnök vezeti a Magyar Pax Romanát a következő három évben

2010. április 8-án tartotta rendes évi közgyűlését a Magyar Pax Romana. A közgyűlésen az időszerű tisztújításra is sor került. A MPR elnökévé választották Horányi Özséb egyetemi tanárt (www.ozseb.horanyi.hu), alelnökké Mikulás Domonkos középiskolai tanárt; az elnökség tagjává Bitskey Botond jogászt, Boór János (boor@merleg-digest.eu) nyugalmazott főiskolai tanárt (München) és Derényi András oktatáskutatót. (2010.04. 08.)

52. Kongresszus -- program és anyagok

Embertan, erkölcstan, vallástan hittan a nagyvilágban és hazánkban -- a Magyar Pax Romana 2010. évi kongresszusa. Színhely: A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola. Veszprém, Jutasi út 18/2. Díszvendégek: Bernolák Éva, Csalog Judit. Időpont: a megszokott; húsvét utáni hétvége, ezúttal ápr. 7-10. Részletes program (pdf). (2010.03.05.)

Mókusok az Angolkertben, ügynökök a Szabad Európánál

Meghívó - Kasza László: „Mókusok az Angolkertben, ügynökök a Szabad Európánál” című dokumentumkönyvének bemutatójára és megvitatására. Időpont és helyszín: 2010. március 5., péntek, 19.00 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner Háza, Oberföhringer Str. 40., 81925 München. Rendezők: MMI és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja. Házigazda és beszélgető társ: Vincze András, rádiószerkesztő.

Tavalyi kongresszusunk témájára...

A Magyar Pax Romana 2009 tavaszán Vácott tartotta 51. kongresszusát, Reményünk nincs válságban címmel. A kongresszus előadásai és következtetései máig nem veszítették el időszerűségüket, a tennivalók is velünk vannak. A közelmúlt egyik, hasonló tárgyú keresztény kezdeményezésének hírét azok számára tesszük közzé, akik tudják, hogy lehetőségeinkre is, felelősségünkre is szükséges időről időre emlékeznünk és emlékeztetnünk. (2010.04.05.)
A tavalyi MPR-kongresszusról itt is olvashat: Mérleg, 2009/1-2.

Új MPR-műhely -- vallásközi kommunikáció és párbeszéd

Megalakult a Magyar Pax Romana Vallásközi kommunikáció és párbeszéd műhely három alapító taggal (Andok Mónika, Kamarás István és Kis Attila). Eddigi témáink: a) a vallásközi köteledés és párbeszéd lehetőségénbek szociológiai-szociálpszichológiai emprikus vizsgálata. b) a vallások és felekezetek egymásról akotott képe és az ökumené a vallási, egyházi médiában. Kapcsolatfelvétel: mona@udvarhelyi.hu (Andok Mónika) kamarasi@upcmail.hu (Kamarás István) (2010.02.12.)

SIESC-találkozó Nagyváradon

A SIESC (http://www.siesc.eu/), a nemzetközi Pax Romanahoz kötődő keresztény pedagógus szövetség Nagyváradon tartja ez évi találkozóját július 25-30-ig. Két magyar részvevőnek 40% kedvezményt adnak a részvételi díjból. Érdeklődni lehet: domonkos@mikulas.net. A programról a SIESC honlapján tájékozódhat. Einladung Anmeldeformular Informationen (2010.02.11.)

Frenkl Róbert halála

Frenkl Róbert az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület elnökeként kezdeményezője és bátorítója volt azoknak a lépéseknek, amelyek közvetlenebbé tették az elmúlt időszakban a MPR és az EPMSZE együttműködését (novemberben, Bibó István mellszobrának koszorúzásáról készült fényképünkön ő áll Gábor Dzsingisz mellett). Figyelmes nyitottsága, szeretetteljes derűje is hiányozni fog. Osztozunk gyászoló családja és barátai fájdalmában. RIP. Gyászjelentés. (2010.02.10.)

