MPR a Facebook-on

 

A Magyar Pax Romana katolikus értelmiségi szervezet. A II. vatikáni zsinat szellemsiégének elkötelezettje. A kölcsönös megértés és az értelmiségi párbeszéd szorgalmazója.

Az MPR hírei

 

A fogalmak radikális újrakeretezése

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana, az Egyház és Társadalom c. online folyóirat – hagyományainak megfelelően – koszorút helyezett el Bibó István Duna-parti szobránál. Az emlékbeszédet dr. Csepregi András evangélikus lelkész tartotta A fogalmak radikális újrakeretezése címmel:
Kedves Barátaim, ma 64 éve tette meg Bibó István azokat a lépéseket, amelyek talán a legszélesebb körben lettek ismertek az életéből. A csupán néhány napja miniszter, aki a Parlamentben egyedül képviseli a kormányt, néhány csendesen nézelődő szovjet katona társaságában nyilatkozatot fogalmaz. „A magyar népet felszólítom, hogy a megszálló hadsereget vagy az általa esetleg felállított bábkormányt törvényes felsőségnek ne tekintse, s vele szemben a passzív ellenállás összes fegyverével éljen – kivéve azokat, melyek Budapest közellátását és közműveit érintenék.”folyt.. (
2020. 11. 8.)

Lehet-e fórum: Jó, de én mit tehetek?" Az ökológiai belátás és a megtérés lehetőségei - Zoom-rendezvény

„Jó, de én mit tehetek?” Az ökológiai belátás és a megtérés lehetőségeiről
2020. okt. 21., 18:00-20:00, ZOOM-rendezvény (a rendszer használatát ld. itt)
Első Zoom – fórumunk abból indul ki, hogy a ránk leselkedő veszélyek közismertek. Bart Istvántól azt kértük: mondja el azt is: milyen esélyei vannak egy nagy, rendszer szintű változásnak. Bevezető előadása után felkért aktivisták reagálnak a hallottakra, és ismertetik a maguk és társaik lokális gyakorlatát. Az ezt követő vita résztvevőinek felhívjuk szíves figyelmét: fórumunk csupán a gondok megértését igyekszik szolgálni.
Előadó: Bart István Klímastratégia, a 2050 Intézet igazgatója.
Környezet- és természetvédők:
Rosta Gábor (Városi Kertek)
Gyenes Károly (PET- palack)
Kallós Viola (városi méhészkedés)
moderátor: Kőszegi Ábel. (
2020. 10. 20.)

Lehet-e fórum: Civil, civilség, civil kurázsi

Meghívó a fórumra - 2020.02.19, 17:00 : 19:00; helyszín: Evangélikus Országos Múzeum konferenciaterme (pince)
Valamikor a civil valami olyasmit jelentett, hogy nem egyenruhás, nem hivatalos, nem állami. Civil volt a szülő a tanárhoz, a páciens az orvoshoz, a lakos a vízvezeték szerelőhöz, az olvasó az irodalmárhoz képest. És civil volt a laikus a hivatásoshoz és a klerikushoz képest. A „civil a pályán” azt sugallta, hogy a civilnek a pályán kívül van a helye. Aztán valamikor a nyolcvanas évek második felében megjelent a „civil kurázsi”, kurázsiból addig inkább csak a Kurázsi mamá-t ismertük. Ma már eléggé más a helyzet. Elég csak beírni a Google-ba, hogy „civil”, és már az elő tízben ilyenek keverednek-kavarognak, hogy „Civil Rádió”, „nonprofit szervezetek”, „közérdekű önkéntesség”, „külföldről támogatott civil szervezetek” és, hogy „tizennégy civil szervezet a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, hogy állapítsa meg, a civilellenes ’külföldi támogatásokról’ szóló törvény sérti a civil szervezetek alapvető jogait”. A következők között már felbukkan „Soros civiljei”. Ha pedig egymás mellé beírjuk, hogy „Soros” és „civil”, hatszázezer (!) körül alakul a találatok száma. Mindenből a kevésbé tájékozottak közül eléggé sokan arra következtethetnek jobb esetben, hogy vannak jó és rossz civilek, rosszabb esetben arra, hogy minden civil gyanús, legrosszabb esetben pedig, hogy Soros-ügynök. Az árnyaltabban gondolkodók azon meditálhatnak, hogy vajon a Soroshoz (sorosan vagy párhuzamosan) kapcsolt civilek között lehet-e rendes ember, és fordítva, akadhat-e, például a rendes keresztények között rendes civil.
Előadók a Civil Rádió munkatársai: Kazinczy Bálint újságíró, Péterfi Ferenc közösségfejlesztő, Tóth Zoltán választási szakértő, a Budaörsi Olvasókör vezetője, moderátor: Kamarás István OJD. Részletek (
2020. 2. 5.)

Lehet-e fórum: Kütyük, avagy leköltözhet-e a szürkeállomány a fejünkből a zsebünkbe?

Meghívó a fórumra - 2020.01.15., 17:00-19:00; helyszín: Evangélikus Országos Múzeum konferenciaterme (pince)
A digitalizáció elképesztő tempójú fejlődése sokak lelkesedését, többek elkeseredését váltja ki. Vannak, akik ipari és gondolkodásmódbeli forradalomnak tekintik. Mások meg legszívesebben összetörnék az okos telefonokat, mint egykor a lyoni takácsok a szövőgépet, mert nemcsak munkájukat féltik, hanem a felnövekvő nemzedék egész mentalitását is. Grecsó Krisztián pl. így fogalmaz: “Akinek minden válasza megvan (a zsebében), annak nem azért nincsenek kérdései, mert készen jut hozzá a feldolgozott, megrágott és megemésztett információkhoz, hanem mert gondolatai, problémái, ötletei sincsenek.”
Előadóinkat és felkért hozzászólóinkat mind a két álláspont képviselőiből válogattuk. Arra kértük őket: legyenek segítségére abban, hogy jobban értsük gyermekeinket és unokánkat.

Előadók: Horányi Hanna egyetemi hallgató, Kőszegi Tamás mérnök, Rab Árpád információs társadalomkutató, Síklaki István szociálpszichológus. Részletek (2020. 1. 6.)

Hetvenkét Tanítvány Mozgalom

Dr. Erdő Péter bíboros úr azzal a céllal hívta életre a Hetvenkét Tanítvány Mozgalmat, hogy katalizátora legyen katolikus szakmai hálózatok épülésének a magyar társadalomban. A mozgalom a több területen (mérnöki hivatás, egészségügy, jog, művészet) is hozzájárul az elkötelezett katolikus szakemberek közti szálak erősítéséhez, ezért a Párbeszéd Házával közösen olyan összejövetelt szervezünk, amelyen a meghívottak közvetlen, baráti hangulatban cserélhetnek eszmét hivatásuk keresztény megélésével, aktuális kérdéseivel kapcsolatban. Szeretettel hívjuk találkozónkra, melyre 2020. január 18-án reggel 9 órától kerül sor a Párbeszéd Házában (Budapest VIII., Horánszky u. 20.) Bővebb információ és regisztráció: https://72tanitvany.hu/hit-es-hivatas/ (2019. 12. 09.)

Lehet-e fórum: Egyház és médium

Meghívó a fórumra - 2019.11.20. 17:00 óra, helyszín: Deák tér 4.
- Egyház és médium. Elsőre úgy tűnik, hogy két egymással ellentétesnek tűnő fogalom, hiszen az egyház egy nyugodt, lassú és zárt közösségnek tartja a közfelfogás, mondván, hogy Isten malmai, ugye, lassan őrölnek; míg a média a pörgés, a gyorsaság és a szenzáció világát asszociálja az emberben. Mintha csak két külön világ, sőt két külön értékrend lenne. Ebben a kontextusban az először arról beszélgetünk, hogy egyáltalán maradt-e még élettere, lehetősége, funkciója a hagyományos nyomtatott egyházi (nép)lapoknak (hetilapoknak), vagy az elektronikus egyházi médiumok máris kiszorították őket. Kiket, hogyan, milyen céllal, milyen hatásfokkal szólítanak meg ezek a médiumok, és ki a megszólítók? Készen áll-e a keresztény média arra, hogy éljen a digitális technika nyújtotta lehetőségekkel? És ha igen, milyen érzésekkel: hittel és meggyőződéssel vagy muszájból és kényszerűen? Mennyire segítik akár a hagyományos akár legmodernebb egyházi médiumok az egyházakon belüli kommunikációt? Másodszor arra keresnénk a választ, hogy hogyan egészítik ki a „hivatalos” egyházi médiumokat a gyülekezetek, a vallási (lelkiségi) mozgalmak és a szerzetesrendek médiumai. Harmadszor: milyen szerepet játszanak, mekkora teret töltenek be az intézményes egyházaktól kisebb-nagyobb mértékben független keresztény Médiumok (mint például a Kötőszó, az Egyházfórum, a SZEMlélek, a Sola rádió, a reposzt). Negyedszer: milyen melyet foglalnak el az egyházi és az „országos” szellemi életben a keresztény irodalmi, kulturális és tudományos folyóiratok. Mindeközben választ keresünk ezekre a kérdésekre is: Hogy tehetné lehetővé az egyházi média az egyház átláthatóságát? Hogyan lehetne túllépni azon, hogy a keresztény média ne csak közöljön valamit egy csak nagyvonalakban ismert hallgatósággal, hanem kétoldalú kommunikációt folytassunk az egyre jobban körvonalazódó hallgatósággal segítséget nyújtva a hír igazságának megragadásához?
Előadók:
- Füle Tamás médiaszakember, a Magyar Református egyház Dunamelléki Egyházkerületének parokia.hu portáljának szerkesztője
- Kézdi Beáta kulturális újságíró, az Evangélikus Élet magazin fele,ős szerkesztője
- Radetzky András a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció-és Médiatudományi Intézet adjunktusa és a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató-helyettese
- Szőnyi Szilárd újságíró, a magyar jezsuita rendtartomány kommunikációs irodájának vezetője
Moderátor: Kamarás István. Részletek (
2019. 11. 14.)

Koszorúzás Bibó István Duna-parti szobránál

Meghívó - 2019.11.04 17:00. Helyszín: Duna-part és a Markó utca találkozása. Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana , az Egyház és Társadalom c. folyóirat – hagyományainak megfelelően – 2019. november 4-én, hétfőn 17 órakor koszorút helyez el Bibó István Duna-parti szobránál. Az emlékbeszédet Donáth László evangélikus lelkész tartja. Mindenkit szeretettel várunk a Parlament közelében álló rakparti emlékmű előtt! - Ifjabb Bibó István és Máté-Tóth András (2019. 10. 30.)

Lehet-e fórum: "Nézd, értünk szép ez a város, és nékünk csillog a fény"

Meghívó a fórumra - 2019.10.30. 17:00 óra, helyszín: Deák tér 4.
Budapest fejlesztése tekintetében a közérdeket igen sok szereplő interpretálja: a Kormány, Budapest Főváros Önkormányzata, a befektetők..., valamint a régió fejlesztéséről készült távlati tervek. Fórumunk ebbe a sokszereplős érdekérvényesítésbe ígér bepillantást.

Az „Állami áruház” c. filmből idézett híres dalt (1:05:25) Gábor Miklós és Petress Zsuzsa énekli a Gellért hegyen. Ma is erről dalolhatnának, hiszen mindenki azt hirdeti, hogy a főváros értünk, mindannyiunkért épül és szépül. Természetesen a közérdeket igen sok szereplő interpretálja: a Kormány, Budapest Főváros Önkormányzata, a befektetők, az idegenforgalmi-, sport és turisztikai tervek, az autóforgalom és a tömegközlekedés, valamint a régió fejlesztéséről készült távlati tervek. Mai fórumunk ebbe a sokszereplős érdekérvényesítésbe ígér bepillantást vendégeink és a témában felkért szakértők segítségével. Előadók:
- Buza Péter művelődéstörténész, a Budapest folyóirat főszerkesztője
- Schneller Domonkos a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára
Felkért hozzászólók:
- Ráday Mihály Kossuth-díjas városvédő
- Prőhle Gergely a Habsburg Ottó Alapítvány igazgatója.
Moderátor: Kőszegi Ábel Részletek. (
2019. 10. 24.)

Lehet-e fórum: Életminőség vagy vallásosság? A szociokulturális környezet és hatásai

Meghívó a fórumra - Helyszín: az Evangélikus Egyház Pesti Gyülekezeti Nagyterme, Deák tér 4. - Budapest, 2019. szept.16, 17:00-19:00

Vajon ugyanazt értjük-e valláson Keleten és Nyugaton? A nyugati értékek fogadása az utóbbi évezredben megerősítette kereszténységünket, hogy utána elaltassa azt bennünk? Vagy le vagyunk maradva az istenhit értelmezésében?
A Pew Research Center 2018-ban több nagyobb, vallással kapcsolatos felmérést tett közzé. Az egyikben 101 ország lakosainak vallási kötődését és szociokulturális státuszát vetette egybe. A részletek itt olvashatók. Ebben több olyan adatot találhatunk, amely legalábbis gondolkodóba ejti az embert. A vonatkozó adatokat vendégeink interpretálják. Ezekből néhány érdekesebb példa a bemutatandó diagramokra:
- Ahol rövidebb ideig élnek, vallásosabbak az emberek
- Kevesebb a templomba járó, ahol képzettebbek az emberek
- Gazdagabb országokban kevesebbet imádkoznak (kivéve: USA)
- Fontosabb a vallás, ahol nagyobbak a jövedelmi különbségek.

A szemlélő azt gondolhatja, hogy ha fontosnak tartjuk társadalmaink fejlődését, jobban tesszük, ha vitrinbe helyezzük a vallásokat? Milyen összefüggés lehet az adatok között? Ok-okozati-e, és ha igen, akkor milyen irányú? Meg lehet-e őrizni a vallást, ha alacsonyan tartjuk az élettartamot, az oktatás szintjét, az életszínvonalat és a társadalmi igazságosságot?
Egy másik kutatásban Európa keleti és nyugati felének vallási különbségeiről szóltak. Vonatkozó diagramok az elemzett 34 ország vallási és nemzeti kötődéseiről:
- Nyugatabbra kevésbé része a vallás a nemzeti identitásnak
- Nyugatabbra csökken az emberek keresztény kötődése
- Keletebbre nagyobb az istenhit
- Keletebbre jobban hisznek a sorsban
- Nyugatabbra jobban támogatják az állam és egyház szétválasztását
- Nyugatabbra jobban elfogadják a muszlimokat.

Vendégeink:
Kodácsy-Simon Eszter teológus (Evangélikus Hittudományi Egyetem, Valláspedagógia Tanszék), Nagy Péter Tibor történész, oktatáskutató, szociológus (Wesley János Főiskola), Rosta Gergely vallásszociológus (Pázmány Péter Katolikus Egyetem). Moderátor: Mikulás Gábor (
2019. 09. 04.)

Lehet-e fórum: A Lengyel – Várszegi dialógus folytatódik

Meghívó a fórumra - Helyszín: az Evangélikus Egyház Pesti Gyülekezeti Nagyterme, Deák tér 4. - Budapest, 2019.06.17, 17:00-19:00


Húsz éve jelent meg Lengyel László és Várszegi Asztrik Beszélgető-könyvecskéje, mely annak idején szenzáció és botrány volt, ugyanis addig még katolikus püspök szerzetes és szabadgondolkodó társadalomkutató még nem folytatott párbeszédet életről és halálról, emberről és Istenről, földi és égi világról. Akkor olyan (máig aktuális) kérdésekről diskuráltak, mint például – néhány fejezet-címet kiragadva – A forradalom méltósága, a szabadság élménye, Az állam által torkonragadott egyház, A pannonhalmi európaiság és a budapesti provincializmus, Szegények egyháza a gazdag nyugat ellenében, A világ látásáról és megváltásáról, A forradalmár Krisztus, A hatalom vagy az evangélium egyháza? Táguló, belülről vezérelt élet. Azóta történt egy és más Rómában, Brüsszelben, Budapesten és Pannonhalmán, új kérdések születtek az állampolitikát, az egyházpolitikát, a demokráciát és a teokráciát illetően.
Nem csak a maiakra, hanem a máig aktuális akkori kérdésekre is születhetnek új válaszok, vagyis folytatódhat a manapság szinte mindennél fontosabb PÁRBESZÉD.
Vendégeink:
Lengyel László társadalomkutató, a Pénzügykutató Rt elnök-vezérigazgatója
Várszegi Asztrik püspök, leköszönt pannonhalmi apát
Moderátor: Kamarás István. (
2019. 06. 03.)

Lehet-e fórum: Értelmiségi szerepzavar

Meghívó a fórumra - Helyszín: az Evangélikus Egyház Pesti Gyülekezeti Nagyterme, Deák tér 4. - Budapest, 2019.05.20, 17:00-19:00Petőfi a XIX. század költőinek szánta azt a feladatot, hogy – a lángoszlop- ideológiát követve – ők vezessék a népet a Kánaán felé. Nyugodtan írhatott volna értelmiségieket is. Ez a nemzeti romantika szabta küldetéstudat a reformkor óta határozza meg gondolkodóink verbális mentalitását. Azután hol az ideológia változott, hol a követésére önjelölt váteszek, de minden kudarc ellenére megmaradt a hit, hogy az értelmiségnek kell, kellene vezetnie a világot egy szebb jövő felé.
Ez a gondolkodásmód már születésekor sem volt ideálisnak tekinthető értelmiségi magatartás. Ráadásul időközben sokféle „lángoszlop” követését tekintették egyedül üdvözítőnek. Az értelmiség „polbeatizálódott”, és a másik táborban lévőknél is nagyobb ellenszenvvel tekintett a szekértáboron kívüliekre.
Sokféle személyiség és csoport vindikálja magának a jogot, hogy részt vegyen a politikában, hogy a társadalom kövesse tanácsit, hogy maga vagy elvei celeb szerepet tölthessenek be. Nem csoda, hogy a politika- ellenesség mellett rohamosan nő az értelmiségi magatartás elleni hangulat.
Egyáltalán: ki tekinthető ma értelmiséginek? Ha valaki az, akkor mit jelenthet ma ez a szerepkör? Mi az oka, hogy ez a fejlett kritikai érzékkel rendelkező réteg ennyire csekély önkritikával rendelkezik?
Fórumunkon ezekre a kérdésekre keresünk választ. Vendégeink:
- Csepeli György szociálpszichológus
- Markó Béla író
- Spiró György író.
Moderátor: Kőszegi Ábel. Előzetes olvasmányként Markó Béla cikkét ajánljuk, és Spiró György: Diavolina c. könyvét. (
2019. 05. 11.)

Európa-dilemmák, keresztény horizontok - tanulmányi nap

“Európa-dilemmák, keresztény horizontok” - a Magyar Pax Romana tanulmányi napja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- ás Társadalomtudományi Karával közösen. 2019. március 30-án.)

Program:
- Martonyi János jogász, professzor emeritus, volt külügyminiszter: Identitás és jog az európai integrációban
- Gájer László teológus, egyetemi tanár (PPKE Hittudományi Kar): A pápák Európa-képe – II. János Páltól Ferenc pápáig
- Hidas Zoltán szociológus, egyetemi tanár (PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar): Társadalmi trendek Európában.

Európa és az Európai Unió mélyreható átalakuláson megy át, jelenleg éppen az egyik legnagyobb politikai-gazdasági súlyú tagjának kiválásáról folynak a tárgyalások, azaz a Brexitről. Számos alapértéke bizonytalanná vált a köztudatban, a tudományos és politikai diskurzusban egyaránt. A menekültválság felerősítette és érzékelhetőbbé tette az elnyúló metamorfózist. Gyakran már megfeledkezünk arról, hogy az elmúlt évtizedekben az integráció olyan békés fejlődési keret adott Európának, ami példátlan a kontinens történetében.
A folyamatos gazdasági-politikai válságkezelés mellett alig vagy roppant felületesen, pillanatnyi politikai szempontokat követve esik szó azokról a mélyebb kulturális gyökerekről, amelyek minket, európaiakat összekötnek. A kereszténység és az európai civilizáció szétválaszthatatlan fejlődése miatt keresztény értelmiségiekként elsődleges feladatunk, hogy szembenézzünk azzal, mi is az az európai tradíció, ami kötelez bennünket, és a jelenlegi kritikus helyzetben mivel tudunk hozzájárulni az európai integráció jövőjét biztosító megoldásokhoz. Meggyőződésünk, hogy a politikai-gazdasági tervek nem működnek, ha nincs mögöttük a társadalmi együttélés alapjait érintő kérdésekben értékközösség, közös európai identitás. (
2019. 3. 1.)

Merkel Németországa - Európa erő- vagy veszélyforrása (Lehet-e fórum)

Meghívó: Merkel Németországa - Európa erő- vagy veszélyforrása? (Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagyterme, Deák tér 4., I. em. - Budapest, 2019. márc. 25., 17:00-19:00.

Németország mindig is fontos szerepet játszott hazánk gazdasági, tudományos és politikai életében. Így van ez ma is. Igaz: egyre több szó esik az onnan leselkedő veszélyekről. Megosztott országunkban máig sokan nem feledik az ország fasiszta múltját. Mások őket tekintik Európa motorjának, és a mi iparunk hajtóerejének.Vannak akik az európai értékek árulójának tekintik az országot, egyházaikat pedig a keresztény értékek önfeladójának. Eközben – szinte zavartalanul – fonódik a kétoldalú kapcsolatok gazdasági és kulturális hálója. Mai beszélgető- partnereinktől azt szeretnénk megtudni, hogy ők milyennek látják ezt a viszonyt, és érdemes-e vigyázó tekintetünket Berlinre vetni? Vendégeink:
- Gergely Márton külpolitikai újságíró
- Pröhle Gergely korábbi németországi nagykövet
- Rosta Gergely szociológus.
Moderátor: Máté-Tóth András.
Az elhangzott előadás videója az archívumban. (
2019. 3. 9.)

Lehet-e - a fából vaskarika, avagy a populizmus pozitív?

Fórum: Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagyterme (Deák tér 4. I. em. - Budapest) 2019.02.18, 17:00 - 19:00.
Fórum a pozitív kommunikáció lehetőségéről egy populista világban – elméleti megfontolások és jó gyakorlatok. Előadók: Tóth Tamás populizmuskutató, Farkas Jácint, összehasonlító vallásfilozófus. Moderátor: Demeter Márton, kommunikációkutató- A populizmust, mint a nép kegyeiért illetve ezen keresztül a hatalom etikátlan megszerzéséért és fenntartásáért folytatott retorikai stratégiát az értelmisége elit legnagyobb többsége elítéli. Az látszik a sztenderd álláspontnak, hogy a populizmus leegyszerűsítő, gyűlöletkeltő és manipulatív, s mint ilyen, megvetendő. Akárhogy is vélekedjünk azonban a populizmusról, a tények makacs dolgok: a világ valamennyi kontinensén, ide értve a fejlettnek gondolt Nyugati államokban is tombol a populizmus-láz, és a populista vezetők sikert sikerre halmoznak.
Mit tehet ilyenkor az a véleményvezér, aki elítéli a populizmus ismert formáit, mégsem szeretne lemondani arról, hogy nagy tömegeket érjen el, és ezen keresztül vezesse az embereket? Vajon van-e alternatívája ma a populizmusnak a kommunikációban?
A fórum során megismerkedhetünk a pozitív populizmus fogalmának kidolgozóival, akik a populizmusban nem valamiféle eleve elrendelt rosszat, hanem valós igényekre és valós problémákra reflektáló világméretű jelenséget látnak. Ez, úgymond, nem etikai kérdés, hanem a világ egy ténye, melyhez különféleképp lehet viszonyulni, és egyáltalán nem biztos, hogy a megvetés és az elzárkózás az egyetlen adaptív stratégia.
A megszólalók két, a pozitív populizmushoz közvetlenül kapcsolódó kutatásukról is beszámolnak. Tóth Tamás és Demeter Márton arra vállalkozott, hogy Ferenc pápa rendkívül népszerű, tízmilliókat megszólító Twitter kommunikációját elemzi és igyekszik a pápai kommunikáció sajátosságait a pozitív populizmus elméletének keretében vizsgálni. Farkas Jácint és Tóth Tamás közös kutatása pedig két, intuitív módon pozitív kommunikációt folytató véleményvezér, Ferenc pápa és a Dalai Láma kommunikációját hasonlította össze hasonló szempontok szerint.
A fórum végére, reményeink szerint, a populizmus kevésbé tűnik majd egy fenyegető és legyőzhetetlen csapásnak sokkal inkább az idők szeleként tekintünk majd rá, melyet nem csak negatív, de pozitív haladás érdekében is befoghatunk a vitorlánkba.. (
2019. 2. 8.)

Lehet-e fórum: Hajléktalanság

MEGHÍVÓ - Lehet-e Fórum: Hajléktalanság Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet l. emeleti kisterme, Deák Ferenc tér 4. - Budapest, 2019.01.21, 17:00 - 19:00.
„A rókának odúja van, az ég madarának fészke, de az Emberfiának nincs hová lehajtsa fejét”, (Lk 8,20), figyelmeztette Jézus egyik írástudó tanítványát, aki azzal lépett hozzá, hogy „Mester, követlek téged, bárhová mégy” (Lk 8,19-20). A történelembe belépő örök Isten a hajléktalanságig (és még tovább) felvállalta az emberi sorsot. Arról nem szól az írás, hogy mi lett az írástudóval, de egy hasonlóképpen lelkes tanítvány arra kéri, követése előtt hadd temesse el atyját, amire ő – a prioritások helyes sorrendjére figyelmeztetve őt – így felelt: „Kövess engem és hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat.” Ez alkalommal az írástudóknak a hajléktalanokkal kapcsolatos felelősségéről beszélgetünk. Egyfelől arról, hogy odúján és fészkén kívül még mije nincsen, mire nincs esélye a hajléktalannak, hogy milyen utakon, módokon változtatható helyzetük olyan társadalmak gyakorlata alapján, ahol nem maradhat hajlék nélkül a felebarát. Másfelől arról mi a lehetősége, felelőssége és kötelessége a kormányzatnak, az önkormányzatnak, a kisebb és nagyobb egyházaknak, a szociológusoknak, a szociálpolitikusoknak és hajlékosoknak, hogy a prioritások sorrendjének megváltoztatásával a hajléktalanság és az ehhez kapcsolódó „telenségek” és „talanságok” felszámolódhassanak.
Vendégeink: Beer Miklós katolikus püspök, Ferge Zsuzsa szociológus, Iványi Gábor metodista lelkész, moderátor: Kamarás István. (
2019. 01. 10.)

Lehet-e békésen együttélni a homoszexualitással?

MEGHÍVÓ - Lehet-e békésen együtt élni a homoszexualitással? Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára. 2018. október 19., hétfő, 17:00; Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet 1. emeleti kisterme (Budapest, Deák tér 4.)
A homoszexualitás megítélésével kapcsolatban mindig is komoly viták voltak, ezek azonban az utóbbi időben polarizálódni látszanak. Némileg sarkítva az egyik felfogás az egyéni szabadság értékét hangsúlyozza, és azon az állásponton van, hogy türelemmel kell a társadalomnak viseltetni az eltérő nemi orientációjú emberek iránt, és ugyanolyan jogokat kell biztosítani számukra, mint a normális nemi orientációjúak számára, beleértve a házasságot és a gyermeknevelést is.
A másik felfogás erkölcsi eltévelyedésként tekint a normálistól eltérő nemi orientációra, veszélyeket lát benne a társadalomra nézve, ezért szankcionálná vagy szankcionálja. Különösen erős ellenállás tapasztalható az ilyen felfogásúak körében a gyereknevelés lehetőségével szemben azzal érvelve, hogy az egészséges gyerek egy homoszexuális családban maga is homoszexualitásra szocializálódik.
Mit mond erről a tudomány, nevezetesen az embriológia és idegtudomány? Síklaki István szociálpszichológus bevezetője után Kiss Ulrich jezsuita- és Nagy Gergely református teológusokat, valamint Nádasdy Ádám egyetemi tanárt arra kértünk, hogy a kérdésről ne csupán egyházi – hanem társadalom-lélektani vitát folytassanak. Moderátor: Kőszegi Ábel.

ONLINE ADÁS A Lehet-e? Fórumok összejöveteleit minden esetben a Youtube közreműködésével online közvetítjük. Az élő adás itt érhető el, de csak a Fórum előtt körülbelül 10 perccel kezdődik. A Fórumot követően viszont ugyanitt, azonnal megtekinthető. (2018. 11. 16.)

ifj. Bibó István könyvének bemutatója

MEGHÍVÓ - A Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület és a Magyar Pax Romana tisztelettel meghívja Ifj. Bibó István, Hit és értelem – Iskola – és egyházközeli írások című kötetének könyvbemutatójára. Bibó István művét Vekerdy Tamás és Fabiny Tamás méltatja.
Az esemény időpontja 2018. november 5-én, hétfőn 17 óra, helyszíne a Deák Téri Evangélikus Egyházközség I. emeleti nagyterme (Budapest V. Deák tér 4.). (2018. 11. 02.)

Bibó István szobrának koszorúzása

MEGHÍVÓ - Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. folyóirat - hagyományainak megfelelően - 2018. november 4-én, vasárnap 16 órakor koszorút helyez el Bibó István Duna-parti szobránál. Az emlékbeszédet Pogátsa Zoltán közgazdász, szociológus, egyetemi docens tartja. (2018. 11. 02.)

Lehet-e? fórum - "ÉLJEN A KÖZTÁRSASÁG!"?

MEGHÍVÓ az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára. - 2018. október 15., hétfő, 17:00 óra, Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet 1. emeleti kistermében (Bp. Deák tér 4.) Cím: "ÉLJEN A KÖZTÁRSASÁG!"?
Az idősebbek tán még emlékeznek arra a, címünkben jelzett indulóra, amelyben, "milliók ajka zengi bízón, hogy....". Idén ősszel emlékezünk meg az első magyar köztársasági kísérlet 100. évfordulójáról. Őszirózsás forradalom, néptanácsok, Károlyi Mihály és kormánya, a köztársaság kikiáltása. De mit keres a cím után a kérdőjel? Csupán annyit, hogy - az események felidézésén és értelmezésen túl - arra kértük a két meghívott történész vendégünket: vitassák meg mi lett a köztársasági eszme sorsa és gyakorlata egy évszázad alatt Magyarországon. Vendégeink:
- Gerő András történész, a CEU tanára, a Habsburg Intézet igazgatója
- Újváry Gábor történész, a Veritas Történetkutató Intézet főmunkatársa. (
2018. 10. 04.)

Lehet-e? fórum - Téma: Egyházfinanszírozás

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára. Időpont: 2018. szeptember 17., hétfő, 17:00 óra. Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet 1. emeleti kistermében (Bp. Deák tér 4.)
Téma: EGYHÁZFINANSZÍROZÁS
• A hívek tartsák el szépen egyházukat, akkorát, amekkorát bírnak!
• Az odaadó hívek ne adják oda egyházukat az államnak!
• Az államnak nem csak a szavazatok miatt érdemes az egyházakat támogatni, hanem azért is, mert segítenek neki a társadalom építésében.
• Csak úgy ömlik a támogatás a kormánynak kedves egyházakhoz, az engedetleneket viszont büntetik.
• Ugyan az egyházak nem termelnek tényleges bevételt, de köztudomású, hogy a rendszeres vallásgyakorlók testi-lelki állapota jobb az átlagosnál, ami óriási megtakarítást jelent, már csak ezért is jó befektetés a vallás finanszírozása.
• Az egyház nem függetlenítheti magát az államtól, hiszen a tagjai is állampolgárok. Amikor az állammal együtt a világ problémáinak megoldásáért harcol, miért ne fogadhatna el vagy éppen várhatna el támogatást tőle?
• Azt, hogy »másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké« (Jn 14,16) a hívő vonatkoztathatja az állami támogatásra is.
• Ha egyre csökken az egy százalékot felajánló hívek száma, marad a százalékba vetett hit vagy a templomlátogatási díj bevezetése.
• Az a baj, ha a támogatást politikai szerepvállalás függvényévé teszi az állam.
• Jó megoldás csakis a szabad állam és a szabad egyház egyenrangú diskurzusában jöhet létre.
• Maga Isten is megújuló utakat választ ahhoz, hogy az emberrel valamit megértessen. A „másik Pártfogóban” is az jelenik meg, ami szándéka szerint régi, mégis új módja annak, hogy segítsen és velünk maradjon, ámen!
A kerekasztal-beszégetésen az evangélikusokat Zsugyel János, a reformátusokat Topolánszky Ákos, a katolikusokat Kiss Ulrich képviseli, a moderátor Kamarás István lesz.
Az egyhazestarsadalom.hu weboldal a domain név átregisztrálása miatt átmenetileg nem üzemel, ezért az élő adást a BVE weboldalán "vendégségben" közvetítjük. Aki nem tud személyesen részt venni a Fórumon, ide kattintva láthatja, hallhatja az interneten keresztül. (
2018. 09. 14.)

Lehet-e? fórum - Téma: abúzus, zaklatás

Meghívó a Lehet-e? fóruma, mely 2018. május 28-án 17 órakor lesz a Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet l. emeleti kistermében. Téma: “…NEM IS ÉRTETLENÜL, INKÁBB IDEGENÜL.”
Mint annyi minden, az abúzus ügy is Amerikából gyűrűződött be hozzánk. Tamás Pál szerint a német közvélemény visszafogottabban-, a franciák egy része pedig kimondottan ellenségesen reagált rá. És nálunk? Miként működnek itthon múltkezelési reflexeink? Az olvasmányként csatolt cikk szerint: ”…nem is értetlenül, inkább idegenül.”
A Fórumainkon szokásos egy – két előadó helyett, most egy kerekasztal beszélgetést hívtunk össze, hogy résztvevői elsősorban egymás között vitassák meg: milyen hatással volt a közvéleményre az intézményi intézkedés, és az erőszak-cselekmények megítéléséről lezajlott sajtóvita. Résztvevők: Bíró Judit docens, Laborczi Dóra újságíró, Síklaki István szociálpszichológus, Tamás Pál szociológus. Moderátor: Kőszegi Ábel
Kérdéseiket és megjegyzéseiket előzetesen és az online adás közben is várjuk honlapunkon: www.egyhazestarsadalom.hu és az E&T Lehet-e? fórum Facebook oldalon. A további részleteket, az ÉS-ben megjelent gondlatébresztőt ide kattintva érheti el.. (
2018. 05. 22.)

Lehet-e? fórum - Tejjel és mézzel, vassal és atommal?

Meghívó a 2018. április 16-i Lehet-e? Fórumunkra, mely délután 17 órakor kezdődik a Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet l. emeleti kistermében a Deák tér 4. alatt.
Az izraeli miniszterelnök magyarországi látogatásakor nyíltan kimondatott: a MAZSIHISZ nem szeretné, ha az ottani és az itthoni politika beleszólna a vallási közösség belső vitáiba. Ezt a bonyolult helyzetet szeretnénk jobban érteni Fináli Gábornak az Élet és Irodalom 2018. március 14-i számában megjelent Tejjel és mézzel, vassal és atommal? című írását tekintve vitaindítónak egy kerekasztal beszélgetésben, Fináli Gábor (a budapesti, Hunyadi téri zsinagóga rabbija) és Gadó János (a Szombat zsidó kulturális-közéleti lap szerkesztője) segítségével. A moderátor Kamarás István lesz.
A Fórumunk aktualitását tovább erősíti az a hír, hogy a közelmúltban lemondott hivataláról Frölich Róbert, az országos főrabbi. Egy erről szóló cikket ide kattintva olvashat. A további részleteket a hétfői alkalomról. (
2018. 04. 14.)

Lehet-e? fórum - Beszélgetés az együttműködő versengés lehetőségeiről

Meghívó - az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára. (2018. március 19., hétfő, 17:00 óra, Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet 1. emeleti kistermében, Bp. Deák tér 4.)
Beszélgetés az együttműködő versengés lehetőségeiről. - A verseny világában élünk: ennek minden áldásával és átkával együtt. Jelen van az élet minden területén és minden életkorban: a játszótéren, az iskolában, a munkahelyen, a sportban és a szabadidős tevékenységekben, és még az idős korban sem tűnik el. Min múlik az, hogy ez a szakadatlan verseny milyen és mekkora szerepet játszik az életünkben? Az egyén a meghatározó vagy a szűkebb (iskola, munkahely) vagy a tágabb környezet (társadalom, kultúra) abban, hogy a versengés boldoggá vagy boldogtalanná tesz? Mennyiben segíti, és mennyiben akadályozza, hogy egymással építő megegyezésre juthassunk? Mennyiben jó megoldás a versengésre a kompromisszum, és van-e ennél jobb megoldás? Mit nyerhetünk az együttműködéstől, a versengés alternatívájaként?
Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ két szociálpszichológus, Fülöp Márta és Síklaki István diskurzusa. Moderátor: Kőszegi Ábel.
Felhívom az EPMSZ-E tagjait, hogy a Fórum után közgyűlést tartunk! Előzetes kérdéseiket és hozzászólásaikat www.egyhazestarsadalom.hu oldalon várjuk. Ne feledjék: hétfőn 17 órakor a számítógép előtt ülőknek is Lehet-e? Fórum. - Haraszti Dóra, titkár EPMSZ-E (
2018. 03. 16.)

Lehet-e? fórum - A közélet hét ördöge (Mt. 12, 45) - társadalmi kérdések az egyházi közösségekben

MEGHÍVÓ az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára; 2018. február 26., hétfő, 17:30 óra, Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet 1. emeleti kisterme (Bp. Deák tér 4.) Téma: A közélet hét ördöge (Mt. 12, 45) - társadalmi kérdések az egyházi közösségekben. Lehet e politikai sokféleség az egyházban, és ha igen, úgy miképpen? A közelgő vá-lasztások előtt különösen aktuális megvitatni, hogy jelenlegi helyzetben mit tehet-nek a parókiák, egyházközösségek, hogy híveik segítségére lehessenek. A beszélgetés résztvevői: Máté-Tóth András egyetemi tanár, Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes, Zalatnay István református lelkész. (2018. 02. 16.)

Lehet-e sikerrel küzdeni a korrupció ellen, avagy "nehéz feltörölni a kiömlő vizet, ha az a csapból szakadatlanul folyik

MEGHÍVÓ az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára. 2018. január 22., hétfő, 17:00 óra; Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet Nagytermében (Bp. Deák tér 4.) - Lehet-e sikerrel küzdeni a korrupció ellen, avagy "nehéz feltörölni a kiömlő vizet, ha az a csapból szakadatlanul folyik."
Az integritás szemlélet a korrupció elleni küzdelem más fajta megközelítése. Ezt mutatja be Pallai Katalin, a téma kiváló szakembere, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem integritás tanácsadó képzésének kidolgozója.
Korreferens: Síklaki István szociálpszichológus, aki a becsületes emberek csalási kísértésének lélektani okairól, és a korlátozott etikussággal kapcsolatban fűz megjegyzéseket az előadáshoz
Fórumunk moderátora: Kőszegi Ábel. Külön is invitáljuk Fórumunkra régebbi tagjainkat, akik még emlékeznek a Magyar Pax Romana évekkel ezelőtt rendezett korrupció- kezelési vita- sorozatára. Előzetes kérdéseiket és hozzászólásaikat www. egyhazestarsadalom.hu oldalon várjuk.
Ne feledjék: hétfőn 17 órakor a számítógép előtt ülőknek is Lehet-e? Fórum. (
2018. 01. 10.)

Létezik-e derűs közgazdaságtudomány? - Lehet-e? fórum

MEGHÍVÓ az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Ro-mana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára (2017. nov. 27., hétfő, 17:00 óra, Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet kisterme (1. em., 7., Bp. Deák tér 4.) - Létezik-e derűs közgazdaság-tudomány? - Vendég: Csaba László közgazdász. Moderátor: Demeter Márton, egyetemi docens.
Előzetes kérdéseiket és hozzászólásaikat a www.egyhazestarsadalom.hu oldalon vár-juk. Ne feledjék: hétfőn 17 órakor a számítógép előtt ülőknek is Lehet-e? Fórum. - Haraszti Dóra, EPMSZ-E titkára (
2017. 11. 24.)

A 75 éves Tomka Ferenc köszöntése

Meghívó Tomka Ferenc 75. születésnapjának rendezvényre. - 2017. december 12., Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola.
Program:
- 16.00 Szentmise, főcelebráns: Erdő Péter bíboros prímás, Esztergom-Budapesti érsek
- 17.30 Tudományos ülés, Várnai Jakab OFM rektor, Piero Coda Istituto Universitario Sophia és Máté-Tóth András, Magyar Pax Romana
- 19.00 Köszöntés. (
2017. 11. 15.)

Bibó István szobrának koszorúzása

 • Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. folyóirat - hagyományainak megfelelően - 2017. november 4-én, szombaton 11:00 órakor koszorút helyez el Bibó István Duna-parti szobránál.
  Az emlékbeszédet Szabó Márton Bibó István Díjas, professzor emeritus társadalomtudós tartja.
  Mindenkit szeretettel várunk a Parlament közelében a Markó utca és a Széchenyi rakpart találkozásánál álló emlékmű előtt! Térkép
  - Ifjabb Bibó István az EPMSZ-E elnöke; Máté-Tóth András a Magyar Pax Romana elnöke (
  2017. 10. 27.)

Ki felel a kisebbségekért és Európa nyugalmáért? - Lehet-e? fórum

MEGHÍVÓ az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Ro-mana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára (2017. október 16. . hétfő, 17:00 óra, Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet Nagyterme, Bp. Deák tér 4.) - Ki felel a kisebbségekért és Európa nyugalmáért? - Bárdi Nándor, az MTA TK Kisebbségkutató Intézete főmunkatársának előadása.
Előzetes kérdéseiket és hozzászólásaikat a www.egyhazestarsadalom.hu oldalon vár-juk. Ne feledjék: hétfőn 17 órakor a számítógép előtt ülőknek is Lehet-e? Fórum. - Haraszti Dóra, EPMSZ-E titkára (
2017. 10. 11.)

Egyházreform? - Lehet-e? fórum

MEGHÍVÓ az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára. 2017. szeptember 18., hétfő, 17:00-19:00; Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet Nagyterme (Bp. Deák tér 4.) - Egyházreform? Kerekasztal-beszélgetés Kamarás István Ferencpápista Egyházreform Csereháton c. könyvében vázolt egyházreform lehetségességéről. Résztvevők: Bögre Zsuzsanna (szociológus, Pázmány Egyetem), Deák Dániel (jogász, közgazdász, Corvinus Egyetem), Kereszty Zsuzsa (pszichológus, oktatáskutató), moderátor: Kamarás István OJD (2017. 09. 08.)

 

Lehete szabad akarat? - Lehet-e? fórum

MEGHÍVÓ az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára. Időpont: 2017. június 19., hétfő, 17:00 óra. Helyszín: Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet Nagyterme (Bp. Deák tér 4.) - Lehet-e szabad akarat?
Előadó: Síklaki István szociálpszichológus, korreferens : Schmal Dániel filozófus, moderátor: Kőszegi Ábel.
Olvasmányként egy rövid részlet Daniel Wegner tanulmányából az alábbi linkre kattintva olvasható: Daniel Wegner szabad akaratrol es determinizmusról. Szeretettel várjuk az érdeklődőket a Deák téren, vagy a számítógépek előtt az online közvetítés keretében! Aki nem tudja sem személyesen, sem online követni fórumunkat, az egy-két nap múlva megtekintheti a felvételt ugyanezen oldalon. (
2017. 06. 14.)

Szabó Zoltán emléktáblájának koszorúzása

MEGHÍVÓ az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat meghívja Szabó Zoltán tisztelőit, hogy jöjjenek el "a magyar szociográfiai irodalom oly szép stílusú klasszikusa" emléktáblájának koszorúzására! (2017. június 7. szerda, 16.30; Budapest XIII. Visegrádi u.43-45.; metró: Lehel tér, majd rövid séta a Balzac utcán.)
A meghívónkban Szabó Zoltánról írt szép jelzőket barátjától,Hegedűs Géza írótól idéztük. Ő emlékeztet A tardi helyzet falukutatói előzményeire is a Balaton-felvidéken. Íme egy rövid, szerkesztett részlet az egyetemisták bemutatkozó vizitációjáról, amelyet vendéglátójuk tanácsára tettek a helyi potentátnál: folyt. (
2017. 06. 05.)

1% a személyi jövedelemadóból

A Magyar Pax Romana számára a személyi jövedelemadó 1%-ából a NAV 2015-ben 18 710 Ft összeget utalt ki. (2017. 05. 24.)

Horányi Özséb: Közügyeinkről - politika nélkül - Lehet-e? fórum

MEGHÍVÓ az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára (2017. május 15. /hétfő/, 17 óra, Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet Nagytermében; Bp. Deák tér 4.)
Horányi Özséb: Közügyeinkről - politika nélkül. Moderátor: Kőszegi Ábel.
A Hír-Tv Alinda c. műsorában május 5-én elhangzott 44 perces beszélgetés itt tekinthető meg. A Klub Rádióban május 8-án, a Reggeli gyors-ban elhangzott, 45 perces beszélgetés itt hallgatható meg. (Kattintson a május 8-ra! A megnyíló kínálatból klikkeljen a 7. rész /8.58/ nyilára, majd a megnyíló hang- bejátszáson húzza a kurzort 11. 50-hez, amikor a beszélgetés kezdődik. A folytatáshoz ismét a máj. 8-ra kell kattintani, majd a 8. részre.)
A hallottakkal kapcsolatos előzetes kérdéseit és véleményét elmondhatja az www.egyhazestarsadalom.hu Lehet-e Fórum oldalán. Kérjük, hogy meghívónkat ossza meg barátaival, ismerőseivel! Szeretettel várunk a Deák téren, vagy a számítógépek előtt az online közvetítés keretében! Aki nem tudja sem személyesen, sem online követni fórumunkat, az egy-két nap múlva megtekintheti a felvételt az www.egyhazestarsadalom.hu oldalon.
Kérünk minden Facebookon jelen lévő követőnket, hogy like-olják az eseményünket!. (
2017. 05. 15.)

Spiró György. Hogyan győznek a provinciák? - Lehet-e? fórum

Meghívó az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára. 2017. április 24. (hétfő), 17 óra, Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet Nagytermében (Bp. Deák tér 4.) - Spiró György. Hogyan győznek a provinciák?
Fórumunk mai vendégei: Spiró György író és Gábor György vallásfilozófus
Mindenkit szeretettel várunk a Deák téren, vagy a számítógépek előtt az online közvetítés keretében!
Aki nem tudja sem személyesen, sem online követni fórumunkat, az egy-két nap múlva megtekintheti a felvételt az http://www.egyhazestarsadalom.hu/ oldalon. Kérünk minden facebookon jelen lévő követőnket, hogy like-olják az eseményünket! - Haraszti Dóra, EPMSZ-E titkára. (
2017. 04. 21.)