Kongresszus: Embertan, erkölcstan, vallástan, hittan a nagyvilágban és hazánkban

A Magyar Pax Romana 2010. évi, 52. kongresszusa ismét a hagyományos időben, a Húsvétot követő héten (április 7-10) lesz, ezúttal Veszprémben. A kongresszus témája: Embertan, erkölcstan, vallástan, hittan a nagyvilágban és hazánkban. A kongresszus tervezett programja. (2010.02.09.)

Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Akadémiai Napjai
-- program, meghívó, jelentkezés

Örömmel hívjuk fel tagjaink és honlapunk olvasóinak figyelmét az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Akadémiai Napjaira, amelyeket május derekán Nyíregyházán tartanak. A két szervezet együttműködésének jegyében tagtársunk, Farkas Beáta meghívott előadóként is képvisel bennünket. A részvételhez a MPR tagjai is kaphatnak támogatást, az erre vonatkozó igényt egyeztetés céljával bármikor lehet jelezni a titkarsag@magyarpaxromana.hu címen. Műsorfüzet - Jelentkezési lap - Elektronikus jelentkezési lap - Hívogató - (2010.02.05.)

Felhívás -- tisztújítás előtt

Tisztelt Tagtársunk!
A Magyar Pax Romana jelenlegi tisztségviselőinek mandátuma 2010 tavaszán lejár, ezért 2010 tavaszán tisztújító közgyűlést kell tartani. A Jelölő Bizottság tagjai: Bitskey Botond, Kamarás István, Szabó Andrea. A Jelölő Bizottság a következő felhívással fordul a Magyar Pax Romana tagságához:

 1. A Jelölő Bizottság tájékoztatja a Magyar Pax Romana rendes tagjait, hogy az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjainak megbízatása a 2010. évi tavaszi közgyűléssel lejár, ezért 2010. év során tisztújító közgyűlést kell tartani. A Jelölő Bizottság felhívja a tagságot, hogy a 2010 áprilisában esedékes tisztújító közgyűlésre szóló ajánlásaikat legkésőbb 2010. március 5-ig juttassák el a Jelölő Bizottságnak.
 2. Ajánlani a következő tisztségekre lehet:
  – az elnökre
  – az alelnökre
  – 3 elnökségi tagra
  – a közgyűlési biztosra
 3. Az ajánlásoknak tartalmaznia kell az ajánló és az ajánlott személy nevét, elérhetőségüket, a tisztséget, amelynek betöltésére az ajánlás vonatkozik, és indokolást arra vonatkozóan, hogy az ajánló az ajánlott személyt miért tartja alkalmasnak az adott tisztség betöltésére.
 4. Ajánlani írásban és elektronikus formában lehet. Az írásos ajánlásokat a Magyar Pax Romana címére kell elküldeni: Budapest 1431, Pf. 136. Az elektronikus formában tett ajánlásokat a következő címekre lehet elküldeni: Bitskey Botond: botond.bitskey @ keh.hu, Kamarás István kamarasi @ upcmail.hu és Szabó Andrea dr.szabo.andrea @ freemail.hu.

Letölthető (pdf): Választási szabályzat, MPR Alapszabály (2009. decemberi frissítettség)

Jelölő Bizottság -- 2010. január 19.

Nekrológ -- Skrabski Árpád

Néhány héttel hetvenedik életéve betöltése után újjászületett az örök életre Skrabski Árpád, egyetemi tanár, villamosmérnök, szociológus, demográfus, a Magyar Pax Romana tagja. Műszeripari, közlekedéstudományi szakértőként és vezetőként szerzett tapasztalatok birtokában, a 90-es évek elejétől közösségi megtakarításokat gondozó pénzügyi szervezetekben végzett széles körű tevékenység mellett lett másfél évtizede a zsámbéki, majd Vácra települt Apor Vilmos Főiskola tanára, egyik vezetője. Tudományos fokozatot szociológiai munkásságával szerzett. Feleségével, Kopp Máriával közösen végzett, az emberi és társadalmi erőforrások feltárását, hazai helyzetünk megismerését és annak javítását szolgáló kutatásai széles körben tették ismertté és elismertté. Eredményeiről a Magyar Pax Romana tagsága legutóbb a váci kongresszuson tartott előadásából kaphatott átfogó képet. Családja, barátai, tanítványai és tisztelői 2010. január 7-én 15 órakor a Vízivárosi Szent Anna templomban szentmisén adnak hálát életéért a Teremtőnek. (2009.12.30.)
-
A fényképen: Skrabski Árpád előadást tart a Magyar Pax Romana 2009. évi kongresszusán.