Zsidónak lenni, itt és most - Lehet-e? fórum

MEGHÍVÓ az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára (2017. március 20. hétfő, 17 óra, Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet Nagyterme, Bp., Deák tér 4.). Cím: Zsidónak lenni itt és most. Kerekasztal beszélgetés Bálint Éva újságíró, Darvas István rabbi és Dombi Gábor kultúrtörténész részvételével. Moderátor: Kamarás István. (2017. 03. 10.)

Lehet-e a Magyarországon ma domináns szegregált oktatással sikert elérni? - Lehet-e? fórumMEGHÍVÓ
2017. február 20. hétfő, 17:00 óra, Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet Nagyterme (Bp. Deák tér 4.) A témát bemutatja: Nahalka István oktatáskutató, nyugalmazott egye-temi tanár, ELTE PTK, ko-referens: Kocsis Fülöp görögkeleti érsek-metropolita és Ádám Éva esélyegyenlőség kutató, ELTE TáTK. Moderátor: Síklaki István egyetemi magántanár, Budapesti Corvinus Egyetem. Online adás. (
2017. 02. 17.)

Nem keresztény világvallások hívei rólunk, keresztényekről - Lehet-e? fórum

MEGHÍVÓ az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára. Időpont: 2017. január 16. hétfő, 17:00 óra, Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet Nagytermében (Bp. Deák tér 4.). Nem keresztény világvallások hívei rólunk, keresztényekről - Banyár Magdolna a Krisna-tudatú, Fináli Gábor a zsidó, Sulok Zoltán a muszlim és Szathmáry Botond a buddhista hívők képviseletében elmondják, hogyan látnak minket, keresztényeket (egyebek mellett arról, hogy hogyan ítélik meg a keresztény-ség helyzetét világszerte és hazánkban, hogyan látják Ferenc pápát, a protestantiz-mus a Reformáció évében, mit gondolnak a vallásuk és a kereszténység kapcsola-táról, a köztük folyó párbeszéd lehetőségéről, akadályairól és eddigi eredményeiről). Moderátor: Kamarás István. (2017. 01. 06.)

"Édes Erdély. itt vagyunk!" - Lehet-e? fórum

Meghívó az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára. 2016. november 21. hétfő, 17:00 óra; Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet Nagytermében (Bp. Deák tér 4.)
„Édes Erdély itt vagyunk!” - Az így kezdődő dalt Észak-Erdély visszacsatolásakor játszotta a rádió. Ám a hírt, hogy „itt vagyunk” előtte is, és az után is sokszor és sokféleképpen „énekeltük el”. Markó Béla írótól, az RMDSZ korábbi elnökétől azt kérdeztük: hogyan látja az 1989 utáni magyar-magyar kapcsolatok alakulását, és mi a véleménye Magyarország mostani nemzet- és szomszédság politikájáról? Miként élik meg az erdélyi magyarok az elmúlt évek változásait? Beszélhetünk e a korábbiaknál intenzívebb politikai és gazdasági jelenlétünkről Erdélyben?
Előadásához meghívtunk két beszélgetőtársat is. Bárdi Nándor kisebbségkutató történészt, és Prőhle Gergelyt, a Külügyminisztérium korábbi helyettes államtitkárát, az Evangélikus Egyház országos felügyelőjét.
A csatolt esszének látszólag semmi köze a témánkhoz, ám nem árt tudni, hogy Erdélyről beszélünk, vagy az azzal kapcsolatos ottani és itthoni Erdély – ideákról, egy valóságos vagy virtuális világról? Ezért ajánljuk szíves figyelmükbe Markó Béla: Erdélyi Pikareszk /avagy a Tamási- modell/ címen megjelent írását.
Előadó: Markó Béla, vitapartnerek: Bárdi Nándor és Prőhle Gergely. Moderátor: Kőszegi Ábel.
A vitát most nem tudjuk online közvetíteni, de annak felvétele néhány nappal később elérhető lesz a www.egyhazestarsadalom.hu-n
. (2016. 11. 11.)

Intézmény és karizma az egyházban

Intézmény és karizma az egyházban - Tomka Ferenc művének újraolvasása négy lépésben. Második lépés: Vándorló egyház. 2016. november 22. 17.30-19.00. Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest, Bécsi Kapu tér 2-4.
Vitaindító előadások: Gábor Dzsingisz, Gárdonyi Máté, Mezey András. Meghívó (
2016. 11. 09.)

Bibó István - koszorúzás a Duna-parton

Kieg.: Az elhagzott beszéd szövege.
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület és a Magyar Pax Romana - hagyományainak megfelelően - 2016. november 4-én, pénteken 17:00 órakor koszorút helyez el Bibó István Duna-parti szobránál. Az emlékbeszédet Máté-Tóth András teológia professzor, a Magyar Pax Romana elnöke tartja.
Mindenkit szeretettel várunk a Parlament közelében álló rakparti emlékmű előtt! Térkép
- Ifjabb Bibó István az EPMSZ-E elnöke, Máté-Tóth András a Magyar Pax Romana elnöke
. (2016. 09. 14.)

Lehet-e? fórum: „Mit kezdhetünk ma Bibó István szellemi örökségével?”

Meghívó az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára. Időpont: 2016. október 17. hétfő, 17 óra, helyszín: Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet l. emeleti kistermében (Bp. Deák tér 4.) Cím: Mit kezdhetünk ma Bibó István szellemi örökségével? Vendégeink: Gombár Csaba, Kende Péter és Rainer M. János. (2016. 09. 14.)

Intézmény és karizma az egyházban - Tomka Ferenc művének újraolvasása négy lépésben

Meghívó Első lépés: A társadalomba ágyazott egyház, 2016. október 11. 17.00 – 18.30. Pázmány Péter Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar (1088. Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. 315. terem). Vitaindító előadások: Bögre Zsuzsanna, Hidas Zoltán, Kovács Ákos, Rosta Gergely. (2016. 09. 28.)

Lehet-e? fórum: „Találkoztam az ellenségeinkkel, és Ők: Mi vagyunk.”

Meghívó az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára (2016. szeptember 26., hétfő, 17 óra, Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet l. emeleti kistermében; Bp. Deák tér 4.) - „Találkoztam az ellenségeinkkel, és Ők: Mi vagyunk.”
Kérjük, feltétlen olvassák el a csatolt írásokat - Marosán György, Branko Milanovics, Pogátsa Zoltán, 1. 2. 3., mert a vita előtt csak azok rövid összegzésére lesz módunk! A vitát most nem tudjuk online közvetíteni, de annak hanganyaga néhány nappal később elérhető lesz a www.egyhazestarsadalom.hu-n. - Kérjük, hozza magával azokat az ismerőseit, akik hozzászólása még tartalmasabbá teheti vitánkat! - Moderátor: Kőszegi Ábel. (
2016. 09. 14.)

Lehet-e? fórum: A sorstalanság teodíceája

Meghívó a Magyar Pax Romana, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület és az Egyház és Társada-lom online folyóirat Lehet-e? Fórumára. Időpont: 2016. június 20-án, hétfőn 17.00-19.00-ig. Helyszín: a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagy-termében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) Térkép.
A Sorstalanság teodiceája - Hogyan gyógyítható a kulturális amnézia? Kerekasztal-beszélgetés Donáth László, Heller Ágnes és Mártonffy Marcell részvételével; moderál: Kamarás István. (
2016. 06. 06.)

Lehet-e? fórum: A bizonytalanság kora

Meghívó a Magyar Pax Romana, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület és az Egyház és Társadalom online folyóirat Lehet-e? Fórumára. Időpont: 2016. május 23-án, hétfőn 17.00-19.00-ig. Helyszín: a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) Térkép.
Téma: A bizonytalanság kora. - Hankiss Elemér 2010 körül kezdte így titulálni a ránk váró időket. Mindig is a léte-zés egyik alapelemének tekintette azt a paradoxont, hogy a biztonságra vá-gyó emberiség módszerek garmadájával igyekszik leküzdeni állandó bizonyta-lanság-érzetét. A meghívónk végén közölt szövegből kiderül, hogy miért érezte egyre meghatározóbb korérzetnek a bizonytalanságot. Fórumunkon a Hankiss-teóriát és utóéletét, valamint mai közérzetünket szeretnénk vizsgálat tárgyává tenni.
Kalauzunk egy teológus és egy politológus. Előadók: Donáth László lelkész, teológus; Lengyel László közgazdász, politológus.
A fórum idején online közvetítés lesz; részleteiről ugyancsak tájékozódhat az Egyház és Társadalom Lehet-e? rovatában. (2016. 05. 20.)

Pfitzner Rudolf +

Szomorú szívvel közlöljük, hogy Pfitzner Rudolf pszichoanalitikus, a Magyar Pax Romana tagja 2016. április 13-án, két nappal 86. születésnapja után családja körében a München közelében fekvő ottobrunni házában befejezte földi pályfutását. Kérjük, fogadja be őt Teremtő Atyánk, Akit ő embertársainkban mindig keresett és szolgálni törekedett! Gyászjelentés. (2016. 04. 16.)

Im memoriam Pfitzner Rudolf (Boór János)

Lehet-e? fórum: Politikai vagy civilizációs válságban van a magyar közoktatás? - Szabadságok, hagyományok, felelősségek

Meghívó a Magyar Pax Romana, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület és az Egyház és Társadalom online folyóirat Lehet-e? Fórumára. 2016. április 18. hétfő 17.00-19.00-ig. Helyszín: Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagy-terme (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) Térkép.
Politikai vagy civilizációs válságban van a magyar közoktatás?
(2016. 04. 06.)


Lehet-e? fórum: Kritikus körkép a közoktatásról

Meghívó a Magyar Pax Romana, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület és az Egyház és Társadalom online folyóirat Lehet-e? Fórumára: Kritikus körkép a közoktatásról. Időpont: 2016. március 21-én, hétfőn 16.30-18.30-ig. Helyszín: a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) Térkép: https://goo.gl/maps/YRXVHW2na5K2
Beszélget: Trencsényi László (az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetének címzetes egye-temi tanára, pedagógiai vándorköszörűs) vezetésével Braun József (a Zöld Kakas Lyceumot fenntartó alapítvány elnöke), Kuti József (református lelkész), Tarcsa Zoltán (az egykori csepeli Nagy Imre ÁMK művelődésszervezője).
A fórum idején online közvetítés lesz; részleteiről ugyancsak tájékozódhat az Egyház és Társadalom Lehet-e? rovatában. Link: http://www.egyhazestarsadalom.hu/lehet-e-forum/
(2016. 03. 06.)

Ferenc pápa reformációja

Ferenc pápa reformációjaDokumentáció; és videó; a Lehet-e fórumről. A Magyar Kurír cikke, és ami kimaradt belőle (jegyzet). (2016. 02. 20.)

 

 

 

 

Lehet-e? fórum: Ferenc pápa reformációja

MEGHÍVÓ a Magyar Pax Romana, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat közös Lehet-e? fórumára: Ferenc pápa reformációja. Időpont: 2016. február 15. (hétfő) 17.00 - 19.00 óra között. Helyszín: a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében
(Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) https://goo.gl/maps/YRXVHW2na5K2
(2016. 02. 08.)

Lehet-e? fórum: Az érem másik oldala. Miként lett a menekülés népvándorlássá

MEGHÍVÓ a Magyar Pax Romana, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat közös Lehet-e? fórumára: Az érem másik oldala. Miként lett a menekülés népvándorlássá?
Időpont: 2016. január 18. (hétfő) 17.00 - 19.00 óra között, a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében
(Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) https://goo.gl/maps/YRXVHW2na5K2
(2016. 01. 13.)

Elérhetők a Laudato si' konferencia videói

A rendezvény videódokumentációja a YouTube videócsatornáján látható. (2015. 12. 04.)

MPR-konferencia: Ökológia és természet-spiritualitás. Ferenc pápa Laudato si ’ (Áldott légy) kezdetű enciklikájának értelmezései

MEGHÍVÓ a Magyar Pax Romana a Corvinus Egyetem Gazdaságetikai Központjával és a Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszékével együttműködésben tisztelettel hívja 58. konferenciájára, Ökológia és természet-spiritualitás. Ferenc pápa Laudato si ’ (Áldott légy) kezdetű enciklikájának értelmezései. Helyszín : 1093 Budapest, Fővám tér 9. (3001-es terem, 3. emelet), időpont : 2015. november 21. 9.00-16.00 (2015. 11. 18.)

A Magyar Pax Romana közgyűlése

MEGHÍVÓ a Magyar Pax Romana közgyűlésére.Időpont és helyszan: 2015. november 21-én este 17-19 óra között a Kálvin téri Református Egyházközség termében (1092 Budapest, Kálvin tér 7.) (2015. 11. 18.)

Lehet-e? Mi dolga van a keresztény értelmiségieknek a migráns áradattal?

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat közös Lehet-e? fórumára. Mi dolga van a keresztény értelmiségieknek a migráns áradattal? Fórum a magyar társadalom egyik legégetőbb kérdéséről.
Időpont: 2015. november 17. (kedd) 17.20 - 19.20 óra között. Helyszín: Budapest Corvinus Egyetem, Közraktár utca 4-6. (C épület) C10-es terem. Térkép: https://goo.gl/maps/Vor3Yb78mX72
(2015. 11. 18.)

Bibó István szobrának koszorúzása

Kedves Tagjaink és Barátaink! Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület és a Magyar Pax Romana - hagyományainak megfelelően - 2015. november 4-én, szerdán 17:00 órakor koszorút helyez el Bibó István Duna-parti szobránál. Az emlékbeszédet Romsics Ignác egyetemi tanár tartja. Mindenkit szeretettel várunk a Parlament közelében álló rakparti emlékmű előtt! Térkép: http://goo.gl/maps/eomcG - Ifjabb Bibó István az EPMSZ-E elnöke, Máté-Tóth András a Magyar Pax Romana elnöke (2015. 11. 18.)

Lehet-e? - Változást akarunk! És mindannyian tehetünk érte!

A Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fórumára: Változást akarunk! És mindannyian tehetünk érte! - Fórum Ferenc pápa bolíviai beszédéről. 2015. október 21-én este 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) Vendégeink: dr. Feischmidt Margit szociológus, dr. ifj. Zlinszky János ökológus, dr. Orosz Gábor Viktor kommunikációkutató (2015. 11. 18.)

Keresztény(ség) és gazda(g)ság) -- A MPR 57. konferenciája

MPR 57. konferencia a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetével együttműködésben. Program. Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció-és Médiatudományi Intézet (Bp. 1088 Mikszáth Kálmán tér 1. ) 2015. május 22-23. Cím: Keresztény(ség) és gazda(g)ság) (2015. 05. 06.)Botos Máté

Botos Máté dékán köszöntője. -- Szolidarizmus: a gazdálkodás alapvető célja, hogy értelmet adjon az embereknek.

 

 

Lehet-e?: Dr. Schweitzer József öröksége

MEGHÍVÓ A Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fórumára: Dr. Schweitzer József (1922-2015) főrabbi öröksége, 2015. május 21-én (csütörtökön!) este 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) Beszélgetőpartnerek: Heisler András, a Mazsihisz elnöke, Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát. A csütörtöki előadást élőben megtekinteni, az előadónak további kérdéseket feltenni és a vitába be-kapcsolódni a következő weboldalon lehet: http://www.egyhazestarsadalom.hu/elo-adas.) (2015. 05. 17.)

Lehet-e?: Harangozó és körmenetelő egyháztól a szegények egyháza felé

MEGHÍVÓ a Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fórumára. Harangozó és körmenetelő egyháztól a szegények egyháza felé -- Kerekasztal-beszélgetés Beer Miklós, Deák Dániel és Laborczi Géza részvételével, Kamarás István segédletével, 2015.április 20-án (hétfőn) este 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) (2015. 03. 31.)

57. Kongresszus, 2015. május 22-23. - Keresztény(ség) és gazda(g)ság

Ferenc pápa első programadó apostoli buzdítása két témát tárgyal behatóan. Az egyik az egyház vezetőségének, a Kúriának a reformja, a másik az egyház missziós tevékenységének felerősítése. Mindkét téma első helyen állt az új pápával szembeni elvárások között, amikor XVI. Benedek történelmi lemondásának következtében megürült a péteri szék. Folyt. és előadások -- előzetes (2015. 03. 11.)

Lehet-e?: Vízválság - !/?

Meghívó a Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fórumára: Vízválság - !/? 2015. március 16-án este 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) (2015. 03. 04.)

charlieA Charly Hebdo üzenete avagy a tolerancia váge

Dr. Máté-Tóth András, Fodor István -- Febr. 24., Szeged. (2015. 02. 22.)

Lehet-e?: Iszlám, iszlamizáció, az "Iszlám Állam" terrorszervezet

Meghívó a Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fórumára: Iszlám, iszlamizáció, az "Iszlám Állam" terrorszervezet. 2015. február 16-án este 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.). Előadó: Galgóczi István muszlim orientalista és politológus. A fórum idején online közvetítés lesz; részleteiről ugyancsak tájékozódhat az Egyház és Társadalom Lehet-e? rovatában. Mindenkit szeretettel várunk a helyszínen és a képernyők előtt! (2015. 02. 13.)

Lehet-e?: Régiók vagy nemzetek Európája -- Bokros Lajos és Prőhle Gergely

A MEGHÍVÓ a Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fórumára: Régiók vagy nemzetek Európája? -- 2015. január 19-én este 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) Vendégeink: Bokros Lajos egyetemi tanár, Nagy Boldizsár egyetemi docens és Prőhle Gergely nemzetközi és európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár.
A fórum idején online közvetítés lesz; részleteiről ugyancsak tájékozódhat az Egyház és Társadalom Lehet-e? rovatában. Mindenkit szeretettel várunk a helyszínen és a képernyők előtt. Előzetes olvasményik: Bokros Lajos: Demokrácia felsőfokon, Nagy Boldizsár: Skótduda, angolkürt.
(2015. 01. 07.)

   
Egyház és Társadalom
 

A Magyar Pax Romana
partnerszervezeteinek hírei

"Nem valami szabadon választható feladat!” - "Laudato si"

A 72 Tanítvány Mozgalom ez év őszén nagyszabású teremtésvédelmi konferenciát rendez a természetről, társadalomról, közösségről és felelősségről „Nem valami szabadon választható feladat!” címmel, Ferenc pápa „Laudato sí’” enciklikájának harmadik évében.
Különösen fontosnak tartjuk az egyházi, civil és állami kezdeményezések együttműködését, ezért nagy szeretettel és tisztelettel hívunk benneteket erre a jövőnket is befolyásoló eseményre. A program fővédnöke Dr.Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és Tarlós István Budapest főpolgármestere. A program tervezett helyszíne: Bálna Budapest Rendezvényközpont, ideje: 2017. szeptember 30. (szombat), 10 órától 17 óráig. Kérjük, írjátok be az időpontot a naptáratokba! További információt és a konferencia programját hamarosan küldjük.
Köszönettel a szervezők nevében: ifj.Zlinszky János, Puchard Zoltán, Dabóczi Kálmán, Thuróczy György
(2017. 06. 14.)

Deák Dániel: Szegény egyház? -- előadás Münchenben

Szeretettel várunk minden érdeklődőt következő programunkra, 2015. június 12-én, pénteken, 19.00-kor, a Magyar Katolikus Misszió nagytermébe, melyen Deák Dániel (Budapest): Szegény egyház? címmel tart előadást. A részletes meghívó csatolva megtalálható. A rendezőség nevében, Busa Krisztina, M.A, UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja. (2015. 06. 03.)

Bogdán László (Cserdi): Ember vagyok... -- és mire nem? -- előadás Münchenben

2015. május 22-én, pénteken, 19.00-kor, a Magyar Katolikus Misszió nagytermébe, melyen Bogdán László (Cserdi): Ember vagyok... címmel tart előadást. A részletes meghívó csatolva megtalálható. -- Busa Krisztina, M.A; UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja. (2015. 05. 13.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2015. májusi programjai (kibővített!)

A részletes meghívó itt olvasható. (2015. 05. 06.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2015. áprilisi programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2015. 04. 15.)

Mire jók az állambiztonsági iratok -- és mire nem? -- előadás Münchenben

Meghívó: Prof. Dr. Gyarmati György (Budapest): Mire jók az állambiztonsági ügynökiratok – és mire nem? -- A Kádár-korszak ügynökeinek élete és utóélete. Időpont és helyszín : 2015. március 27., péntek, 19.00 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner Háza, Oberföhringer Str. 40, 81925 München. Rendezők : UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja, házigazda : K. Lengyel Zsolt, UIM. (2015. 03. 26.)

A görög Biblia - konferencia
"Ez az a nap, mit az Úr rendelt" koncert

A Keresztény-Zsidó trsaság két programjának részletes meghívója itt olvasható. (2015. 03. 12.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2015. márciusi programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2015. 03. 02.)

"Prófétaság itt és most" előadássorozat

„…és majd prófétálnak a fiaitok és lányaitok…” (Joel 3,1, ApCsel 2,17) -- Ezt a címet választották a Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesületének tagjai a 2015. január 26-án kezdődő új előadássorozatuk számára, amelynek helyét most is a Párbeszéd Háza (1085-­-Budapest, Horánszky utca 20, Pázmány Péter konferenciaterem) biztosítja. A sorozat hivatalos partnere a Bécsi Tudományegyetem Katolikus Teológiai Fakultásán Prof. Dr. Dr. Kurt Apell vezetésével működő tudományos kutatócsoport: „Religion and Transformation in Contemporary European Society". Folyt. Program
- 2015. február 23. 18.00 h. Előadások: Perintfalvi Rita (Osztrák Katolikus Bibliatársulat): Prófétaság: isteni küldetés vagy társadalmi érzékenység?; Szécsi József egyetemi docens, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem: A Talmud és a zsidó filozófia prófétaképe. (2015. 02. 21.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2015. februári programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2015. 02. 04.)

Prófétaság itt és most

„…és majd prófétálnak fiaitok és lányaitok…” (Joel 3,1, ApCsel 2,17) -- A Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesülete által létrehozott előadássorozat hivatalos partnere idén a Bécsi Tudományegyetem Katolikus Teológiai Fakultásán működő tudományos kutatócsoport: „Religion and Transformation in Contemporary European Society" (RaT). Az előadássorozat színhelye: Párbeszéd Háza 1085 Budapest, Horánszky u. 20. (Pázmány Péter konferenciaterem) Az előadások időtartama: 18:00 - 19:30. A sorozat részei... (2015. 01. 08.)

 

 

A Magyar Pax Romana 2014. évi hírei

 

 

A Magyar Pax Romana partnerszervezeteinek 2014. évi hírei

 

Kurucok és labancok - a magyar nacionalizmus természete -- Lehet-e?

A Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fóruma: Kurucok és labancok - a magyar nacionalizmus természete. Előadó: Gerő András történész, egyetemi tanár, a Habsburg Történeti Intézet igazgatója. 2014. december 15-én este 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) Meghívó. (2014. 11. 27.)

A szerb--magyar kulturális kapcsolatok elmúlt évtizedei -- Lehet-e?

A Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fóruma: A szerb-magyar (kulturális) kapcsolatok elmúlt évtizedei. Előadó: Nikowitz Oszkár nagykövet, utolsó állomáshelye Szerbia (Belgrád). 2014. november 17-én este 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) Meghívó. (2014. 11. 27.)

Bibó István koszorúzás, nov. 4.

Hagyományunkhoz híven az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület (EPMSZE) és a Magyar Pax Romana (MPR) virágot helyez el az 56-os forradalom államminisztere, Bibó István rakparti szobránál. Az idei megemlékezésünket 2014. november 4-én, kedd 17:00 órakor tartjuk.
Rendszeres koszorúzásainkon a forradalom államminiszterének 1956. november 4-i helytállására emlékezünk. A Holokauszt emlékév alkalmából idén Bibó István: Zsidókérdés Magyarországon 1944-ben című művéből idézünk fel egy részletet. Kérjük, hogy aki teheti, hozzon magával egy gyertyát is!
Helyszín: Bibó István államminiszter mellszobra, amely a 1055 Budapest, Markó utca 1/a számtól 20 méterre található a Duna felé. (Megközelíthető a kettes villamossal és a metró Kossuth tér megállójától, a Széchenyi /felső/ rakparton.)
Térkép: http://goo.gl/maps/eomcG
Szeretettel hívjuk és várjuk a MPR és az EPMSZE tagokat, valamint Bibó István minden tisztelőjét.
-- Tisztelettel és üdvözlettel: Bibó István, az EPMSZE elnöke, Máté-Tóth András, a MPR elnöke.
(2014. 10. 29.)

A magyarországi zsidó közösség helyzete a mai Magyarországon

Meghívó a Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fórumára. A magyarországi zsidó közösség helyzete a mai Magyarországon, ahogy ezt a zsidó közösség látja 2014. október 20-án este 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.). Heisler András beszámolója. (2014. 10. 16.)

ICMICA-hírlevél

A C-ICMICA Monthly English hírlevél. (2014. 09. 30.)

Lehet-e -- a vízügyi vita összegzése -- EPMSZ-MPR

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem - Egyesület és a Magyar Pax Romana Lehet-e Fórumának szeptemberi összejövetelét a tavasszal rendezett vízügyi vitáink összegzésének szántuk. Váratlan egyeztetési nehézségek miatt azonban ezt kénytelenek vagyunk későbbre halasztani. A "vizes" fórum mellett a következő személyeket tervezzük megszólaltatni:
- Nikowitz Oszkár nagykövetet (a szerb- magyar kulturális kapcsolatokról);
- Heisler Andrást, a MAZSIHISZ elnökét (a magyarországi zsidó közösség saját helyzetértékeléséről);
- Gerő András történészt (a "kuruc--labanc"szembenállás permanens újratermelődésének okairól).
Meghívót minden alkalmunkról küldünk, de kérjük, már most jegyezze fel Lehet-e? Fórumunk őszi félévre tervezett időpontjait: 2014. okt. 20. (hétfő), nov. 17. (hétfő), dec. 15. (hétfő).
(2014. 09. 11.)

XXI. századi kihívások -- MPR-konferencia Pannonhalmán

56. MPR konferencia: XXI. századi kihívások. -- Színhely: Pannonhalmi Főapátság. A kongresszus június 19-én este kezdődik és 21-én, szombaton, délben ér véget. Meghívó és program; jelentkezési lap. (2014. 06. 05.)

A víz hasznáról és káráról -- Lehet-e fórum

Meghívó: a Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fórumára: A víz hasznáról és káráról (a víz mint természeti erőforrás). 2014. június 16-án este 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.). (2014. 06. 05.)

Szabó Zoltán -- koszorúzás

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület és a Magyar Pax Romana tisztelettel meghívja Szabó Zoltán minden barátját és tisztelőjét budapesti emléktáblájának koszorúzására. Helyszín: Visegrádi utca 43-45., időpont: 2014. június 5. - 17:00. Megközelítés: a Lehel téri metrómegállótól gyalog 3 percre található. Térkép: https://goo.gl/maps/YcZ2y. A születésnapi koszorúzás után mindenkit szeretettel várunk egy pohár borra! (2014. 05. 31.)

MPR-közgyűlés, alapszabály...

Meghívó a Magyar Pax Romana rendkívüli közgyűlésére. A közgyűlés helye: Corvinus Egyetem (1093 BP. Közraktár u. 4-6. 315. terem); időpontja: 2014.május 30. péntek 17 óra. Ha a meghirdetett időpontban a közgyűlés határozatképtelen,
az emiatt megismételt közgyűlés időpontja: 2014.május 30. péntek 17.30 óra, változatlan helyszínnel és napirenddel.
A közgyűlés napirendje:
1. A civil szervezetek számára kötelezően előírt alapszabály-módosítás megszavazása. (az alapszabály a helyszínen is tanulmányozható);
2. egyebek.
(2014. 05. 21.)

A víz mint a környezetgazdálkodás egyik kiindulópontja -- Lehet-e fórum

Meghívó a Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fórumára: A víz mint a környezetgazdálkodás egyik kiindulópontja; 2014. május 19-én este 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) -- A Lehet-e? Fórum (www.egyhazestarsadalom.hu) a tavaszi félév utolsó három alkalmát egyetlen kérdéskörnek szenteli: a víznek. (2014. 05. 12.)

A víz mint a mezőgazdasági fejlődés kulcseleme -- Lehet-e fórum

Meghívó a Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fórumára. A Fórum a tavaszi félév utolsó három alkalmát egyetlen kérdéskörnek szenteli: vizeinknek. Az első 2014. április 14-én este 17-19 óra között lesz (kivételesen) a Pesti Evangélikus Egyház épületében!

VÁLTOZÁS: a Pesti Evangélikus Egyház TEMPLOMÁBAN (bejárat az udvaron keresztül)!

(Bp. V. Deák Ferenc tér 4.).
Téma: A víz mint a mezőgazdasági fejlődés kulcseleme. előzetesen meghívott szakértők: Csáki Csaba, Raskó Görgy és Gábor Dzsingisz.
A további témák: 2014. május 19. A víz mint a környezetgazdálkodás egyik kiindulópontja; 2014. június 16. A víz mint természeti erőforrás..
(2014. 04. 07.)

Kiadványok az EPMSZ és a Pax Romana szervezetektől

A két szervezet most rendkívül kedvező áron kínálja könyveit. Továbbá minden vevőnek és megrendelőnek felkínálja azt a lehetőséget, hogy a megvásárolt könyvek értékének megfelelő összegben ajándék köteteket is választhatnak a csillaggal megjelölt példányok közül.
A kínálatot négy csoportba rendeztük. Minden címhez könyvismertetést is csatoltunk. Ezek a recenziók a könyvlista egyes címeire kattintva olvashatóak (illetve megtekinthetőek a www.epmsz.eu oldalon):
Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból
• Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Nyugaton és itthon megjelent könyvei és kiadványai

A Magyar Pax Romana előadásai és tanulmányai
Frenkl Róbert hagyatékából.
A teljes ajánlólevél.
(2014. 02. 20.)

A kétnyelvűség jótékony hatásai az elmére (München)

Szeretettel várunk minden érdeklődőt következő programunkra, 2014. március 14-én, pénteken, 19.00-kor, a Magyar Katolikus Misszió nagytermébe, melyen Navracsics Judit (Veszprém): A kétnyelvűség jótékony hatásai az elmére címmel tart előadást. A részletes meghívó.
A rendezőség nevében, üdvözlettel: Busa Krisztina, M.A, UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja. (2014. 03. 12.)

A Pál Feri-jelenség -- Lehet-e fórum; febr. 17.

Meghívó a Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Lehet-e? fórumára: A Pál Feri-jelenség (kerekasztal-beszélgetés Csepeli György, Mesterházy Balázs és Török Péter részvételével. Moderátor Kamarás István. 2014. február 17-én 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.). (2014. 02. 06.)

Konferencia: Az irgalom jogi dimenziói

Meghívó a Magyar Pax Romana 55. konferenciájának II. szakaszára, melyet 2014. február 12, szerda, 17h - 20h között tartunk az Evangélikus Egyház Pesti Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák tér 4. I. em.). (2014. 01. 30.)

 

 

Ábrahámi utak -- vallási és politikai dialógus

Előadássorozat a Dialógus Platform Török Vallásközi Egyesület és a Keresztény-Zsidó Társaság szervezésében. Dialógus Platform Egyesület, Budapest, VI. Andrássy út 16. II. em., 2014. december 8. hétfő 18.00 h. (2014. 12. 10.)

Ha a Milleneum Budapestjére gondol egy építész... -- Elmarad!

Meghívó Zoboki Gábor (Budapest) Ha a Milleneum Budapestjére gondol egy építész... c. előadására. Hhelyszín Magyar Katolikus Misszió Döpfner Háza, Oberföhringer Str. 40, 81925 München. Rendezők : UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja. Házigazda : Busa Krisztina, UIM.
-- Előreláthatólag 2015. február 27-én fogjuk megtartani az előadást, de erről még időben küldünk tájékoztatást.
(2014. 12. 06.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2014. decemberi programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2014. 11. 28.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2014. novemberi programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2014. 10. 29.)

Egy év – párhuzamos emlékezések c. film Münchenben

2014. október 10-én, pénteken, 19.00-kor, a Magyar Katolikus Misszió nagytermébe, melyen Sipos András (Budapest): Egy év – párhuzamos emlékezések c. filmjét mutatjuk be a rendező részvételével. A részletes meghívó csatolva megtalálható. (2014. 10. 9.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2014. októberi programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2014. 09. 30.)

EPMSZ-konferencia, Torda -- Recepta Religio

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Erdélyi Köre szeretettel meghív minden érdeklődőt idei konferenciájára, amelyet Tordán tart 2014. október 17-19. között. A részletes program, elérhetőségek és árak megtalálhatóak a mellékelt dokumentumokban 1. 2. Jelentkezni (szállásfoglalás, étkezés, kirándulás) Veres-Kovács Attilánál lehet: veres53@yahoo.com. Határidő: 2014. október 10. - Boldis Gergely, EPMSZE-titkár. (2014. 09. 06.)

Társadalom, művészet, történelem, pszichológia -- Ipolysági holokauszt-rendezvények

Meghívó; 2014. május 30. - június 7. Ipolyság, Bartók Béla tér - Menora Saag Centrum Artis. -- Ipolyság -Város Pecsétje – Sigillum oppidi Saag, Pozsonyi Zsidó Hitközség és Ipolyság város. (2014. 05. 26.)

A Keresztény-Zsidó Társaság programjai

Terézvárosi vallásközi konferencia: Az imádság (máj. 26.)
A Gólem legendája (jún. 8.)
(2014. 04. 27.)

Versenyben a világgal -- hová tart a magyar gazdaság? (Münchenben)

Chikán Attila (Budapest) előadása: Versenyben a világgal: hová tart a magyar gazdaság? Időpont és helyszín: 2014. május 16., péntek, 19.00 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner Háza, Oberföhringer Str. 40, 81925 München. Rendezők : UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja, házigazda : Fodor Attila, informatikus vállalkozó. Meghívó. (2014. 05. 06.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2014. májusi-júniusi programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2014. 04. 27.)

Űgynökkérdés -- Asztali beszélgetés

Aprilis 24. (csütörtök) 18:00-kor a Petőfi Irodalmi Múzeumban (Budapest, V. Károlyi u. 16.) + élő internetes közvetítés a pim.hu oldalon. Az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány a Petőfi Irodalmi Múzeummal együttműködve következő disputájára szeretettel várja az érdeklődőket. Disputapartnerek: Tabajdi Gábor - történész, OSZK 1956-os Intézet, Kertész Botond - egyháztörténész, Evangélikus Múltfeltáró Bizottság; moderátor: Galambos Ádám evangélikus teológus. Téma: Ügynökkérdés - disputa a múltfeltárásról és annak értelmezéséről az egyházakon belül és kívül, valamint a pártállam és az egyházak kapcsolatáról, az állambiztonság egyházellenes tevékenységéről. Belépő: 600 / 300 Ft (A belépővel a Petőfi Irodalmi Múzeumot támogatja.). Meghívó. (2014. 04. 05.)

Istenkép Auschwitz után -- vallásközi párbeszéd, Szeged

Április 1-én, kedden 16 órakor a vallásközi párbeszéd jegyében rendeznek kerekasztal-beszélgetést, Istenkép Auschwitz után címmel. Helyszín: Gál Ferenc Főiskola Klebelsberg-terme (Szeged, Dóm tér 6.). Résztvevők: Bölcskei Gusztáv református püspök, Lackner Pál evangélikus püspök, Kiss-Rigó László szeged–csanádi püspök, Lednitzky András, a szegedi zsidó hitközség elnöke, Schőner Alfréd főrabbi, rektor, Török Csaba teológus. Forrás. (2014. 03. 27.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2014. áprilisi programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2014. 03. 27.)

Márton Áron-kötetek -- bemutató

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZETE meghívja Önt
Az idők mérlegén. Tanulmányok Márton Áron püspökről (szerk. Bodó Márta, Lázár Csilla, Lövétei Lázár László; Szent István Társulat -- Verbum, Budapest -- Kolozsvár, 2013), Márton Áron: Válogatott írások és beszédek; Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2013 c. kötetek bemutatójára.
(2014. 03. 07.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2014. márciusi programjai

A részletes meghívó itt olvasható.
Dicsérjétek az Urat, mart jó néki zengeni (koncert, márc. 30.), koncertplakát; koncertműsor.
(2014. 02. 27.)

EPMSZ Akadémiai Napok a nemzedékváltásról

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem idén 44. alkalommal rendezi meg Akadémiai Napok címen ismert programsorozatát, amelyre Berekfürdőn kerül sor 2014. május 26. és 31. között.
Ennek apropóján küldöm az eseményre szóló Meghívó, Jelentkezési lap és Hívogató digitális másolatát, amelyek az alábbi linkre kattintva letölthetőek A jelentkezések beérkezési határideje: 2014. március 31.
Az idei Akadémiai Napok a nemzedékváltásról szól -- ebben a témakörben várjuk vállalkozó kedvű személyek igényes esszépályázatát. A részletek elolvashatóak a korábban megadott letöltési link negyedik függelékben, illetve az alábbi oldalon. Az esszépályázatok beérkezési határideje: 2014. március 31.
Bár sokak számára postai úton is megküldtük ezeket a csatolmányokat, kérünk mindenkit, hogy az alábbi négy dokumentumot juttassa el minél több érdeklődőhöz (kinyomtatva vagy digitális úton)! Mindenkit nagy szeretettel várunk Berekfürdőre!
-- Üdvözlettel: Boldis Gergely, az EPMSZE titkára.
(2014. 02. 21.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2014. februári programjai (javított)

A részletes meghívó itt olvasható. (2014. 02. 04.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2014. januári programjai (javított)

A részletes meghívó itt olvasható. (2014. 01. 15.)2013. évi programok, események

 

Erdélyi katolikus értelmiségiek a hit útján

Éves tanulmányi hétvégéjét tartotta a Romániai Magyar Pax Romana laikus mozgalom november 22-23-án a kolozsvári Manréza jezsuita lelkigyakorlatos házban. Az egyesületet eredetileg egyetemisták indították 1921-ben, majd világszerte működő nemzetközi katolikus értelmiségi mozgalommá alakult. Tovább: Magyar Kurír (2013. 11. 27.)

Bibó-szobor koszorúzása -- elmarad

Kedves Barátaink! Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület és a Magyar Pax Romana minden év november 4-én tiszteleg Bibó István Duna-parti szobra előtt. Az idei koszorúzást nem hirdettük ki, mert az emlékművet – a Parlament és a tér átalakítási munkálatai miatt -- letakarták, illetve munkagépek veszik körül.
Koszorú és emlékbeszéd helyett kérjük, hogy olvassák el Bibó István 1956. november 4-én közreadott nyilatkozatát!
-- Üdvözlettel: Ifjabb Bibó István, az EPMSZ Eelnöke, Dr. Máté-Tóth András egyetemi tanár, a MPR elnöke.
(2013. 11. 07.)

Szabó Zoltán 101

November 4-én Bibó István szobrát, június 5-én Szabó Zoltán Visegrádi utcai emléktábláját koszorúzza közösen az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület és a Magyar Pax Romana. A gesztus önmagunk miatt fontos, bár titkon reméljük, hogy másokat is figyelmeztet a jeles szerzők példamutató gondolkodásmódjára.
Szabó Zoltán 101. születésnapján nem volt ünnepi beszéd. Helyette megbeszélést tartottunk, miként tudna a két egyesület hatékonyabban nyilvántartani és tájékoztatni tagjait, barátait, és hogy ősszel miként folytassuk közös Lehet-e? Fórumunkat.
Az igazi koszorút is tagjainktól és barátainktól várjuk, amelyet idén Szabó Zoltán mondatokból, gondolatokból szeretnénk megkötni.
(2013. 06. 17.)

Lehet-e? -- Nyelvében vél a nemzet!

A Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fóruma: Nyelvében vél a nemzet! -- Nádasdy Ádám nyelvész, az ELTE professzorának előadása a nyelvtörténet, nyelvrokonság és a nemzettudat összefüggéseiről. 2013. június 17-én 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) (2013. 06. 16.)

Lehet-e? -- A pécsi Gandhi Gimnázium tanulságai

A Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fóruma "A pécsi Gandhi Gimnázium tanulságai" címmel 2013. május 27-én este 17-19 óra között lesz a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.). A fórumon megszólal Csovcsics Erika és Horváth Aladár, a beszélgetést moderálja: Horányi Özséb, akit ebben Józsa Márta segíti. Meghívó (2013. 05. 16.)


Az MPR 55. konferenciája
Az önmagából kilépő Egyház víziójáról

(új szelek a Vatikánban)

A MPR 2013. évi, 55. konferenciájának programja. A konferenciának ez a témája egyenesen következik a tavalyi, 2012-es 54. konferencia és az 2011-es 53. kongresszus témájából.

Új vezetőséget választott az MPR közgyűlése

A Magyar Pax Romana 2013. évi közgyűlésén új vezetőséget választott. Ennek tagjai: Máté-Tóth András (elnök), Aczél Petra (alelnök), elnökségi tagok: Biitskey Botond, Csiszér Annamária, Horányi Özséb. Az új vezetőség bemutatása itt lesz olvasható. (2013. 05. 27.)

Kioszották a 2013-as Magyar Pax Romana emlékérmeket

A Magyar Pax Romana elnöksége ebben az évben is két érmet adományozott, szokásosan az éves konferencia keretében. Az egyiket mindig a MPR egyik erre érdemes tagja kapja. Ebben az évben Scharle Péter, a MPR egyik korábbi elnöke. A másikat egy olyan köztiszteletben álló személynek, akinek a tevékenysége közel áll a MPR szellemiségéhez. Ebben az évben Mészáros Józsefnek, a Barankovics Alapítvány elnökének. Mindkettőjük laudációja itt lesz olvasható. (2013. 05. 26.)

Az MPR közgyűlése

A Magyar Pax Romana 2013. évi közgyűlésékek (Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagyterme, Bp. V. Deák tér 4. I. em.) időpontja: 2013. május 25. szombat, 12.00. Ha a meghirdetett időpontban a közgyűlés határozatképtelen, az emiatt megismételt közgyűlés időpontja változatlan helyszínnel és napirenddel: 2013. május 25. 12.30 óra. A közgyűlés napirendje: 1. Elnökségi beszámoló a Magyar Pax Romana 2010-2013. évi tevékenységéről; 2. A Magyar Pax Romana 2012. évi mérlegének és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása; 3. Tisztújítás; 4. Egyebek. Meghívó (2013. 05. 16.)

Tagtársunk, Gánóczi Sándor akadémikus lett

Gánóczi SándorGánóczy Sándor filozófus, teológus, történész, professor emeritus, a Würzburgi Egyetem Hittudományi Karának volt tanszékvezető egyetemi tanára. A Kálvin-kutatás egyik legnagyobb nemzetközi szaktekintélye, szűkebb témája még a filozófia és a keresztény teológia határterülete. Jelentős eredményeket ért el továbbá a teológia és a szaktudományok, főleg a fizika, a biológia és az agykutatás közötti párbeszéd terén. 32 monográfia szerzője, amelyek többsége német vagy francia nyelven íródott, de jelentős részük megjelent angol, olasz, spanyol, magyar és más nyelveken is. Nemzetközi lexikonokban 50 szócikket közölt.
A Gánóczy Sándorról készített rövid képes összeállítást ide kattintva megtekintheti.
(2013. 05. 09.)

Tisztújítás -- jelöltállítás

A Jelölő Bizottság tájékoztatja a Magyar Pax Romana rendes tagjait, hogy az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjainak megbízatása a 2013. évi tavaszi közgyűléssel lejár, ezért 2013. év során tisztújító közgyűlést kell tartani. A Jelölő Bizottság felhívja a tagságot, hogy a 2013 májusában esedékes tisztújító közgyűlésre szóló ajánlásaikat legkésőbb 2013. május 17-ig juttassák el a Jelölő Bizottságnak. Részletek... (2013. 03. 30.)


MEGHÍVŐ

A MPR 54. konferenciájának 3. szakaszára
2013. április 13-án kerül sor,
9.30-12.00 között

(az előzetesen tervezett április 6-ával ellentétben, váratlan technikai okok miatt) az Evangélikus Egyház Pesti Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák tér 4. I. em.).

A MPR 54. konferenciájának témája:
A CSELEKVÉS IDEJE

A konferencia 1. és 2. szakaszáról tájékozódni lehet az Egyház és Társadalom című online folyóíratban). (2013. 03. 29.)

A vitához kapcsolódó előkészítő anyag...
Az 54. konferencia záródokumentuma.

Balkán-e a Balkán?

A Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fórumot tart Balkán-e a Balkán? címmel, 2013. április 15-én 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.)
Andócsi János történész, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége alelnökének előadása a délszláv népek és nemzetek konfliktusainak gyökereiről Horvátország néhány hónap múlva az Európai Unió tagjává válik. Bevallom: számomra ez csupán ürügy, hogy végre meghívhassam Andócsi Jánost, hogy ismételje meg Budapesten is azt az infernális történelemórát, amelyet néhány éve Szabadkán tartott az EPMSZ Délvidéki Köre vendégeinek. Akkor - a délszláv háború után - úgy gondoltam, hogy a honi históriai és mai sérelmeink, konfliktusaink a balkániakhoz képest szinte jelentéktelenek. Most Horvátország uniós tag lesz, Szerbia is oda igyekszik. Vajon hogyan viszonyulnak majd ahhoz az európai normához, miszerint a vitákat nem fegyverrel, hanem vitákkal és kompromisszumokkal kell megoldani? - Kőszegi Ábel
(2013. 04. 07.)

A Magyar Pax Romana 2013. I. félévi programja

06.17 - Lehet-e? (fórum)
05.27 - Lehet-e? (fórum)
05.25 - Közgyűlés
05.24-25 55. - Konferencia
04.17 - Közgyűlést előkészítő elnökségi
04.15 - Lehet-e? (fórum)
04.06 - 54. konferencia 3. szakasza
03.28 - Tisztújítást előkészítő elnökségi
03.26 - 3. Előkészítő informális konzultáció
(2013. 03. 03.)