Mérleg -- weben az új lapszám

Mérleg eddig is létező honlapján (amelyet a MPR honlapjának olvasói elérhettek a kapcsolataink szegmensben adott link révén) olvasható a legfrissebb, 2009. évi összevont 1-2 szám. Javasoljuk is látogatóinknak, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel ezt a felületet, és éljenek azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a Mérleg szerkesztősége az elektronikus elérésnek köszönhetően megteremtett.
A lapszámban olvasható a Pax Romana e honlapon már közzétett beszámolója is.
(2009.12.26.)

Gábor Dénes-díj 2009 -- Dombi Péternek

2009. december 17-én, Budapesten, az Országházban ünnepélyesen adták át az idei Gábor Dénes-díjakat. A díjátadó ünnepségen köszöntőt mondott Dr. Katona Béla, az Országgyűlés elnöke, Dr. Pálinkás József, az MTA elnöke, Varga István, nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, valamint Jamrik Péter, a Novofer Zrt. vezérigazgatója.
Dr. Kroó Norbert, az MTA alelnöke ismertette a kuratórium és a bíráló bizottság döntését, mely alapján nemzetközi Gábor Dénes-díjban részesült:
- Dr. Warren C. W. Chan, a nanotechnológia alapú molekuláris optikai szondák kifejlesztéséért (A díjat átadta: Dr. Pálinkás József, Dr. Kroó Norbert és Garay Tóth János, kuratóriumi elnök),
- Dr. Dombi Péter, az ultrarövid lézerimpulzusok kutatásáért (A díjat átadta: Varga István, Dr. Kroó Norbert és Garay Tóth János, kuratóriumi elnök).
Szeretettel gratulálunk Dr. Dombi Péternek, a MPR elnöksége tagjának.
(2009.12.26.)

Meghalt Molnár József

Szomorúan tudatjuk, hogy Molnár József, a müncheni Látóhatár, majd az Új Látóhatár folyóirat kiadója és szerkesztöje, a 20. századi magyar irodalmi élet és művelődéstörténet-írás jeles képviselője 2009. december 1-jén elhunyt. Végső búcsúztatásával és a halotti torral kapcsolatos információk: csatolva. (2009.12.07.)

Hitvallók és ügynökök (Münchenben)

Meghívó - Petényi Katalin és Kabay Barna: Hitvallók és ügynökök - „Az igazság szabaddá tesz benneteket...” (János, 8,32)
című dokumentumfilmjének müncheni ősbemutatójára. Időpont és helyszín: 2009. december 4., péntek, 19.00 óra, Magyar Katolikus Misszió. Döpfner Háza, Oberföhringer Str. 40., 81925 München. Rendezők: UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja. Házigazda: Boór János tudományfilozófus és folyóiratszerkesztő

Civil bátorság és államférfiúi felelősségvállalás -- emlékezés Bibó Istvánra

A Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület 2008. november 4-én virágot helyezett el Budapesten, Bibó István államminiszter szobránál. A helyszínen Gábor Dzsingisz emlékezett a civil bátorság és államférfiúi felelősségvállalás nagyszerű hazai példájára. (2009.11.07.)