A bennünk és velünk élő rasszizmusról (Lehet-e? fórum)

A Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fóruma: A bennünk és velünk élő rassziszmusról. 2013. március 18-án este 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) Meghívó. "Kommentelhető" anyag: Síklaki István: Az előítáletek kognitív alapjai (2013. 03. 08.)

LEHET-E?

A Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület Klubja továbbra is minden hónap harmadik hétfőjén, 17 órakor tartja összejöveteleit az evangélikusok Deák téri gyülekezeti termében (1052 Budapest, Deák tér 5). A klub nevét, Zsinati Klubról megváltoztatjuk; ezután így hivatkozunk rá:
Lehet-e? -- A Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület fóruma. Tovább... és program
(2013. 02. 15.)

Etnikai és / vagy társadalmi kérdés a roma-ügy? (Zsinati klub)

Szeretettel várjuk az érdeklődőket az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület és a Magyar Pax Romana Zsinati Klubjának soron következő rendezvényére, melynek
időpontja: 2013. január 21., hétfő, 17 óra. Helyszíne: Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagyterme(Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.)
Cím:Etnikai vagy/és társadalmi kérdés a roma ügy? Társadalmi problémák etnicizálása vagy az etnikumok társadalmi befogadása.
A kérdésre Topolánszky Ákos és Krémer Balázs válaszol. Ankétunkat megtisztelték azzal, hogy alább összefoglalták a roma integrációval kapcsolatos vizsgálataik eredményét. Ezeket a civil ajánlásokat az Európai Unió is felhasználta álláspontja kialakításánál. Meghívó. . (2013. 01. 14.)

 

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2013. decemberi programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2013. 11. 27.)

Az antiszemitizmus mint teológiai és társadalmi probléma

Konferencia a Norvég Egyházi Szolgálat Izraelért és a Magyarországi Evangélikus Egyház szervezésében. Budapest, 2013. november 18. hétfő (9.30- 17.30). Helyszín: Evangélikus Hittudományi Egyetem. Védnök: Dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök, a Keresztény-Zsidó Társaság ügyvezető elnöke. A meghívó. (2013. 11. 07.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2013. novemberi programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2013. 10. 30.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2013. októberi programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2013. 09. 30.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2013. szeptemberi programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2013. 09. 15.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2013. májusi programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2013. 05. 01.)

Magyar politikusok a náci lágerbirodalomban

Az UIM és a KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportjának rendezvénye 2013. május 3-án, pénteken, 19.00-kor, a Magyar Katolikus Misszió nagytermében: Filep Tamás Gusztáv (Budapest) előadása: A két torony felé. Magyar politikusok a náci lágerbirodalomban. Meghívó (2013. 04. 18.)

Zsidók és keresztények az évszázadok sodrában -- konferencia

Zsidók és keresztények az évszázadok sodrában -- Interpretációk egy témára című tudományos konferenciára (Miskolci Egyetem, 2013. április 17-18.) Fővédnök: Őexc. Ilan Mor, Izrael Állam magyarországi nagykövete, Prof. Dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora. Meghívó (2013. 04. 12.)

Mi történik Magyarországon a szegényekkel?

Prof. em. Dr. Ferge Zsuzsa: Mi történik Magyarországon a szegényekkel? Időpont és helyszín : 2013. április 12., péntek, 19.30 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner Háza, Oberföhringer Str. 40, 81925 München. Rendezők : UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja. Házigazda: Boór János tudományfilozófus és szerkesztő. Meghívó(2013. 03. 30.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2013. márciusi programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2013. 03. 10.)

Vidékfejlesztés - Megújuló energiák - Mélyszegénység

A Katalizátor Hálózat idei harmadik találkozójára, mely 2013. március 12-én, kedden, 18 órakor lesz a Krétakör Bázison (1093 Budapest, Gönczy Pál utca 2., II. emelet - a Kálvin tér mellett). Vidékfejlesztés - Megújuló energiák – Mélyszegénység (A Bükk-Miskolc Térségi LEADER Egyesület bemutatása) Program. További információ: http://www.bukkleader.hu/rolunk.html. (2013. 03. 08.)

Egyházak Alsó-Baranyában és Szlavóniában

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját Dr. Lábadi Károly néprajzkutató "Egyházak Alsó-Baranyában és Szlavóniában" című egyháztörténeti monográfiájának bemutatójára, melynek időpontja: 2013. március 6., szerda, 17 óra, helyszíne: Németajkú Református Gyülekezet temploma. (V. kerület) Budapest, Hold utca 18-20.
Résztvevők: Dr. Bölcskei Gusztáv (Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke), Csáti-Szabó Lajos (Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke), Fülöp Zsuzsanna operaénekes (Gacs Flóra főiskolai hallgató), Dr. Tátrai Zsuzsanna (néprajzkutató), Dr. Székely András Bertalan (művelődésszociológus, kisebbségkutató).
(2013. 02. 28.)

Gyurgyák János előadása

„Teremtettünk-e igazságosabb és élhetőbb világot?” -- Beszélgetés a magyarországi rendszerváltás sikereiről, kudarcairól. Időpont és helyszín : 2013. március 1., péntek, 19.00 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner Háza, Oberföhringer Str. 40, 81925 München. Rendezők : UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja
Beszélgetőtárs : K. Lengyel Zsolt, UIMA
(2013. 02. 28.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2013. februári programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2013. 01. 31.)

Keresztény--zsidó imaóra

A 2013. évi Ökumenikus Imahét 7. napján, 2013. január 27. vasárnap du. 17.00-kor, a terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templomban (Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán). Megnyitó: Erdő Péter bíboros, az MKPK elnöke, CCEE elnöke, Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi, Horváth Zoltán István esperes-plébános. Részletesen. (2013. 01. 24.)

A Katalizátor Hálózat* idei első találkozója

A Katalizátor Hálózat 2013. január 15-én tartotta idei első összejövetelét a Krétakör Bázison (1093 Budapest, Gönczy Pál utca 19); amelynek alakuló programjáról itt lehet tájékozódni. A Katalizátor Hálózatot Hadas Miklós szociológus, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára hozta létre: küldetési nyilatkozatát pedig itt lehet olvasni.
A január 15-i összejövetelen mások mellett Horányi Özséb ismertette a MPR törekvéseit a cigányság társadalmi integrációjának segítésére. Beszámolójának középpontjában az a sok éve tartó Mikulás Domonkos által szervezett és felügyelt középiskolásoknak szóló tréningsorozat állt, amely a cigányokkal kapcsolatos többségi társadalmi előítéletek, illetőleg a cigányság körében a többségi társadalommal kapcsolatos előítéletek oldását célozza. A beszámoló élénk visszhangot váltott ki. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a programot érdemes volna kiterjeszteni nem középiskolás csoportokra is. Horányi Özséb pedig azt hangoztatta, hogy ezt az eredetileg a dunaszerdahelyi Márai Alapítvány keretében Hunčik Péter és munkatársai által kidolgozott programot a MPR szeretné széles körben elterjeszteni. A résztvevők közül többen jelezték, hogy igyekeznek ebben közreműködni.
(2013. 01. 13.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2013. januári programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2012. 12. 29.)2012. évi programok, események

 

   
 Evangélium válság idején (dec. 17.)

-- adventi beszélgetés Szőke Péterrel és a Szent Egyed közösség más tagjaival. Moderátor: Kamarás István OJD. -- A Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület Zsinati Klubjának következő rendezvényének Időpontja: dec. 17., hétfő, 17 óra. Helyszín: Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagyterme, (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) (2012. 12. 14.)

A cselekvés ideje - 2. -- konferenciaanyag

Elérható a Magyar Pax Romana 54. konferenciája 2. szakaszának anyaga 2012. december 1. Hang ill. szöveganyag... (2012. 12. 08.)

Csalog Judit: A nevelésről

A Magyar Pax Romana 2012. évi Békés Gellért Emlékelőadása, nov. 15. Corvinus Egyetem. Meghívó.
"Amikor magunk elé idézzük Micimackót, a csekély értelmű medvebocsot, amint fejét két nagy mancsa közé szorítva azon kezd tanakodni, milyen az, ha valaki nem Micimackó, hanem egy más valaki: akkor egy nagyon fontos folyamatnak tanúi vagyunk. Ennek a folyamatnak születése, majd további fejlődése, olyasmi, aminek valamennyiünknek kulcsszerepe van." Teljes szöveg... (2012. 12. 01.)

Pax Romana Konferencia -- 2. szakasz

Meghívó a Magyar Pax Romana 54. konferenciájának 2. szakaszára, melyet 2012. december 1-jén tartunk az Evangélikus Egyház Pesti Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák tér 4. I. em.) A konferencia 2. szakaszának témája továbbra is az érvényes társadalmi cselekvés tere a keresztény értelmiségi számára napjainkban: A cselekvés ideje. Jelentkezési lap.

Magyar Pax Romana közgyűlés

Meghívó a Magyar Pax Romana 2012. évi közgyűlésére. A közgyűlés helye: a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagyterme (Bp. V. Deák tér 4. I. em.), időpontja: 2012. december 1. szombat, 12.30. Ha a meghirdetett időpontban a közgyűlés határozatképtelen, az emiatt megismételt közgyűlés időpontja változatlan helyszínnel és napirenddel: 2012. december 1. 13.00 óra (2012. 11. 02.)

Ki írja a történelmet? -- Zsinati klub (szöveg és hanganyag)

Egy korábbi zsinati estünkön Kende Péter azt a kérdést tette fel Romsics Ignácnak, hogy vajon miért nem foglalkozik a magyar történetírás behatóbban a magyar zsidóság históriájával. A honi antiszemitizmus eredőit elemző beszélgetés végig kulturált mederben zajlott.
Sajnos ez nem mondható el a röviddel később kezdődött antiszemitizmus vitáról, amely még ma is zajlik pl. az Élet és Irodalom c. hetilap hasábjain. Nem feladatunk és nem is szeretnénk újabb antiszemitizmus vitafórumot nyitni. Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és a Magyar Pax Romana 2011-ben Balatonszárszón közös nyilatkozatot fogadott el az értelmiség felelősségéről. A két értelmiségi kör tagjait és barátait joggal érdekelheti, hogy az a szellemi elit -- amely joggal kritizálja a honi diskurzusok hangnemét és stílusát
-- vajon miért nem képes maga sem kulturáltabban vitázni. Pontosabban eredményre jutni. És mi volna az eredmény? Az antiszemitizmus megszűnése vagy annak megértése, hogy miért jelenik meg időről időre a méltán antiszemitának címkézhető diskurzus?
-- A másik tisztázandó kérdés, hogy ki is „írja” a történelmet: a történész vagy valamiféle társadalmi igény?
Időpont: 2012. november 19. hétfő, 17 óra, Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagyterme (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.). Vendégeink: Gombár Csaba, Romsics Ignác, Ungváry Krisztián, Szále László. A beszélgetést vezeti: Horányi Özséb.
(2012. 11. 23.)

Galambos Márta (1926-2012)

Októberben a svájci Arlesheimben elhunyt Galambos Márta, a Pax Romana tagja. Gyászjelentés. (2012. 11. 23.)

 

Bibó István megemlékezés

Hagyományunkhoz híven az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület (EPMSZE) és a Magyar Pax Romana (MPR) virágot helyez el az 56-os forradalom államminisztere, Bibó István rakparti szobránál. Az idei megemlékezésünket 2012. november 4-én, vasárnap 16:00 órakor tartjuk.
Beszédet mond: Topolánszky Ákos, az EPMSZE korábbi elnöke.
Helyszín: Bibó István államminiszter mellszobra, amely a 1055 Budapest, Markó utca 1/a számtól 20 méterre található a Duna felé. (Megközelíthető a kettes villamossal és a metró Kossuth tér megállójától, a Széchenyi /felső/ rakparton.) Térkép: http://goo.gl/maps/eomcG
A nelyszínen elhangzott beszéd szövege.
(2012. 10. 25.)

A II. vatikáni zsinat jelentősége (Fila Béla előadása)

1962. október 11-én nyílt meg a katolikus egyház II. vatikáni zsinata Rómában, amely a kereszténység egyik legjelentősebb XX. századi eseményének tekinthető. Fila Béla, aki a zsinat idején végezte Rómában doktori tanulmányait, a zsinat megnyitásának 50. évfordulóján személyes visszaemlékezésekkel tarkított előadást tart okt. 18-án, csütörtökön 18 órakor a Katolikus Ház I. emeleti előadóteremban. Az est házigazdája: Dr. Máté-Tóth András teológus, valláskutató,
egyetemi tanár, SZTE Vallástudományi Tanszék. Részletek...

Magyar keresztény identitás és roma integráció
(anticiganista kirekesztő stratégiák)

Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület Zsinati Klubjának rendezvénye 2012. október 15-én (hétfőn) 17-19-ig a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em., bejutás: ha nincs nyitva a kapu, a „Gyülekezeti terem” csengőgombjának megnyomásával). Bevezetőt mond: Horváth Aladár, Polgárjogi Mozgalom a Köztarsaságért elnöke. Előadó: Marsovszky Magdaléna kirekesztéskutató. (2012. 10. 09.)

Zsinati klub: Fábri Istvánnal közéletről, politikáról, civil társadalomról, erkölcsről, egyházról

Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület Zsinati Klubjának rendezvénye: 2012. szeptember 17-én (hétfőn) 17-19-ig a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) Bejutás: ha nincs nyitva a kapu, a „Gyülekezeti terem” csengőgombjának megnyomásával -- Beszélgetés közéletről, politikáról, civil társadalomról, erkölcsről, egyházról Fábri István társadalomkutatóval, Csömör polgármesterével. (2012. 09.15.)

2012. június 1-én és 2-án ülésezett a Magyar Pax Romana 54. konferenciája

Ebben az évben is a konferencia nyitó eseményének részeként adták át a két érmet. Az egyiket mindig a MPR egy arra érdemesített tagja kapja, ebben az évben Gábor Dzsingisz (a laudáció szövege itt olvasható Keresztes Sándor tollából). A másikat egy olyan köztiszteletben álló személy, akinek tevékenysége közel áll a MPR szellemiségéhez: ebben az évben Sólyom László, korábbi köztársasági elnök személyét állította példaként elénk az elnökség (a laudáció szövege itt olvasható Bitskey Botond tollából).

A MPR 54. konferenciájának eseményeiről, illetőleg az előadásokról itt lehet tájékozódni, A korábbi kongresszusok átakulnak ettől az évtől kezdve konferenciákká. E koncepció részletei itt olvashatók.

Képek a konferenciáról

(2012. 06.1-2.)

Együttéléstan -- Meghívó a Zsinati klubba

Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület Zsinati Klubjának rendezvénye 2012. május 21-én (hétfőn) 17-19-ig a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) Bejutás: ha nincs nyitva a kapu, a 'Gyülekezeti terem' csengőgombjának megnyomásával. Program: Lányi András OJD humánökológus: Bevezetés az együttéléstanba; Révay Edit RJSC, OJD Együttélés Indonéziéban. Csalog Judit OJD Együttélés Vámosújfalun. Animátor Kamarás István OJD (2012. 05.06.)

Az egyházügyi politika feladatai, tervei, lehetőségei (Zsinati klub)

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület (EPMSZE) és a Magyar Pax Romana (MPR)szeretettel és tisztelettel hívja minden tagját és barátját, valamint az érdeklődőket közösen szervezett sorozatuknak (Zsinati Klub -- Szabadegyetemi esték) áprilisi rendezvényére, Szászfalvi László egyházügyi, civilügyi és nemzetiségi államtitkár előadására (az egyházügyi politika feladatai, tervei, lehetőségei). Időpont: 2012. április 16, hétfő 17 óra. Helyszín: a Deák téri Evangélikus Gyülekezet I. emeleti terme. Megközelítése :a templom főbejáratától jobbra eső kapualjból induló lépcsőn. (2012. 04.13.)

Elhunyt Kopp Mária tagtársunk - Gyászjelentés

Kopp Mária tehetségekkel, karizmákkal megáldott, sokgyermekes, mélyen hívő katolikus értelmiségi családban nőtt fel. Megszenvedett minden lehetséges, az 50-es években keresztény elkötelezettségét nyíltan vállaló fiatalt sújtó megkülönböztetést, méltánytalanságot és mellőzést. Mentáltudományok iránti érdeklődésének kibontakozását ezek csak késleltethették, de nem tántorították el attól az életprogramtól, amely a test, a lélek és a környezet kölcsönhatásait fürkészte, a magyar társadalom működési zavarainak kezelését, még inkább megelőzését tekintette célnak. Férjével, Skrabski Árpáddal közös kutatásai már a 80-as években nemzetközi figyelmet keltettek. A hazai elismerések száma és szintje (az MTA doktora címtől tudományos-közéleti kitüntetések soráig) 1990-től érte utól az érdemet. Kiemelkedő szervező képességét, fáradhatatlan kezdeményező készségét, előítéletek nélküli kapcsolatteremtő nyitottságát százezrek tapasztalhatták meg -- váratlan halálnak híre kivételesen széles kört késztet szeretetet is tükröző megemlékezésre. (folytatás...)
További megemlékezés pl.: Magyar Kurír, Bíró lászló köszönete; Kopp Máriáról a Wikipédiában.
(2012. 04.05.)

Disputa közoktatásügyekről

Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület Zsinati Klubjának rendezvénye 2012. március 19-én (hétfőn) 17-19-ig a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em. Bejutás: ha nincs nyitva a kapu, a "Gyülekezeti terem" csengőgombjának megnyomásával.) Téma: Disputa közoktatásügyekről (Közoktatási törvény, Nemzeti Alaptanterv, kötelezően választható hittan vagy erkölcstan). Résztvevők: Márkus Gábor, Mikulás Domonkos, Porogi András és Trencsényi László részvételével. Moderátor: Kamarás István OJD. (2012. 03.05.)

Morel Gyula csoport -- honlap és rendezvény

A http://www.kathaz.hu/index.php?tt=paxromana honlapon érhető el a Magyar Pax Romana Egyesület Morel Gyula csoportja. Május 3-ára rendeznek beszélgetést "Politomágia" címmel, Csepeli György és Varga Mátyás részvételével. Április 21-re tervezik a dél-alföldi régióból az iskolák meghívását. Téma: hogyan lehet a középiskolai társadalmi munka kötelezettséget értelmesen kitölteni, a legjobb gyakorlatok megosztása, motiválás a cél, roppant gyakorlatiasan. (2012. 02.28.)

Egyházi folyóiratok kérdései és válaszai

A Magyar Pax Romana (MPR) és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület (EPMSZE) szeretettel és tisztelettel hívja minden tagját és barátját, valamint az érdeklődőket közös nyilvános havi rendezvényeinek (Zsinati Klub) februári alkalmára. Téma: "Egyházi folyóiratok kérdései és válaszai". Vendégeink a felelős szerkesztők: Zászkaliczky Zsuzsanna (Credo), Lukács László és Bende József (Vigilia), Csoma Áron (Confessio). A beszélgetést Bibó István vezeti. Időpont: 2012. február 20. hétfő 17 óra. (2012. 02.17.)

Meghívó: Disputa az egyházügyi törvényről

A Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület Zsinati Klubjának rendezvénye 2012. január 16-án (hétfőn) 17-19-ig a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermébe (Bp. V., Deák tér 4. I. em.). Bejutás: ha nincs nyitva a kapu, a "Gyülekezeti terem" csengőgombjának megnyomásával. Az asztalnál: Balogh Judit, Jakab Attila és Hubai Péter. Moderátor: Kamarás István OJD (2012. 01.07.)

 

A Keresztény-Zsidó Társaság novemberi programjai

- Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Szabadegyetem – 2006-2012, előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról, nov. 6.
- Tezézvárosi Vallásközi Konferencia 2012/2., nov. 12. - A hitről
- Zsidó, keresztény és iszlám tudósok és gondolkodók, a Ráday Gyűjtemény és a Keresztény-Zsidó Társaság sorozata, nov. 13.
- Vájjikrrá - Leviticus, MTA - OR-ZSE biblikus konferencia, nov. 19.
- A Septuaginta, a Magyar Tudomány Napja - Biblikus Konferencia, Baptista Teológiai Akadémia - nov. (meghívók részletesen)
(2012. 10. 27.)

Megjelent a Mérleg 2011. évi száma

Nyomtatásban már elérhető a lap 2011. évi összevont kötete. A lap a szemlék, levelek és más írások mellett beszámol a Magyar Pax Romana nagyobb találkozóinak eseményeiről is. (2012. 10. 26.)

Konferencia Móricz Zsigmond halálának 70. évfordulója tiszteletére

A Szlovákiai Magyar Protestáns Oktatási és Közművelődési Egyesület és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2012. november 23-25. között Móricz Zsigmond halálának 70. évfordulója tiszteletére konferenciát szerveznek, melynek helyszíne Rozsnyó és Sárospatak.
A részletes felhívást és a jelentkezési lapot e dokumentum tartalmazza. Jelentkezni október 26-ig lehet az szmpsz@szmpsz.sk e-mail címen.
(2012. 10. 09.)

"Kultúra a politikában -- Aktuális magyarországi helyzetkép"

Meghívó L. Simon László (Budapest) előadására. Időpont és helyszín : 2012. június 15., péntek, 19.00 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner
Háza, Oberföhringer Str. 40, 81925 München. Rendezők: UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja.
(2012. 05.29.)

Szabó Zoltán - 100 (OSZK)

2012. május 31-én 15 órakor az Országos Széchényi Könyvtárban (Bp. I. Budavári palota Fép.) VI. emeleti dísztermében a kiállítást megnyitja: Sárközi Mátyás. A kiállítás megtekinthető a VII. emeleti katalógustér, VI. emeleti kézirattárban, 2012. 05. 31-2012. 09. 30-ig. (2012. 05.28.)

100 éve született Szabó Zoltán író, falukutató - Meghívó

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, a Magyar Pax Romana és Budapest XIII. kerületének Önkormányzata 2012. június 5-én, kedden 17 órakor Budapesten, a XIII. Visegrádi utca 43-45. számú társasház előtt megkoszorúzza Szabó Zoltán emléktábláját. A centenáriumi megemlékezéshez több intézmény és magánszemély is csatlakozik. Koszorúznak Tard község- és francia testvér-településeinek képviselői, akik dallal tisztelegnek az ünnepelt előtt, és vendégül látják a megjelenteket.
(2012. 05.25.)

Elindult a Pax Romana nemzetközi szervezetének honlapja

Elérhető a Pax Romana nemzetközi szervezetének, az ICMICA-nak honlapja. Az oldalon a Pax Romana tagjai betekintést kapnak a szervezet munkájába, így az Európa Tanácsban, az Emberi Jogok Európai Bíróságában végzett munkába, folyamatban lévő ügyekbe, vagy olyan témába, mint az éghajlatváltozás. Sajtóközlemény. (2012. 04.20.)

Az idők próbája -- Kollázs Szabó Zoltán műveiből

... Előadja: Béres Ilona és Szélyes Zoltán. Szerkesztette: Szabó Magda. Részletek a Szerelmes földrajz, a Tardi helyzet, a Szellemi honvédelem, az Összeomlás, a Hazugság nélkül, az Angliai vázlatkönyv, a Terepfelverés c. könyvekből és Szabó Zoltán leveleiből. (1 óra). Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum 2012. ápr. 24. kedd 18 óra (2012. 04.19.)

A Szabó Zoltán centenárium rendezvényei

A rendezvénysorozat listája innen tölthető le. Részletes, pontosított meghívóért keresse az EPMSZ titkárát: gyimothy.lilla@freemail.hu (2012. 04.06.)
Száz éve született Szabó Zoltán -- Kerekasztal-beszélgetés és kiállításmegnyitó. A magyar irodalmi szociográfia megteremtőjére, Szabó Zoltán íróra emlékezünk. Meghívó. Megnyitó. Kerekasztal.
Időpont : 2012. április 12., 16:00, Helyszín : Petőfi Irodalmi Múzeum. (2012. 04.09.)

Böjte Csaba: Kiutak a válságból

München - 2012. Maghívó március 2-án, pénteken, 19.00-kor, a Magyar Katolikus Misszió nagytermébe, melyen Böjte Csaba OFM: Kiutak a válságból címmel tart előadást. Részletes meghívó. -- MMI és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja. (2012. 02.25.)

Fiskális populizmus? Különadók, egykulcsos jövedelemadó, végtörlesztés

2012. február 17-én, pénteken, 19.00-kor, a müncheni Magyar Katolikus Misszió nagytermébe, melyen Deák Dániel (Budapest): Fiskális populizmus? Különadók, egykulcsos jövedelemadó, végtörlesztés címmel tart előadást. Részletes meghívó. -- UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja. (2012. 02.02.)

Vallás és Kommunikáció, Szakrális kommunikáció

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Szakrális Kommunikáció Szakosztálya és Communicatio Alumni Szakosztálya tisztelettel hív minden érdeklődőt a Vallás és Kommunikáció, Szakrális kommunikáció címmel rendezendő workshopjára. Helyszín: Párbeszéd Háza, Bp., Horánszky u. 20., 2012. január 27. (2012. 01.25.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2012. januári-februári programjai

Ábrahám gyermekei, 2011/1., jan. 3.; "Akik sokakat igazságra vezettek!", jan. 10., Keresztény--zsidó imaóra, jan. 22., Ábrahám gyermekei, 2012/2., febr. 7.; A vallásközi párbeszéd esélyei, febr. 13., "Akik sokakat igazságra vezettek" -- Gál Ferenc, febr. 14.
Részletes meghívó
(2012. 01.03.)


2011. évi programok, események

 

2011. évi Békés Gellért emlékelőadás

Dec. 15., csüt., 18.00. Scharle Péter: Építőmérnökök etikai megpróbáltatásai.
(Párbeszéd háza, Bp.. Horánszky utca 20., színházterem.) A részvétel díjtalan. -- A Magyar Pax Romana mintegy másfélszáz tagja között számos köztiszteletnek örvendő tudós, tanár, közéleti szereplő, nagy felkészültségű szakember van. Az általuk művelt területen gondolataik, eredményeik méltó elismerést kapnak, de érdemesek szélesebb kör - így különösen a Magyar Pax Romana tagsága, illetve a MPR tevékenysége iránt érdeklődők - megkülönböztetett figyelmére is. Évente ezért kap egyikük felkérést Békés Gellért Emlékelőadás megtartására. Az előadás tárgyát az előadó szabadon választja meg.
Az előadáson való részvétel díjtalan.
(2011. 12.12.)

Elhunyt Polgár Kornél Ernő

Nov. 7-én Hágáben elhunyt Kornél Ernő, a Pax Romana tagja. A végső búcsú nov. 13-án lesz. A gyászjelentés itt olvasható.

Megemlékezés Bibó István szobránál, nov. 4.

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület (EPMSZE) és a Magyar Pax Romana (MPR) virágot helyezett el az 56-os forradalom államminisztere, Bibó István rakparti szobránál. A megemlékezést 2011. november 4-én délután 16:00 órakor tartották. Beszédet mondott: Horányi Özséb MPR elnöke. Helyszín: Bibó István államminiszter mellszobra, amely a 1055 Budapest, Markó utca 1/a számtól 20 méterre található a Duna felé, megközelíthető a kettes villamossal /Jászai Mari tér/ és a kettes metróval /Kossuth tér/, az említett két tér között félúton található a Széchenyi /felső/ rakparton). Meghívó (2011. 10. 26., 11.04.)

Zsolnai László: Hit és spiritualitás a gazdaságban -- előadás-meghívó

A Hit és spiritualitás a gazdaságban című könyv megjelenése alkalmából Zsolnai László egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságetika Központjának igazgatója 2011. október 13-án, csütörtökön 16 órakor Hit és spiritualitás a gazdaságban címmel előadást tart a Katolikus Házban (Szeged, Dugonics tér 12.).
Az előadást követően beszélgetőtársai: Máté-Tóth András, az SZTE BTK Vallástudományi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára és Farkas Beáta az SZTE GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete intézetvezető egyetemi docense. A rendezvény szervezői: a Magyar Pax Romana Egyesület Morel Gyula csoportja és a KatHÁZ Nonprofit Kft. (2011. 10. 04.)

Beszélgetés az ifjúságpasztorációról -- Zsinati klub

2011. szeptember 19-én (hétfőn) 17.00-19.00 a Magyar Pax Romana Zsinati Klubja és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület közös rendezvénye: Beszélgetés az ifjúságpasztorációról, Kuti József református, Nobilis Márió katolikus és Smidéliusz Gábor evangélikus lelkészekkel. Animátor: Kamarás István OJD. Helyszín: Háló Közösségi Központ, V. ker. Budapest Ferenciek tere 7-8. III. lépcsőház. 2.em. 9. (2011. 09. 08.)

A keresztény iskolai nevelés lehetőségei és dilemmái -- Meghívó

A Magyar Pax Romana Zsinati Klub és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület Szabadegyetemi Esték közös rendezvénye, 2011. május 16-án (hétfő) 17.00-19.00. A keresztény iskolai nevelés lehetőségei és dilemmái -- Beszélgetés Bibó Istvánnal, a Baár-Madas Református Gimnáziumot újraindító-, és a Sylvester János Protestáns Gimnáziumot alapító igazgatóval. Helyszín: Háló Közösségi Központ, V. ker. Budapest Ferenciek tere 7-8. III. lépcsőház. 2.em. 9. (2011. 05. 07.)

 

 

Elhunyt András Imre jezsuita

2011. december 24-én, szenteste, 83 éves korában, Bécsben elhunyt Dr. András Imre jezsuita. 1928. október 30-án született Csíktapolcán. Középiskolai tanulmányait a csíkszeredai gimnáziumban végezte. Ezután Budapesten belépett a Jézus Társasága noviciátusába, a zugligeti Manrézába. Folyt. (2011. 12.26.)
A búcsúztatás 2012. január 9-én lesz, délután 16.30-kor a bécsi Jezsuita templomban. (Jesuiten Kirche,
Dr. Ignaz Seipel Platz 1) A temetés Csíkszeredában (csíktaplocai temetö) lesz január 14-én szombaton 11.00-kor lesz. A Pázmániumban megemlékezö gyászmise lesz a lelki üdvéért, január 28-án szombaton délután 17 órai kezdettel az EMAE szervezésében. (2011. 12.29.)

Szabó Zoltán -- emléktábla-avatás

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, az Osiris Könyvkiadó és Budapest XIII. kerületének Önkormányzata tisztelettel meghívja Szabó Zoltán író, szociográfus emléktáblájának avatására. Az emléktábla – avatás időpontja: 2011. december 14., szerda 16.00 óra. Az emléktábla – avatás helyszíne: Budapest XIII. Visegrádi utca 43-45 számú társasház.

Mérleg -- friss lapszám

A Mérleg honlapján http://www.merleg-digest.eu/ olvasható a Mérleg legfrissebb számának tartalomjegyzéke és ízelítőül néhány cikke.
A lapban Boór János Siontól Szárszóig cikke a 6. Magyar Ökumenikus Találkozót (2011. ápr. 26-máj. 1.) is feleleveníti.
(2011. 12.12.)

Egyházügyi, vallásszabadsági Tudományos Konferencia, Budapest, 2011. november 21.

Tisztelettel meghívjuk konferenciánkra, amelyen jogtudományi szakemberek és teológus professzorok fejtik ki véleményüket, osztják meg gondolataikat, javaslataikat az egyházügyi törvénnyel kapcsolatban és ezzel a vallásszabadság keresztény, európai, emberjogi értelmezéséhez szeretnének -- nemzetközi támogatással -- szakmai segítséget adni a politikai döntéshozóknak. Helyszín: Budapest, VI. Székely Bertalan utca 13., Hetednapi Adventista Egyház Budapest Terézvárosi Gyülekezete. (2011. 11.18.)

A Keresztény--Zsidó Társaság novemberi programja

Jótékonysági koncert, előadás (Ábrahám gyermekei, Goldziher Ignác), Terézvárosi Vallásközi Konferencia az iszlámról, Smót - Exodus konferencia stb. A teljes program. (2011. 10. 26.)

Meghívó a Keresztény-Zsidó Társaság 2011. szeptemberi rendezvényeire

- ÁBRAHÁM GYERMEKEI – 2011/6. Előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról. -- Budapest, 2011. szeptember 6. kedd 15,30-18,30 h., a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében. (Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán, bejárat a sekrestye felől) - - Szegedi Keresztény-Zsidó Teológiai Délután. Szeged, 2011. szeptember 20. kedd du. 16.00 h., Honvéd téri Református Egyházközség Gyülekezeti Terme, Szeged, Tisza Lajos krt. 89. Részletek. (2011. 08. 31.)

Az "újraírt Biblia" koncepció genezise -- Vermes Géza angol nyelvű előadása

A konferencia címe: "Rewritten Bible" after 50 years: Texts, Terms, or Technics? -- International Conference on the phenomenon of "Rewritten Bible". Vermes Géza előadásának címe: The Genesis of the 'Rewritten Bible' Concept. (Az "újraírt Biblia" koncepció genezise). Júl. 10., vasárnap 17.00, a Reformatus Egyetemen, Budapest, Ráday u. 28. (2011. 07. 09.)

A "Miért hiszek?" előadássorozat, 2. -- vendég: Dr. Korzenszky Richárd Miklós OSB perjel

A tihanyi bencés apátság vezetője, dr. Korzenszky Richárd perjel úr mára sokak számára példakép. Magas a mérce, amelyet pedagógusi, tudományos kutatói, köztisztviselői, igazgatói, intézményvezetői, írói és nem utolsósorban bencés apátsági elöljárói tevékenységével felállított. Megértő, közvetlen és derűs személyiségével, hétköznapi és 'magas' diplomáciai tehetségével, a XXI. századi kommunikációs technikák sokoldalú művelésével egyaránt vonzza az igaz hitre vágyókat - követésre... Helyszín: Am Tabor Plébánia, Hochstettergasse 1, 1020 Wien (Pfarrkaffee), 2011. máj. 19. 19.00 Bővebb információ: http://www.kmem.at/ http://www.facebook.com/paxromanawien (2011. 05. 04.)

 

6. Magyar Ökumenikus Találkozó -- ápr. 26-máj. 1.

53. Magyar Pax Romana Kongresszus, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Akadémiai Napok -- 2011. ápr. 26-máj. 1., Balatonszárszó, Soli Deo Gloria Konferenciaközpont. - Program - Előzetes - A nagyobb méretű csoportképhez kattints a képre! A Találkozó zárónyilatkozata kommentálható. (2011. 03. 14.)

Zárónyilatkozat - Kommentelhető a 6. Magyar Ökumenikus Találkozó, illetve annak zárónyilatkozata a Magyar Pax Romana blogján. (2011. 05. 10.)


Meghívó: Jézus gondolkodásának fordulópontjai -- MPR--EPMSZE-rendezvény (ápr. 18.)

A Magyar Pax Romana Zsinati Klub és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület Szabadegyetemi Esték közös rendezvénye 2011. április 18-án (hétfőn), 17.00-19.00. Előadás: Aszalós János: Jézus gondolkodásának fordulópontjai. Helyszín: Háló Közösségi Központ, V. ker. Budapest, Ferenciek tere 7-8. III. lépcsőház. 2.em. 9. (2011. 04. 15.)

Nők az egyházban -- MPR--EPMSZE-rendezvény (márc. 21.)

Meghívó a Magyar Pax Romana Zsinati Klub és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület Szabadegyetemi Este közös rendezvényére, 2001. március 21-én (hétfőn) 17.00-19.00-re: Nők az egyházban. Huszár Ágnes nyelvész és gender-kutató beszélget Balogh Judit katolikus teológussal, Isó Dorottya evangélikus lelkésszel és Karsay Eszter református lelkésszel. Helyszín: Háló Közösségi Központ, V. ker. Budapest Ferenciek tere 7-8. III. lépcsőház. 2.em. 9. (2011. 03. 12.)

In memoriam Péntek László

1930. május 31. -- 2010 március 3. -- Vas megyében, Nárai községben született mint harmadik gyermek, két idősebb és egy fiatalabb lánytestvérrel. Édesapja tejkereskedő volt, aki a gazdáktól begyűjtött tejet főleg a közeli Szombathelyre szállította. A család vagyonosnak számított, édesanyjuk nagy súlyt helyezett arra, hogy gyermekei tanuljanak. Folyt. (2011. 03. 14.)

Kunszt György: IDENTITÁSOM ÉS VÉGSŐ KÉRDÉSEIM
-- Scharle Péter recenziója

A pozsonyi és a pesti Kalligram közös kiadásaként, Kamarás Istvánnal és Szathmári Botonddal beszélgetve mutatta be február 24.-én Kunszt György posztumusz, IDENTITÁSOM ÉS VÉGSŐ KÉRDÉSEIM címmel 2010. november elején megjelent kötetét Mészáros Sándor felelős szerkesztő az Irók Könyvesboltja karzati társalgójában, a szerző ismerőseinek, tisztelőinek figyelmes érdeklődése mellett. A most közzétett írások a 90-es évek végén keletkeztek, de a bennük felvetett kérdések és válasz-kísérletek időszerűsége nem csökkent. A jelenlévőkben ezért valószínűleg felébredt a hiányérzet -- micsoda veszteség, hogy a nemrég elhunyt szerző nem lehet jelen. Nem tudhatjuk meg tőle magától, hogy milyen belátásokig jutott el a legutóbbi évtized kutatásai, elemzései és vitái nyomán. Folytatás... (2011. 03. 09.)

"A többi kegyelem": reformálódó református lelkipásztorkodás Dunántúlon. -- Zsinati Klub

A Magyar Pax Romana Zsinati Klub és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület Szabadegyetemi Este közös rendezvénye 2011. február 21-én (hétfőn) 17.00-19.00.: "A többi kegyelem": reformálódó református lelkipásztorkodás Dunántúlon. -- Steinbach József református püspökkel beszélget Kamarás István. Helyszín: Háló Közösségi Központ, V. ker. Budapest Ferenciek tere 7-8. III. lépcsőház. 2.em. 9. (2011. 02. 18.)

Tomka Miklós hagyatéka, avagy: a "keresztény társadalom" vége és ami utána következik -- Zsinati Klub

Meghívó a Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület közös rendezvényére. Bevezeti és a beszélgetést animálja: Kamarás István OJD. Időpont: 2011. január 17-én 17 óra. Helyszín: HÁLÓ központ, Budapest, Ferenciek tere 7-8. III. lépcsőház 2.em. 9. (2011. 01. 10.)

2011. előtti hírek

 

Hogyan támogathatja a Magyar Pax Romana munkáját?

 

A Magyar Pax Romana adószáma: 18044964-1-43
Átutalási szám: 11705008-20431606

 

 

 Ennek a lapnak Ön a -ik látogatója.


Nemzetközi Pax Romana:
www.paxromana.org

Keresztény(ség) és gazda(g)ság) -- A MPR 57. konferenciája

   
 
MPR a Facebook-on

 

Az MPR hírei


Lehet-e? fórum - Téma: abúzus, zaklatás

Meghívó a Lehet-e? fóruma, mely 2018. május 28-án 17 órakor lesz a Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet l. emeleti kistermében. Téma: “…NEM IS ÉRTETLENÜL, INKÁBB IDEGENÜL.”
Mint annyi minden, az abúzus ügy is Amerikából gyűrűződött be hozzánk. Tamás Pál szerint a német közvélemény visszafogottabban-, a franciák egy része pedig kimondottan ellenségesen reagált rá. És nálunk? Miként működnek itthon múltkezelési reflexeink? Az olvasmányként csatolt cikk szerint: ”…nem is értetlenül, inkább idegenül.”
A Fórumainkon szokásos egy – két előadó helyett, most egy kerekasztal beszélgetést hívtunk össze, hogy résztvevői elsősorban egymás között vitassák meg: milyen hatással volt a közvéleményre az intézményi intézkedés, és az erőszak-cselekmények megítéléséről lezajlott sajtóvita. Résztvevők: Bíró Judit docens, Laborczi Dóra újságíró, Síklaki István szociálpszichológus, Tamás Pál szociológus. Moderátor: Kőszegi Ábel
Kérdéseiket és megjegyzéseiket előzetesen és az online adás közben is várjuk honlapunkon: www.egyhazestarsadalom.hu és az E&T Lehet-e? fórum Facebook oldalon. A további részleteket, az ÉS-ben megjelent gondlatébresztőt ide kattintva érheti el.. (
2018. 05. 22.)

Lehet-e? fórum - Tejjel és mézzel, vassal és atommal?

Meghívó a 2018. április 16-i Lehet-e? Fórumunkra, mely délután 17 órakor kezdődik a Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet l. emeleti kistermében a Deák tér 4. alatt.
Az izraeli miniszterelnök magyarországi látogatásakor nyíltan kimondatott: a MAZSIHISZ nem szeretné, ha az ottani és az itthoni politika beleszólna a vallási közösség belső vitáiba. Ezt a bonyolult helyzetet szeretnénk jobban érteni Fináli Gábornak az Élet és Irodalom 2018. március 14-i számában megjelent Tejjel és mézzel, vassal és atommal? című írását tekintve vitaindítónak egy kerekasztal beszélgetésben, Fináli Gábor (a budapesti, Hunyadi téri zsinagóga rabbija) és Gadó János (a Szombat zsidó kulturális-közéleti lap szerkesztője) segítségével. A moderátor Kamarás István lesz.
A Fórumunk aktualitását tovább erősíti az a hír, hogy a közelmúltban lemondott hivataláról Frölich Róbert, az országos főrabbi. Egy erről szóló cikket ide kattintva olvashat. A további részleteket a hétfői alkalomról. (
2018. 04. 14.)

Lehet-e? fórum - Beszélgetés az együttműködő versengés lehetőségeiről

Meghívó - az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára. (2018. március 19., hétfő, 17:00 óra, Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet 1. emeleti kistermében, Bp. Deák tér 4.)
Beszélgetés az együttműködő versengés lehetőségeiről. - A verseny világában élünk: ennek minden áldásával és átkával együtt. Jelen van az élet minden területén és minden életkorban: a játszótéren, az iskolában, a munkahelyen, a sportban és a szabadidős tevékenységekben, és még az idős korban sem tűnik el. Min múlik az, hogy ez a szakadatlan verseny milyen és mekkora szerepet játszik az életünkben? Az egyén a meghatározó vagy a szűkebb (iskola, munkahely) vagy a tágabb környezet (társadalom, kultúra) abban, hogy a versengés boldoggá vagy boldogtalanná tesz? Mennyiben segíti, és mennyiben akadályozza, hogy egymással építő megegyezésre juthassunk? Mennyiben jó megoldás a versengésre a kompromisszum, és van-e ennél jobb megoldás? Mit nyerhetünk az együttműködéstől, a versengés alternatívájaként?
Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ két szociálpszichológus, Fülöp Márta és Síklaki István diskurzusa. Moderátor: Kőszegi Ábel.
Felhívom az EPMSZ-E tagjait, hogy a Fórum után közgyűlést tartunk! Előzetes kérdéseiket és hozzászólásaikat www.egyhazestarsadalom.hu oldalon várjuk. Ne feledjék: hétfőn 17 órakor a számítógép előtt ülőknek is Lehet-e? Fórum. - Haraszti Dóra, titkár EPMSZ-E (
2018. 03. 16.)

Lehet-e? fórum - A közélet hét ördöge (Mt. 12, 45) - társadalmi kérdések az egyházi közösségekben

MEGHÍVÓ az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára; 2018. február 26., hétfő, 17:30 óra, Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet 1. emeleti kisterme (Bp. Deák tér 4.) Téma: A közélet hét ördöge (Mt. 12, 45) - társadalmi kérdések az egyházi közösségekben. Lehet e politikai sokféleség az egyházban, és ha igen, úgy miképpen? A közelgő vá-lasztások előtt különösen aktuális megvitatni, hogy jelenlegi helyzetben mit tehet-nek a parókiák, egyházközösségek, hogy híveik segítségére lehessenek. A beszélgetés résztvevői: Máté-Tóth András egyetemi tanár, Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes, Zalatnay István református lelkész. (2018. 02. 16.)

Lehet-e sikerrel küzdeni a korrupció ellen, avagy "nehéz feltörölni a kiömlő vizet, ha az a csapból szakadatlanul folyik

MEGHÍVÓ az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára. 2018. január 22., hétfő, 17:00 óra; Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet Nagytermében (Bp. Deák tér 4.) - Lehet-e sikerrel küzdeni a korrupció ellen, avagy "nehéz feltörölni a kiömlő vizet, ha az a csapból szakadatlanul folyik."
Az integritás szemlélet a korrupció elleni küzdelem más fajta megközelítése. Ezt mutatja be Pallai Katalin, a téma kiváló szakembere, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem integritás tanácsadó képzésének kidolgozója.
Korreferens: Síklaki István szociálpszichológus, aki a becsületes emberek csalási kísértésének lélektani okairól, és a korlátozott etikussággal kapcsolatban fűz megjegyzéseket az előadáshoz
Fórumunk moderátora: Kőszegi Ábel. Külön is invitáljuk Fórumunkra régebbi tagjainkat, akik még emlékeznek a Magyar Pax Romana évekkel ezelőtt rendezett korrupció- kezelési vita- sorozatára. Előzetes kérdéseiket és hozzászólásaikat www. egyhazestarsadalom.hu oldalon várjuk.
Ne feledjék: hétfőn 17 órakor a számítógép előtt ülőknek is Lehet-e? Fórum. (
2018. 01. 10.)

Létezik-e derűs közgazdaságtudomány? - Lehet-e? fórum

MEGHÍVÓ az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Ro-mana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára (2017. nov. 27., hétfő, 17:00 óra, Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet kisterme (1. em., 7., Bp. Deák tér 4.) - Létezik-e derűs közgazdaság-tudomány? - Vendég: Csaba László közgazdász. Moderátor: Demeter Márton, egyetemi docens.
Előzetes kérdéseiket és hozzászólásaikat a www.egyhazestarsadalom.hu oldalon vár-juk. Ne feledjék: hétfőn 17 órakor a számítógép előtt ülőknek is Lehet-e? Fórum. - Haraszti Dóra, EPMSZ-E titkára (
2017. 11. 24.)

A 75 éves Tomka Ferenc köszöntése

Meghívó Tomka Ferenc 75. születésnapjának rendezvényre. - 2017. december 12., Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola.
Program:
- 16.00 Szentmise, főcelebráns: Erdő Péter bíboros prímás, Esztergom-Budapesti érsek
- 17.30 Tudományos ülés, Várnai Jakab OFM rektor, Piero Coda Istituto Universitario Sophia és Máté-Tóth András, Magyar Pax Romana
- 19.00 Köszöntés. (
2017. 11. 15.)