Pomogáts Béla: Az én Erdélyem

Kedves Barátunk! Tisztelettel meghívjuk a 2009. évi Békés Gellért emlékelőadásra, amelyet november 19-én 18 órakor Pomogáts Béla tart a Szentimrevárosi Szt. Imre plébánia dísztermében (1118 Budapest, Himfy utca 9.) Az én Erdélyem címmel. (2009.11.03.)

Közlemény a 2007-es 1%-ról

A Magyar Pax Romana a számára 2007-es átutalt 1%-os támogatást -- 141.356 forintot -- a határon túli magyarok támogatására fordította, kongresszusán való részvétel céljából. (2009.10.29.)

Virág Bibó Istvánnak -- meghívó

A Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület 2008. november 4-én, délután 4 órakor virágot helyez el Budapesten Bibó István államminiszter szobránál. Meghívó. (2009.10.28.)

Modell és valóság -- előadás a HÁLÓ Klubban

Előadássorozat az Antall-kormány hivatalba lépésének 20. évfordulóján. Nyitóelőadás: Az európai kereszténydemokrata hagyomány szerepe Antall József és kormányának politikai hitvallásában. Időpont: 2009. október 29., 18.00 óra. A program. A szervezők szeretettel várják a Pax Romana tagjait is. (2009.10.24.)

Ökumenikus találkozások és előadások

Rendezvények az Ut Unum Sint Ökumenikus Intézetben, a PPKE Hittudományi Karon. A program. (2009.10.14.)

Vallás és értékek Közép-Kelet-Európában -- konferencia

Religion and Values in CEE Final Conference, November 13-14, 2009, Budapest, Hungary -- a konferencia meghívója elérhető itt.

Az ICMICA Európai Iroda októberi hírlevele

ICMICA Newsletter No 11 - October 2009 -- letölthető. A hírlevélben meghirdetett konferenciára (European Conference, 13th -15th November, Hoddesdon, Herts.) az MPR delegálhat egy olyan résztvevőt, akinek a részvétellel járó költségeit (szállás, ellátás, útiköltség-térítés) a rendezők fedezik, ha a jelentkező 100 EUR személyes költséghozzájárulás mellett vállalni tudja a fapados repülőúttal járó komfortszintet. Jelentkezési határidő Melegh Erzsébetnél: október 20.

Zsinati klub: a felekezetek püspökei elhatárolódtak mindenféle kirekesztéstől

2009. szeptember 21-én a Magyar Pax Romana Zsinati Klubjának rendezvényén 80 főnyi közönség előtt Kamarás István beszélgetett három felekezet egyházi vezetőivel, Beer Miklós katolikus, Fabiny Tamás evangélikus és Steinbach József református püspökökkel arról, hogy mit tehetnének keresztény lelkészek, értelmiségiek és politikusok azért, hogy megosztott világunkban erősödjön a közjót szolgáló párbeszéd, együttműködés, a közös értékek keresése. Később a közönség soraiban helyet foglaló neves keresztény értelmiségiek is belekapcsolódtak a diskurzusba. A püspökök -- miután világosan elhatárolták magukat mindenféle kirekesztő gesztustól -- egyértelműen kiálltak a párbeszéd és az együttműködés mellett, az élet valamennyi területén, a parlamenti politizálástól kezdve a helyi közéletig. Úgy vélték, hogy az egyházaknak és a keresztényeknek (klerikusoknak és laikusoknak, keresztény értelmiségieknek és politikusoknak egyaránt) fel kell vállalniuk a közvetítő, béketeremtő, a közös értékeket propagáló szerepet. Az eseményről több lap is tudósított, a Magyar Hírlap imígyen: folyt.

 

1989 szeptembere: a határnyitás előzményei -- Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület meghívója

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület tisztelettel hívja minden barátját és az érdeklődőket Szabadegyetemi Esték című előadás-sorozat 2009-es őszi évadjának első alkalmára. Vendégünk: Dr. Oplatka András történész, egyetemi tanár, a Neue Zürcher Zeitung v. külpolitikai szerkesztője. Előadásának címe: 1989 szeptembere: a határnyitás előzményei. Helyszín: Unitárius Könyvesbolt, 1054 Budapest V. Alkotmány u. 12. Időpont: 2009. szeptember 23. szerda 17:45 órától gyülekezés, kezdés 18:00 órakor.

 

A Magyar Pax Romana Egyesület és az
Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület

között létrejött együttműködési megállapodás jegyében folymatosan fogunk hírt adni a jövőben e testvérszervezetünk rendezvényeiről is, amelyeken a MPR tagjai külön személyes értesítés nélkül is szívesen látott meghívottként vehetnek részt.


Az emigráció küldetése és tapasztalata, Hamvas Béla életműve -- programok Münchenben

Két meghívó a MMI és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja rendezvényére:
- Pomogáts Béla (Bp.): Az emigráció küldetése és tapasztalata - A 90 éves Borbándi Gyula tiszteletére. 2009. szeptember 25., péntek, 19.00 óra részletek
- Thiel Katalin (Eger): A "nevezetes névtelenn" -- Hamvas Béla életművéről a válság, a hagyomány és a realizálás alapján. 2009. október 16., péntek, 19.00 óra részletek
Helyszín: Magyar Katolikus Misszió Döpfner Háza, Oberföhringer Str. 40., München

Tanulmányi hétvége Bácsfeketehegyen

A Vajdasági Pax Romana 2009. szept. 26-án tanulmányi hétvégét tart Bácsfeketehegyen (Feketic). A rendezvény címe: "Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát". Jelentkezni szept. 19-ig lehet. Meghívó, Program (tif formátumban)

A közjót szolgáló párbeszéd, együttműködés, a közös mag keresése... -- szept. 21.

Meghívó a Magyar Pax Romana Zsinati Klubjának 2009. szeptember 21-i (hétfő, 17-19-ig) programjára a Háló Közösségi Központban (V. ker. Budapest Ferenciek tere 7-8. III. lépcsőház. 2.em. 9.). Téma: Mit tehetnének keresztény lelkészek, értelmiségiek és politikusok azért, hogy megosztott világunkban erősödjön a közjót szolgáló párbeszéd, együttműködés, a közös mag keresése? Pódium-beszélgetés három felekezet püspökeivel: Beer Miklós katolikus, Fabiny Tamás evangélikus és Steinbach József református püspökökkel. Az őszi program egésze

 

Megjelent a Mérleg 2008/4. száma!
www.merleg-digest.eu

A lap számai megvásárolhatók: Ecclesia Szövetkezet, 1053 Bp., Ferenciek tere 7-8., Huszár Gál Papír- és Könyvesbolt, 1052 Bp., Deák tér 4., Írók Boltja, 1061 Bp., Andrássy út 45., Gondolat Könyvesház, 1053 Bp., Károlyi Mihály u. 16., Szent István Társulat, 1053 Bp., Kossuth Lajos u. 1., Bencés Könyvesbolt, 1053 Bp., Károlyi M. u. 15.


"A társadalom peremén, az egyház peremén" -- Tanulmányi napok Kolozsváron

A Romániai Magyar Pax Romana Keresztény Értelmiségi Egyesület tanulmányi napokat szervez 2009. szeptember 10-13-ára (Kolozsvár, Manréza ház). Részletek

Nemesszeghy Ervin SJ aranymiséje -- aug. 15.

Az Életrendezés Házában, Püspökszentlászlón augusztus 15-én ünnepi találkozó lesz. Az immár 15 éve működő, jezsuita lelkigyakorlatokat befogadó központban aranymisét mond az alapító privinciális, Nemesszeghy Ervin SJ, akit 80. születésnapja alkalmából is köszöntenek tanítványai és tisztelői. További információ a Jezsuita portálon olvasható.