Bibó István szobrának koszorúzása

 • Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. folyóirat - hagyományainak megfelelően - 2017. november 4-én, szombaton 11:00 órakor koszorút helyez el Bibó István Duna-parti szobránál.
  Az emlékbeszédet Szabó Márton Bibó István Díjas, professzor emeritus társadalomtudós tartja.
  Mindenkit szeretettel várunk a Parlament közelében a Markó utca és a Széchenyi rakpart találkozásánál álló emlékmű előtt! Térkép
  - Ifjabb Bibó István az EPMSZ-E elnöke; Máté-Tóth András a Magyar Pax Romana elnöke (
  2017. 10. 27.)

Ki felel a kisebbségekért és Európa nyugalmáért? - Lehet-e? fórum

MEGHÍVÓ az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Ro-mana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára (2017. október 16. . hétfő, 17:00 óra, Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet Nagyterme, Bp. Deák tér 4.) - Ki felel a kisebbségekért és Európa nyugalmáért? - Bárdi Nándor, az MTA TK Kisebbségkutató Intézete főmunkatársának előadása.
Előzetes kérdéseiket és hozzászólásaikat a www.egyhazestarsadalom.hu oldalon vár-juk. Ne feledjék: hétfőn 17 órakor a számítógép előtt ülőknek is Lehet-e? Fórum. - Haraszti Dóra, EPMSZ-E titkára (
2017. 10. 11.)

Egyházreform? - Lehet-e? fórum

MEGHÍVÓ az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára. 2017. szeptember 18., hétfő, 17:00-19:00; Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet Nagyterme (Bp. Deák tér 4.) - Egyházreform? Kerekasztal-beszélgetés Kamarás István Ferencpápista Egyházreform Csereháton c. könyvében vázolt egyházreform lehetségességéről. Résztvevők: Bögre Zsuzsanna (szociológus, Pázmány Egyetem), Deák Dániel (jogász, közgazdász, Corvinus Egyetem), Kereszty Zsuzsa (pszichológus, oktatáskutató), moderátor: Kamarás István OJD (2017. 09. 08.)

 

Lehete szabad akarat? - Lehet-e? fórum

MEGHÍVÓ az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára. Időpont: 2017. június 19., hétfő, 17:00 óra. Helyszín: Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet Nagyterme (Bp. Deák tér 4.) - Lehet-e szabad akarat?
Előadó: Síklaki István szociálpszichológus, korreferens : Schmal Dániel filozófus, moderátor: Kőszegi Ábel.
Olvasmányként egy rövid részlet Daniel Wegner tanulmányából az alábbi linkre kattintva olvasható: Daniel Wegner szabad akaratrol es determinizmusról. Szeretettel várjuk az érdeklődőket a Deák téren, vagy a számítógépek előtt az online közvetítés keretében! Aki nem tudja sem személyesen, sem online követni fórumunkat, az egy-két nap múlva megtekintheti a felvételt ugyanezen oldalon. (
2017. 06. 14.)

Szabó Zoltán emléktáblájának koszorúzása

MEGHÍVÓ az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat meghívja Szabó Zoltán tisztelőit, hogy jöjjenek el "a magyar szociográfiai irodalom oly szép stílusú klasszikusa" emléktáblájának koszorúzására! (2017. június 7. szerda, 16.30; Budapest XIII. Visegrádi u.43-45.; metró: Lehel tér, majd rövid séta a Balzac utcán.)
A meghívónkban Szabó Zoltánról írt szép jelzőket barátjától,Hegedűs Géza írótól idéztük. Ő emlékeztet A tardi helyzet falukutatói előzményeire is a Balaton-felvidéken. Íme egy rövid, szerkesztett részlet az egyetemisták bemutatkozó vizitációjáról, amelyet vendéglátójuk tanácsára tettek a helyi potentátnál: folyt. (
2017. 06. 05.)

1% a személyi jövedelemadóból

A Magyar Pax Romana számára a személyi jövedelemadó 1%-ából a NAV 2015-ben 18 710 Ft összeget utalt ki. (2017. 05. 24.)

Horányi Özséb: Közügyeinkről - politika nélkül - Lehet-e? fórum

MEGHÍVÓ az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára (2017. május 15. /hétfő/, 17 óra, Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet Nagytermében; Bp. Deák tér 4.)
Horányi Özséb: Közügyeinkről - politika nélkül. Moderátor: Kőszegi Ábel.
A Hír-Tv Alinda c. műsorában május 5-én elhangzott 44 perces beszélgetés itt tekinthető meg. A Klub Rádióban május 8-án, a Reggeli gyors-ban elhangzott, 45 perces beszélgetés itt hallgatható meg. (Kattintson a május 8-ra! A megnyíló kínálatból klikkeljen a 7. rész /8.58/ nyilára, majd a megnyíló hang- bejátszáson húzza a kurzort 11. 50-hez, amikor a beszélgetés kezdődik. A folytatáshoz ismét a máj. 8-ra kell kattintani, majd a 8. részre.)
A hallottakkal kapcsolatos előzetes kérdéseit és véleményét elmondhatja az www.egyhazestarsadalom.hu Lehet-e Fórum oldalán. Kérjük, hogy meghívónkat ossza meg barátaival, ismerőseivel! Szeretettel várunk a Deák téren, vagy a számítógépek előtt az online közvetítés keretében! Aki nem tudja sem személyesen, sem online követni fórumunkat, az egy-két nap múlva megtekintheti a felvételt az www.egyhazestarsadalom.hu oldalon.
Kérünk minden Facebookon jelen lévő követőnket, hogy like-olják az eseményünket!. (
2017. 05. 15.)

Spiró György. Hogyan győznek a provinciák? - Lehet-e? fórum

Meghívó az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára. 2017. április 24. (hétfő), 17 óra, Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet Nagytermében (Bp. Deák tér 4.) - Spiró György. Hogyan győznek a provinciák?
Fórumunk mai vendégei: Spiró György író és Gábor György vallásfilozófus
Mindenkit szeretettel várunk a Deák téren, vagy a számítógépek előtt az online közvetítés keretében!
Aki nem tudja sem személyesen, sem online követni fórumunkat, az egy-két nap múlva megtekintheti a felvételt az http://www.egyhazestarsadalom.hu/ oldalon. Kérünk minden facebookon jelen lévő követőnket, hogy like-olják az eseményünket! - Haraszti Dóra, EPMSZ-E titkára. (
2017. 04. 21.)

Zsidónak lenni, itt és most - Lehet-e? fórum

MEGHÍVÓ az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára (2017. március 20. hétfő, 17 óra, Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet Nagyterme, Bp., Deák tér 4.). Cím: Zsidónak lenni itt és most. Kerekasztal beszélgetés Bálint Éva újságíró, Darvas István rabbi és Dombi Gábor kultúrtörténész részvételével. Moderátor: Kamarás István. (2017. 03. 10.)

Lehet-e a Magyarországon ma domináns szegregált oktatással sikert elérni? - Lehet-e? fórumMEGHÍVÓ
2017. február 20. hétfő, 17:00 óra, Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet Nagyterme (Bp. Deák tér 4.) A témát bemutatja: Nahalka István oktatáskutató, nyugalmazott egye-temi tanár, ELTE PTK, ko-referens: Kocsis Fülöp görögkeleti érsek-metropolita és Ádám Éva esélyegyenlőség kutató, ELTE TáTK. Moderátor: Síklaki István egyetemi magántanár, Budapesti Corvinus Egyetem. Online adás. (
2017. 02. 17.)

Nem keresztény világvallások hívei rólunk, keresztényekről - Lehet-e? fórum

MEGHÍVÓ az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára. Időpont: 2017. január 16. hétfő, 17:00 óra, Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet Nagytermében (Bp. Deák tér 4.). Nem keresztény világvallások hívei rólunk, keresztényekről - Banyár Magdolna a Krisna-tudatú, Fináli Gábor a zsidó, Sulok Zoltán a muszlim és Szathmáry Botond a buddhista hívők képviseletében elmondják, hogyan látnak minket, keresztényeket (egyebek mellett arról, hogy hogyan ítélik meg a keresztény-ség helyzetét világszerte és hazánkban, hogyan látják Ferenc pápát, a protestantiz-mus a Reformáció évében, mit gondolnak a vallásuk és a kereszténység kapcsola-táról, a köztük folyó párbeszéd lehetőségéről, akadályairól és eddigi eredményeiről). Moderátor: Kamarás István. (2017. 01. 06.)

"Édes Erdély. itt vagyunk!" - Lehet-e? fórum

Meghívó az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára. 2016. november 21. hétfő, 17:00 óra; Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet Nagytermében (Bp. Deák tér 4.)
„Édes Erdély itt vagyunk!” - Az így kezdődő dalt Észak-Erdély visszacsatolásakor játszotta a rádió. Ám a hírt, hogy „itt vagyunk” előtte is, és az után is sokszor és sokféleképpen „énekeltük el”. Markó Béla írótól, az RMDSZ korábbi elnökétől azt kérdeztük: hogyan látja az 1989 utáni magyar-magyar kapcsolatok alakulását, és mi a véleménye Magyarország mostani nemzet- és szomszédság politikájáról? Miként élik meg az erdélyi magyarok az elmúlt évek változásait? Beszélhetünk e a korábbiaknál intenzívebb politikai és gazdasági jelenlétünkről Erdélyben?
Előadásához meghívtunk két beszélgetőtársat is. Bárdi Nándor kisebbségkutató történészt, és Prőhle Gergelyt, a Külügyminisztérium korábbi helyettes államtitkárát, az Evangélikus Egyház országos felügyelőjét.
A csatolt esszének látszólag semmi köze a témánkhoz, ám nem árt tudni, hogy Erdélyről beszélünk, vagy az azzal kapcsolatos ottani és itthoni Erdély – ideákról, egy valóságos vagy virtuális világról? Ezért ajánljuk szíves figyelmükbe Markó Béla: Erdélyi Pikareszk /avagy a Tamási- modell/ címen megjelent írását.
Előadó: Markó Béla, vitapartnerek: Bárdi Nándor és Prőhle Gergely. Moderátor: Kőszegi Ábel.
A vitát most nem tudjuk online közvetíteni, de annak felvétele néhány nappal később elérhető lesz a www.egyhazestarsadalom.hu-n
. (2016. 11. 11.)

Intézmény és karizma az egyházban

Intézmény és karizma az egyházban - Tomka Ferenc művének újraolvasása négy lépésben. Második lépés: Vándorló egyház. 2016. november 22. 17.30-19.00. Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest, Bécsi Kapu tér 2-4.
Vitaindító előadások: Gábor Dzsingisz, Gárdonyi Máté, Mezey András. Meghívó (
2016. 11. 09.)

Bibó István - koszorúzás a Duna-parton

Kieg.: Az elhagzott beszéd szövege.
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület és a Magyar Pax Romana - hagyományainak megfelelően - 2016. november 4-én, pénteken 17:00 órakor koszorút helyez el Bibó István Duna-parti szobránál. Az emlékbeszédet Máté-Tóth András teológia professzor, a Magyar Pax Romana elnöke tartja.
Mindenkit szeretettel várunk a Parlament közelében álló rakparti emlékmű előtt! Térkép
- Ifjabb Bibó István az EPMSZ-E elnöke, Máté-Tóth András a Magyar Pax Romana elnöke
. (2016. 09. 14.)

Lehet-e? fórum: „Mit kezdhetünk ma Bibó István szellemi örökségével?”

Meghívó az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára. Időpont: 2016. október 17. hétfő, 17 óra, helyszín: Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet l. emeleti kistermében (Bp. Deák tér 4.) Cím: Mit kezdhetünk ma Bibó István szellemi örökségével? Vendégeink: Gombár Csaba, Kende Péter és Rainer M. János. (2016. 09. 14.)

Intézmény és karizma az egyházban - Tomka Ferenc művének újraolvasása négy lépésben

Meghívó Első lépés: A társadalomba ágyazott egyház, 2016. október 11. 17.00 – 18.30. Pázmány Péter Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar (1088. Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. 315. terem). Vitaindító előadások: Bögre Zsuzsanna, Hidas Zoltán, Kovács Ákos, Rosta Gergely. (2016. 09. 28.)

Lehet-e? fórum: „Találkoztam az ellenségeinkkel, és Ők: Mi vagyunk.”

Meghívó az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? Fórumára (2016. szeptember 26., hétfő, 17 óra, Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet l. emeleti kistermében; Bp. Deák tér 4.) - „Találkoztam az ellenségeinkkel, és Ők: Mi vagyunk.”
Kérjük, feltétlen olvassák el a csatolt írásokat - Marosán György, Branko Milanovics, Pogátsa Zoltán, 1. 2. 3., mert a vita előtt csak azok rövid összegzésére lesz módunk! A vitát most nem tudjuk online közvetíteni, de annak hanganyaga néhány nappal később elérhető lesz a www.egyhazestarsadalom.hu-n. - Kérjük, hozza magával azokat az ismerőseit, akik hozzászólása még tartalmasabbá teheti vitánkat! - Moderátor: Kőszegi Ábel. (
2016. 09. 14.)

Lehet-e? fórum: A sorstalanság teodíceája

Meghívóa Magyar Pax Romana, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület és az Egyház és Társada-lom online folyóirat Lehet-e? Fórumára. Időpont: 2016. június 20-án, hétfőn 17.00-19.00-ig. Helyszín: a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagy-termében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) Térkép.
A Sorstalanság teodiceája - Hogyan gyógyítható a kulturális amnézia? Kerekasztal-beszélgetés Donáth László, Heller Ágnes és Mártonffy Marcell részvételével; moderál: Kamarás István. (
2016. 06. 06.)

Lehet-e? fórum: A bizonytalanság kora

Meghívó a Magyar Pax Romana, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület és az Egyház és Társadalom online folyóirat Lehet-e? Fórumára. Időpont: 2016. május 23-án, hétfőn 17.00-19.00-ig. Helyszín: a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) Térkép.
Téma: A bizonytalanság kora. - Hankiss Elemér 2010 körül kezdte így titulálni a ránk váró időket. Mindig is a léte-zés egyik alapelemének tekintette azt a paradoxont, hogy a biztonságra vá-gyó emberiség módszerek garmadájával igyekszik leküzdeni állandó bizonyta-lanság-érzetét. A meghívónk végén közölt szövegből kiderül, hogy miért érezte egyre meghatározóbb korérzetnek a bizonytalanságot. Fórumunkon a Hankiss-teóriát és utóéletét, valamint mai közérzetünket szeretnénk vizsgálat tárgyává tenni.
Kalauzunk egy teológus és egy politológus. Előadók: Donáth László lelkész, teológus; Lengyel László közgazdász, politológus.
A fórum idején online közvetítés lesz; részleteiről ugyancsak tájékozódhat az Egyház és Társadalom Lehet-e? rovatában. (2016. 05. 20.)

Pfitzner Rudolf +

Szomorú szívvel közlöljük, hogy Pfitzner Rudolf pszichoanalitikus, a Magyar Pax Romana tagja 2016. április 13-án, két nappal 86. születésnapja után családja körében a München közelében fekvő ottobrunni házában befejezte földi pályfutását. Kérjük, fogadja be őt Teremtő Atyánk, Akit ő embertársainkban mindig keresett és szolgálni törekedett! Gyászjelentés. (2016. 04. 16.)

Im memoriam Pfitzner Rudolf (Boór János)

Lehet-e? fórum: Politikai vagy civilizációs válságban van a magyar közoktatás? - Szabadságok, hagyományok, felelősségek

Meghívó a Magyar Pax Romana, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület és az Egyház és Társadalom online folyóirat Lehet-e? Fórumára. 2016. április 18. hétfő 17.00-19.00-ig. Helyszín: Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagy-terme (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) Térkép.
Politikai vagy civilizációs válságban van a magyar közoktatás?
(2016. 04. 06.)


Lehet-e? fórum: Kritikus körkép a közoktatásról

Meghívó a Magyar Pax Romana, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület és az Egyház és Társadalom online folyóirat Lehet-e? Fórumára: Kritikus körkép a közoktatásról. Időpont: 2016. március 21-én, hétfőn 16.30-18.30-ig. Helyszín: a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) Térkép: https://goo.gl/maps/YRXVHW2na5K2
Beszélget: Trencsényi László (az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetének címzetes egye-temi tanára, pedagógiai vándorköszörűs) vezetésével Braun József (a Zöld Kakas Lyceumot fenntartó alapítvány elnöke), Kuti József (református lelkész), Tarcsa Zoltán (az egykori csepeli Nagy Imre ÁMK művelődésszervezője).
A fórum idején online közvetítés lesz; részleteiről ugyancsak tájékozódhat az Egyház és Társadalom Lehet-e? rovatában. Link: http://www.egyhazestarsadalom.hu/lehet-e-forum/
(2016. 03. 06.)

Ferenc pápa reformációja

Ferenc pápa reformációjaDokumentáció; és videó; a Lehet-e fórumről. A Magyar Kurír cikke, és ami kimaradt belőle (jegyzet). (2016. 02. 20.)

 

 

 

 

Lehet-e? fórum: Ferenc pápa reformációja

MEGHÍVÓ a Magyar Pax Romana, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat közös Lehet-e? fórumára: Ferenc pápa reformációja. Időpont: 2016. február 15. (hétfő) 17.00 - 19.00 óra között. Helyszín: a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében
(Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) https://goo.gl/maps/YRXVHW2na5K2
(2016. 02. 08.)

Lehet-e? fórum: Az érem másik oldala. Miként lett a menekülés népvándorlássá

MEGHÍVÓ a Magyar Pax Romana, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat közös Lehet-e? fórumára: Az érem másik oldala. Miként lett a menekülés népvándorlássá?
Időpont: 2016. január 18. (hétfő) 17.00 - 19.00 óra között, a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében
(Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) https://goo.gl/maps/YRXVHW2na5K2
(2016. 01. 13.)

Elérhetők a Laudato si' konferencia videói

A rendezvény videódokumentációja a YouTube videócsatornáján látható. (2015. 12. 04.)

MPR-konferencia: Ökológia és természet-spiritualitás. Ferenc pápa Laudato si ’ (Áldott légy) kezdetű enciklikájának értelmezései

MEGHÍVÓ a Magyar Pax Romana a Corvinus Egyetem Gazdaságetikai Központjával és a Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszékével együttműködésben tisztelettel hívja 58. konferenciájára, Ökológia és természet-spiritualitás. Ferenc pápa Laudato si ’ (Áldott légy) kezdetű enciklikájának értelmezései. Helyszín : 1093 Budapest, Fővám tér 9. (3001-es terem, 3. emelet), időpont : 2015. november 21. 9.00-16.00 (2015. 11. 18.)

A Magyar Pax Romana közgyűlése

MEGHÍVÓ a Magyar Pax Romana közgyűlésére.Időpont és helyszan: 2015. november 21-én este 17-19 óra között a Kálvin téri Református Egyházközség termében (1092 Budapest, Kálvin tér 7.) (2015. 11. 18.)

Lehet-e? Mi dolga van a keresztény értelmiségieknek a migráns áradattal?

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat közös Lehet-e? fórumára. Mi dolga van a keresztény értelmiségieknek a migráns áradattal? Fórum a magyar társadalom egyik legégetőbb kérdéséről.
Időpont: 2015. november 17. (kedd) 17.20 - 19.20 óra között. Helyszín: Budapest Corvinus Egyetem, Közraktár utca 4-6. (C épület) C10-es terem. Térkép: https://goo.gl/maps/Vor3Yb78mX72
(2015. 11. 18.)

Bibó István szobrának koszorúzása

Kedves Tagjaink és Barátaink! Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület és a Magyar Pax Romana - hagyományainak megfelelően - 2015. november 4-én, szerdán 17:00 órakor koszorút helyez el Bibó István Duna-parti szobránál. Az emlékbeszédet Romsics Ignác egyetemi tanár tartja. Mindenkit szeretettel várunk a Parlament közelében álló rakparti emlékmű előtt! Térkép: http://goo.gl/maps/eomcG - Ifjabb Bibó István az EPMSZ-E elnöke, Máté-Tóth András a Magyar Pax Romana elnöke (2015. 11. 18.)

Lehet-e? - Változást akarunk! És mindannyian tehetünk érte!

A Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fórumára: Változást akarunk! És mindannyian tehetünk érte! - Fórum Ferenc pápa bolíviai beszédéről. 2015. október 21-én este 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) Vendégeink: dr. Feischmidt Margit szociológus, dr. ifj. Zlinszky János ökológus, dr. Orosz Gábor Viktor kommunikációkutató (2015. 11. 18.)

Keresztény(ség) és gazda(g)ság) -- A MPR 57. konferenciája

MPR 57. konferencia a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetével együttműködésben. Program. Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció-és Médiatudományi Intézet (Bp. 1088 Mikszáth Kálmán tér 1. ) 2015. május 22-23. Cím: Keresztény(ség) és gazda(g)ság) (2015. 05. 06.)Botos Máté

Botos Máté dékán köszöntője. -- Szolidarizmus: a gazdálkodás alapvető célja, hogy értelmet adjon az embereknek.

 

 

Lehet-e?: Dr. Schweitzer József öröksége

MEGHÍVÓ A Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fórumára: Dr. Schweitzer József (1922-2015) főrabbi öröksége, 2015. május 21-én (csütörtökön!) este 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) Beszélgetőpartnerek: Heisler András, a Mazsihisz elnöke, Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát. A csütörtöki előadást élőben megtekinteni, az előadónak további kérdéseket feltenni és a vitába be-kapcsolódni a következő weboldalon lehet: http://www.egyhazestarsadalom.hu/elo-adas.) (2015. 05. 17.)

Lehet-e?: Harangozó és körmenetelő egyháztól a szegények egyháza felé

MEGHÍVÓ a Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fórumára. Harangozó és körmenetelő egyháztól a szegények egyháza felé -- Kerekasztal-beszélgetés Beer Miklós, Deák Dániel és Laborczi Géza részvételével, Kamarás István segédletével, 2015.április 20-án (hétfőn) este 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) (2015. 03. 31.)

57. Kongresszus, 2015. május 22-23. - Keresztény(ség) és gazda(g)ság

Ferenc pápa első programadó apostoli buzdítása két témát tárgyal behatóan. Az egyik az egyház vezetőségének, a Kúriának a reformja, a másik az egyház missziós tevékenységének felerősítése. Mindkét téma első helyen állt az új pápával szembeni elvárások között, amikor XVI. Benedek történelmi lemondásának következtében megürült a péteri szék. Folyt. és előadások -- előzetes (2015. 03. 11.)

Lehet-e?: Vízválság - !/?

Meghívó a Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fórumára: Vízválság - !/? 2015. március 16-án este 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) (2015. 03. 04.)

charlieA Charly Hebdo üzenete avagy a tolerancia váge

Dr. Máté-Tóth András, Fodor István -- Febr. 24., Szeged. (2015. 02. 22.)

Lehet-e?: Iszlám, iszlamizáció, az "Iszlám Állam" terrorszervezet

Meghívó a Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fórumára: Iszlám, iszlamizáció, az "Iszlám Állam" terrorszervezet. 2015. február 16-án este 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.). Előadó: Galgóczi István muszlim orientalista és politológus. A fórum idején online közvetítés lesz; részleteiről ugyancsak tájékozódhat az Egyház és Társadalom Lehet-e? rovatában. Mindenkit szeretettel várunk a helyszínen és a képernyők előtt! (2015. 02. 13.)