A külpolitikának a kényes kérdésekkel is szembe kell néznie! -- Gábor Dzsingisz dolgozata

Az Európai Unióhoz csatlakozott Magyarország külpolitikájában, saját jövőnk biztonsága, társadalmi és gazdasági gyarapodásunk érdekében, a nemzeti érzéseket hangsúlyozó, valós vagy vélt érdemeket felidéző, a múlt gyarlóságait sorscsapásként vagy mások bűneire adott jogos válaszként elszámoló érvekről át lehet és kell helyezni a hangsúlyt egy olyan jövőkép kifejtésére, amelyben célkitűzéseinket az általános emberi jogokra alapozzuk, lépéseinkkel pedig az európai közös érdekek érvényesítését segítjük elő. Elfoglalhatjuk a bennünket megillető helyet Európában, de ehhez kulturált belpolitikára, múltunk máig feldolgozatlan kérdéseivel való higgadt szembenézésre is szükség van. Hazai és Kárpát-medencei gondjainkat és felelősségünket akkor tudjuk megosztani minket támogatni kész partnerekkel, ha tudomásul vesszük mások érdekeit, belátjuk, hogy a sérelmi politikának nincs jövője, és a kölcsönösségre nyitottan vagyunk képesek megérteni és elfogadni mások törekvéseit. A teljes anyag
A dolgozat itt kommentálható.

Pszichoonkológia -- Meghívó a KMÉM müncheni rendezvénye

Riskő Ágnes (Budapest): Pszichoonkológia - A daganatos betegek és a velük foglalkozók lelki rehabilitációja Magyarországon. Időpont és helyszín: 2009. július 3., péntek, 19.00 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner Háza, Oberföhringer Str. 40., 81925 München. Rendezők: MMI és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja, házigazda: Pfitzner Rudolf, KMÉM. Részletek

Szép Dezső halála
Meghalt Szép Dezső tagtársunk. Gyászjelentése itt olvasható.

A Magyar Pax Romana 51. kongresszusa -- összefoglaló értékelés

A Magyar Pax Romana Húsvét hetében, a váci püspöki palotában tartotta 51. kongresszusát. Ezúttal a globális és hazai, társadalmi és gazdasági válságfolyamatok szövevénye volt a megvitatásra kiválasztott témakör. A megközelítés jellegét a kongresszus címe fejezte ki: Reményünk nincs válságban. A témaválasztást indokoló tapasztalat szerint a válsághoz kapcsolódó közvélekedés hiányos és pontatlan ismeretekre épül, a feltámadás hitében gyökerező remény perspektívájából szemügyre vett tények, folyamatok, összefüggések viszont olyan megvilágításba kerülnek, amelyben a megértés és átélhetőség sajátos, transzcendens dimenziói válnak érzékelhetővé. A szakértő előadók ezekre nyitottan vázoltak fel átfogó képet és teremtettek keretet vitáknak és következtetéseknek. Folyt.

Sajtóközlemény a KMÉM szervezetének megszűnéséről

A Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom (KMÉM) a Nemzetközi Katolikus Egyetemista Mozgalom (Mouvement International des Étudiants Catholiques), majd a Nemzetközi Katolikus Értelmiségi Mozgalom (Mouvement International des Intellectuels Catholiques–Pax Romana) Nyugaton 1947-ben alakult tagegyesülete, melynek székhelye Münchenben volt, 2009. április 24-iki közgyűlésén Innsbruckban 62 évi működés után kimondta megszűnését. Teljes sajtóközlemény

Reményünk nincs válságban
A Magyar Pax Romana 51. kongresszusa

Vác, 2009. április 15-18.

Köszönet a 2008. évi 1% felajánlásokért

A Zsinati Klub 2009 első féléves programja

A Magyar Pax Romana érem kitüntetettjei

 

 

 

A Magyar Pax Romanahoz kapcsolódó további, aktuális HÍREK a Frissítések menüből érhetők el.

 

Hogyan támogathatja a Magyar Pax Romana munkáját?

 

A Magyar Pax Romana adószáma: 18044964-1-43
Átutalási szám: 11705008-20431606

 

 

 Ennek a lapnak Ön a -ik látogatója.


Nemzetközi Pax Romana:

www.paxromana.org