Lehet-e?: Régiók vagy nemzetek Európája -- Bokros Lajos és Prőhle Gergely

A MEGHÍVÓ a Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fórumára: Régiók vagy nemzetek Európája? -- 2015. január 19-én este 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) Vendégeink: Bokros Lajos egyetemi tanár, Nagy Boldizsár egyetemi docens és Prőhle Gergely nemzetközi és európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár.
A fórum idején online közvetítés lesz; részleteiről ugyancsak tájékozódhat az Egyház és Társadalom Lehet-e? rovatában. Mindenkit szeretettel várunk a helyszínen és a képernyők előtt. Előzetes olvasményik: Bokros Lajos: Demokrácia felsőfokon, Nagy Boldizsár: Skótduda, angolkürt.
(2015. 01. 07.)

   
Egyház és Társadalom
 

A Magyar Pax Romana
partnerszervezeteinek hírei

"Nem valami szabadon választható feladat!” - "Laudato si"

A 72 Tanítvány Mozgalom ez év őszén nagyszabású teremtésvédelmi konferenciát rendez a természetről, társadalomról, közösségről és felelősségről „Nem valami szabadon választható feladat!” címmel, Ferenc pápa „Laudato sí’” enciklikájának harmadik évében.
Különösen fontosnak tartjuk az egyházi, civil és állami kezdeményezések együttműködését, ezért nagy szeretettel és tisztelettel hívunk benneteket erre a jövőnket is befolyásoló eseményre. A program fővédnöke Dr.Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és Tarlós István Budapest főpolgármestere. A program tervezett helyszíne: Bálna Budapest Rendezvényközpont, ideje: 2017. szeptember 30. (szombat), 10 órától 17 óráig. Kérjük, írjátok be az időpontot a naptáratokba! További információt és a konferencia programját hamarosan küldjük.
Köszönettel a szervezők nevében: ifj.Zlinszky János, Puchard Zoltán, Dabóczi Kálmán, Thuróczy György
(2017. 06. 14.)

Deák Dániel: Szegény egyház? -- előadás Münchenben

Szeretettel várunk minden érdeklődőt következő programunkra, 2015. június 12-én, pénteken, 19.00-kor, a Magyar Katolikus Misszió nagytermébe, melyen Deák Dániel (Budapest): Szegény egyház? címmel tart előadást. A részletes meghívó csatolva megtalálható. A rendezőség nevében, Busa Krisztina, M.A, UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja. (2015. 06. 03.)

Bogdán László (Cserdi): Ember vagyok... -- és mire nem? -- előadás Münchenben

2015. május 22-én, pénteken, 19.00-kor, a Magyar Katolikus Misszió nagytermébe, melyen Bogdán László (Cserdi): Ember vagyok... címmel tart előadást. A részletes meghívó csatolva megtalálható. -- Busa Krisztina, M.A; UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja. (2015. 05. 13.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2015. májusi programjai (kibővített!)

A részletes meghívó itt olvasható. (2015. 05. 06.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2015. áprilisi programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2015. 04. 15.)

Mire jók az állambiztonsági iratok -- és mire nem? -- előadás Münchenben

Meghívó: Prof. Dr. Gyarmati György (Budapest): Mire jók az állambiztonsági ügynökiratok – és mire nem? -- A Kádár-korszak ügynökeinek élete és utóélete. Időpont és helyszín : 2015. március 27., péntek, 19.00 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner Háza, Oberföhringer Str. 40, 81925 München. Rendezők : UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja, házigazda : K. Lengyel Zsolt, UIM. (2015. 03. 26.)

A görög Biblia - konferencia
"Ez az a nap, mit az Úr rendelt" koncert

A Keresztény-Zsidó trsaság két programjának részletes meghívója itt olvasható. (2015. 03. 12.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2015. márciusi programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2015. 03. 02.)

"Prófétaság itt és most" előadássorozat

„…és majd prófétálnak a fiaitok és lányaitok…” (Joel 3,1, ApCsel 2,17) -- Ezt a címet választották a Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesületének tagjai a 2015. január 26-án kezdődő új előadássorozatuk számára, amelynek helyét most is a Párbeszéd Háza (1085-­-Budapest, Horánszky utca 20, Pázmány Péter konferenciaterem) biztosítja. A sorozat hivatalos partnere a Bécsi Tudományegyetem Katolikus Teológiai Fakultásán Prof. Dr. Dr. Kurt Apell vezetésével működő tudományos kutatócsoport: „Religion and Transformation in Contemporary European Society". Folyt. Program
- 2015. február 23. 18.00 h. Előadások: Perintfalvi Rita (Osztrák Katolikus Bibliatársulat): Prófétaság: isteni küldetés vagy társadalmi érzékenység?; Szécsi József egyetemi docens, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem: A Talmud és a zsidó filozófia prófétaképe. (2015. 02. 21.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2015. februári programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2015. 02. 04.)

Prófétaság itt és most

„…és majd prófétálnak fiaitok és lányaitok…” (Joel 3,1, ApCsel 2,17) -- A Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesülete által létrehozott előadássorozat hivatalos partnere idén a Bécsi Tudományegyetem Katolikus Teológiai Fakultásán működő tudományos kutatócsoport: „Religion and Transformation in Contemporary European Society" (RaT). Az előadássorozat színhelye: Párbeszéd Háza 1085 Budapest, Horánszky u. 20. (Pázmány Péter konferenciaterem) Az előadások időtartama: 18:00 - 19:30. A sorozat részei... (2015. 01. 08.)

 

 

A Magyar Pax Romana 2014. évi hírei

 

 

A Magyar Pax Romana partnerszervezeteinek 2014. évi hírei

 

Kurucok és labancok - a magyar nacionalizmus természete -- Lehet-e?

A Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fóruma: Kurucok és labancok - a magyar nacionalizmus természete. Előadó: Gerő András történész, egyetemi tanár, a Habsburg Történeti Intézet igazgatója. 2014. december 15-én este 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) Meghívó. (2014. 11. 27.)

A szerb--magyar kulturális kapcsolatok elmúlt évtizedei -- Lehet-e?

A Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fóruma: A szerb-magyar (kulturális) kapcsolatok elmúlt évtizedei. Előadó: Nikowitz Oszkár nagykövet, utolsó állomáshelye Szerbia (Belgrád). 2014. november 17-én este 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) Meghívó. (2014. 11. 27.)

Bibó István koszorúzás, nov. 4.

Hagyományunkhoz híven az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület (EPMSZE) és a Magyar Pax Romana (MPR) virágot helyez el az 56-os forradalom államminisztere, Bibó István rakparti szobránál. Az idei megemlékezésünket 2014. november 4-én, kedd 17:00 órakor tartjuk.
Rendszeres koszorúzásainkon a forradalom államminiszterének 1956. november 4-i helytállására emlékezünk. A Holokauszt emlékév alkalmából idén Bibó István: Zsidókérdés Magyarországon 1944-ben című művéből idézünk fel egy részletet. Kérjük, hogy aki teheti, hozzon magával egy gyertyát is!
Helyszín: Bibó István államminiszter mellszobra, amely a 1055 Budapest, Markó utca 1/a számtól 20 méterre található a Duna felé. (Megközelíthető a kettes villamossal és a metró Kossuth tér megállójától, a Széchenyi /felső/ rakparton.)
Térkép: http://goo.gl/maps/eomcG
Szeretettel hívjuk és várjuk a MPR és az EPMSZE tagokat, valamint Bibó István minden tisztelőjét.
-- Tisztelettel és üdvözlettel: Bibó István, az EPMSZE elnöke, Máté-Tóth András, a MPR elnöke.
(2014. 10. 29.)

A magyarországi zsidó közösség helyzete a mai Magyarországon

Meghívó a Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fórumára. A magyarországi zsidó közösség helyzete a mai Magyarországon, ahogy ezt a zsidó közösség látja 2014. október 20-án este 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.). Heisler András beszámolója. (2014. 10. 16.)

ICMICA-hírlevél

A C-ICMICA Monthly English hírlevél. (2014. 09. 30.)

Lehet-e -- a vízügyi vita összegzése -- EPMSZ-MPR

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem - Egyesület és a Magyar Pax Romana Lehet-e Fórumának szeptemberi összejövetelét a tavasszal rendezett vízügyi vitáink összegzésének szántuk. Váratlan egyeztetési nehézségek miatt azonban ezt kénytelenek vagyunk későbbre halasztani. A "vizes" fórum mellett a következő személyeket tervezzük megszólaltatni:
- Nikowitz Oszkár nagykövetet (a szerb- magyar kulturális kapcsolatokról);
- Heisler Andrást, a MAZSIHISZ elnökét (a magyarországi zsidó közösség saját helyzetértékeléséről);
- Gerő András történészt (a "kuruc--labanc"szembenállás permanens újratermelődésének okairól).
Meghívót minden alkalmunkról küldünk, de kérjük, már most jegyezze fel Lehet-e? Fórumunk őszi félévre tervezett időpontjait: 2014. okt. 20. (hétfő), nov. 17. (hétfő), dec. 15. (hétfő).
(2014. 09. 11.)

XXI. századi kihívások -- MPR-konferencia Pannonhalmán

56. MPR konferencia: XXI. századi kihívások. -- Színhely: Pannonhalmi Főapátság. A kongresszus június 19-én este kezdődik és 21-én, szombaton, délben ér véget. Meghívó és program; jelentkezési lap. (2014. 06. 05.)

A víz hasznáról és káráról -- Lehet-e fórum

Meghívó: a Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fórumára: A víz hasznáról és káráról (a víz mint természeti erőforrás). 2014. június 16-án este 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.). (2014. 06. 05.)

Szabó Zoltán -- koszorúzás

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület és a Magyar Pax Romana tisztelettel meghívja Szabó Zoltán minden barátját és tisztelőjét budapesti emléktáblájának koszorúzására. Helyszín: Visegrádi utca 43-45., időpont: 2014. június 5. - 17:00. Megközelítés: a Lehel téri metrómegállótól gyalog 3 percre található. Térkép: https://goo.gl/maps/YcZ2y. A születésnapi koszorúzás után mindenkit szeretettel várunk egy pohár borra! (2014. 05. 31.)

MPR-közgyűlés, alapszabály...

Meghívó a Magyar Pax Romana rendkívüli közgyűlésére. A közgyűlés helye: Corvinus Egyetem (1093 BP. Közraktár u. 4-6. 315. terem); időpontja: 2014.május 30. péntek 17 óra. Ha a meghirdetett időpontban a közgyűlés határozatképtelen,
az emiatt megismételt közgyűlés időpontja: 2014.május 30. péntek 17.30 óra, változatlan helyszínnel és napirenddel.
A közgyűlés napirendje:
1. A civil szervezetek számára kötelezően előírt alapszabály-módosítás megszavazása. (az alapszabály a helyszínen is tanulmányozható);
2. egyebek.
(2014. 05. 21.)

A víz mint a környezetgazdálkodás egyik kiindulópontja -- Lehet-e fórum

Meghívó a Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fórumára: A víz mint a környezetgazdálkodás egyik kiindulópontja; 2014. május 19-én este 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) -- A Lehet-e? Fórum (www.egyhazestarsadalom.hu) a tavaszi félév utolsó három alkalmát egyetlen kérdéskörnek szenteli: a víznek. (2014. 05. 12.)

A víz mint a mezőgazdasági fejlődés kulcseleme -- Lehet-e fórum

Meghívó a Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fórumára. A Fórum a tavaszi félév utolsó három alkalmát egyetlen kérdéskörnek szenteli: vizeinknek. Az első 2014. április 14-én este 17-19 óra között lesz (kivételesen) a Pesti Evangélikus Egyház épületében!

VÁLTOZÁS: a Pesti Evangélikus Egyház TEMPLOMÁBAN (bejárat az udvaron keresztül)!

(Bp. V. Deák Ferenc tér 4.).
Téma: A víz mint a mezőgazdasági fejlődés kulcseleme. előzetesen meghívott szakértők: Csáki Csaba, Raskó Görgy és Gábor Dzsingisz.
A további témák: 2014. május 19. A víz mint a környezetgazdálkodás egyik kiindulópontja; 2014. június 16. A víz mint természeti erőforrás..
(2014. 04. 07.)

Kiadványok az EPMSZ és a Pax Romana szervezetektől

A két szervezet most rendkívül kedvező áron kínálja könyveit. Továbbá minden vevőnek és megrendelőnek felkínálja azt a lehetőséget, hogy a megvásárolt könyvek értékének megfelelő összegben ajándék köteteket is választhatnak a csillaggal megjelölt példányok közül.
A kínálatot négy csoportba rendeztük. Minden címhez könyvismertetést is csatoltunk. Ezek a recenziók a könyvlista egyes címeire kattintva olvashatóak (illetve megtekinthetőek a www.epmsz.eu oldalon):
Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból
• Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Nyugaton és itthon megjelent könyvei és kiadványai

A Magyar Pax Romana előadásai és tanulmányai
Frenkl Róbert hagyatékából.
A teljes ajánlólevél.
(2014. 02. 20.)

A kétnyelvűség jótékony hatásai az elmére (München)

Szeretettel várunk minden érdeklődőt következő programunkra, 2014. március 14-én, pénteken, 19.00-kor, a Magyar Katolikus Misszió nagytermébe, melyen Navracsics Judit (Veszprém): A kétnyelvűség jótékony hatásai az elmére címmel tart előadást. A részletes meghívó.
A rendezőség nevében, üdvözlettel: Busa Krisztina, M.A, UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja. (2014. 03. 12.)

A Pál Feri-jelenség -- Lehet-e fórum; febr. 17.

Meghívó a Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Lehet-e? fórumára: A Pál Feri-jelenség (kerekasztal-beszélgetés Csepeli György, Mesterházy Balázs és Török Péter részvételével. Moderátor Kamarás István. 2014. február 17-én 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.). (2014. 02. 06.)

Konferencia: Az irgalom jogi dimenziói

Meghívó a Magyar Pax Romana 55. konferenciájának II. szakaszára, melyet 2014. február 12, szerda, 17h - 20h között tartunk az Evangélikus Egyház Pesti Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák tér 4. I. em.). (2014. 01. 30.)

 

 

Ábrahámi utak -- vallási és politikai dialógus

Előadássorozat a Dialógus Platform Török Vallásközi Egyesület és a Keresztény-Zsidó Társaság szervezésében. Dialógus Platform Egyesület, Budapest, VI. Andrássy út 16. II. em., 2014. december 8. hétfő 18.00 h. (2014. 12. 10.)

Ha a Milleneum Budapestjére gondol egy építész... -- Elmarad!

Meghívó Zoboki Gábor (Budapest) Ha a Milleneum Budapestjére gondol egy építész... c. előadására. Hhelyszín Magyar Katolikus Misszió Döpfner Háza, Oberföhringer Str. 40, 81925 München. Rendezők : UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja. Házigazda : Busa Krisztina, UIM.
-- Előreláthatólag 2015. február 27-én fogjuk megtartani az előadást, de erről még időben küldünk tájékoztatást.
(2014. 12. 06.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2014. decemberi programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2014. 11. 28.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2014. novemberi programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2014. 10. 29.)

Egy év – párhuzamos emlékezések c. film Münchenben

2014. október 10-én, pénteken, 19.00-kor, a Magyar Katolikus Misszió nagytermébe, melyen Sipos András (Budapest): Egy év – párhuzamos emlékezések c. filmjét mutatjuk be a rendező részvételével. A részletes meghívó csatolva megtalálható. (2014. 10. 9.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2014. októberi programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2014. 09. 30.)

EPMSZ-konferencia, Torda -- Recepta Religio

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Erdélyi Köre szeretettel meghív minden érdeklődőt idei konferenciájára, amelyet Tordán tart 2014. október 17-19. között. A részletes program, elérhetőségek és árak megtalálhatóak a mellékelt dokumentumokban 1. 2. Jelentkezni (szállásfoglalás, étkezés, kirándulás) Veres-Kovács Attilánál lehet: veres53@yahoo.com. Határidő: 2014. október 10. - Boldis Gergely, EPMSZE-titkár. (2014. 09. 06.)

Társadalom, művészet, történelem, pszichológia -- Ipolysági holokauszt-rendezvények

Meghívó; 2014. május 30. - június 7. Ipolyság, Bartók Béla tér - Menora Saag Centrum Artis. -- Ipolyság -Város Pecsétje – Sigillum oppidi Saag, Pozsonyi Zsidó Hitközség és Ipolyság város. (2014. 05. 26.)

A Keresztény-Zsidó Társaság programjai

Terézvárosi vallásközi konferencia: Az imádság (máj. 26.)
A Gólem legendája (jún. 8.)
(2014. 04. 27.)

Versenyben a világgal -- hová tart a magyar gazdaság? (Münchenben)

Chikán Attila (Budapest) előadása: Versenyben a világgal: hová tart a magyar gazdaság? Időpont és helyszín: 2014. május 16., péntek, 19.00 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner Háza, Oberföhringer Str. 40, 81925 München. Rendezők : UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja, házigazda : Fodor Attila, informatikus vállalkozó. Meghívó. (2014. 05. 06.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2014. májusi-júniusi programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2014. 04. 27.)

Űgynökkérdés -- Asztali beszélgetés

Aprilis 24. (csütörtök) 18:00-kor a Petőfi Irodalmi Múzeumban (Budapest, V. Károlyi u. 16.) + élő internetes közvetítés a pim.hu oldalon. Az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány a Petőfi Irodalmi Múzeummal együttműködve következő disputájára szeretettel várja az érdeklődőket. Disputapartnerek: Tabajdi Gábor - történész, OSZK 1956-os Intézet, Kertész Botond - egyháztörténész, Evangélikus Múltfeltáró Bizottság; moderátor: Galambos Ádám evangélikus teológus. Téma: Ügynökkérdés - disputa a múltfeltárásról és annak értelmezéséről az egyházakon belül és kívül, valamint a pártállam és az egyházak kapcsolatáról, az állambiztonság egyházellenes tevékenységéről. Belépő: 600 / 300 Ft (A belépővel a Petőfi Irodalmi Múzeumot támogatja.). Meghívó. (2014. 04. 05.)

Istenkép Auschwitz után -- vallásközi párbeszéd, Szeged

Április 1-én, kedden 16 órakor a vallásközi párbeszéd jegyében rendeznek kerekasztal-beszélgetést, Istenkép Auschwitz után címmel. Helyszín: Gál Ferenc Főiskola Klebelsberg-terme (Szeged, Dóm tér 6.). Résztvevők: Bölcskei Gusztáv református püspök, Lackner Pál evangélikus püspök, Kiss-Rigó László szeged–csanádi püspök, Lednitzky András, a szegedi zsidó hitközség elnöke, Schőner Alfréd főrabbi, rektor, Török Csaba teológus. Forrás. (2014. 03. 27.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2014. áprilisi programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2014. 03. 27.)

Márton Áron-kötetek -- bemutató

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZETE meghívja Önt
Az idők mérlegén. Tanulmányok Márton Áron püspökről (szerk. Bodó Márta, Lázár Csilla, Lövétei Lázár László; Szent István Társulat -- Verbum, Budapest -- Kolozsvár, 2013), Márton Áron: Válogatott írások és beszédek; Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2013 c. kötetek bemutatójára.
(2014. 03. 07.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2014. márciusi programjai

A részletes meghívó itt olvasható.
Dicsérjétek az Urat, mart jó néki zengeni (koncert, márc. 30.), koncertplakát; koncertműsor.
(2014. 02. 27.)

EPMSZ Akadémiai Napok a nemzedékváltásról

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem idén 44. alkalommal rendezi meg Akadémiai Napok címen ismert programsorozatát, amelyre Berekfürdőn kerül sor 2014. május 26. és 31. között.
Ennek apropóján küldöm az eseményre szóló Meghívó, Jelentkezési lap és Hívogató digitális másolatát, amelyek az alábbi linkre kattintva letölthetőek A jelentkezések beérkezési határideje: 2014. március 31.
Az idei Akadémiai Napok a nemzedékváltásról szól -- ebben a témakörben várjuk vállalkozó kedvű személyek igényes esszépályázatát. A részletek elolvashatóak a korábban megadott letöltési link negyedik függelékben, illetve az alábbi oldalon. Az esszépályázatok beérkezési határideje: 2014. március 31.
Bár sokak számára postai úton is megküldtük ezeket a csatolmányokat, kérünk mindenkit, hogy az alábbi négy dokumentumot juttassa el minél több érdeklődőhöz (kinyomtatva vagy digitális úton)! Mindenkit nagy szeretettel várunk Berekfürdőre!
-- Üdvözlettel: Boldis Gergely, az EPMSZE titkára.
(2014. 02. 21.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2014. februári programjai (javított)

A részletes meghívó itt olvasható. (2014. 02. 04.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2014. januári programjai (javított)

A részletes meghívó itt olvasható. (2014. 01. 15.)2013. évi programok, események

 

Erdélyi katolikus értelmiségiek a hit útján

Éves tanulmányi hétvégéjét tartotta a Romániai Magyar Pax Romana laikus mozgalom november 22-23-án a kolozsvári Manréza jezsuita lelkigyakorlatos házban. Az egyesületet eredetileg egyetemisták indították 1921-ben, majd világszerte működő nemzetközi katolikus értelmiségi mozgalommá alakult. Tovább: Magyar Kurír (2013. 11. 27.)

Bibó-szobor koszorúzása -- elmarad

Kedves Barátaink! Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület és a Magyar Pax Romana minden év november 4-én tiszteleg Bibó István Duna-parti szobra előtt. Az idei koszorúzást nem hirdettük ki, mert az emlékművet – a Parlament és a tér átalakítási munkálatai miatt -- letakarták, illetve munkagépek veszik körül.
Koszorú és emlékbeszéd helyett kérjük, hogy olvassák el Bibó István 1956. november 4-én közreadott nyilatkozatát!
-- Üdvözlettel: Ifjabb Bibó István, az EPMSZ Eelnöke, Dr. Máté-Tóth András egyetemi tanár, a MPR elnöke.
(2013. 11. 07.)

Szabó Zoltán 101

November 4-én Bibó István szobrát, június 5-én Szabó Zoltán Visegrádi utcai emléktábláját koszorúzza közösen az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület és a Magyar Pax Romana. A gesztus önmagunk miatt fontos, bár titkon reméljük, hogy másokat is figyelmeztet a jeles szerzők példamutató gondolkodásmódjára.
Szabó Zoltán 101. születésnapján nem volt ünnepi beszéd. Helyette megbeszélést tartottunk, miként tudna a két egyesület hatékonyabban nyilvántartani és tájékoztatni tagjait, barátait, és hogy ősszel miként folytassuk közös Lehet-e? Fórumunkat.
Az igazi koszorút is tagjainktól és barátainktól várjuk, amelyet idén Szabó Zoltán mondatokból, gondolatokból szeretnénk megkötni.
(2013. 06. 17.)

Lehet-e? -- Nyelvében vél a nemzet!

A Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fóruma: Nyelvében vél a nemzet! -- Nádasdy Ádám nyelvész, az ELTE professzorának előadása a nyelvtörténet, nyelvrokonság és a nemzettudat összefüggéseiről. 2013. június 17-én 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) (2013. 06. 16.)

Lehet-e? -- A pécsi Gandhi Gimnázium tanulságai

A Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fóruma "A pécsi Gandhi Gimnázium tanulságai" címmel 2013. május 27-én este 17-19 óra között lesz a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.). A fórumon megszólal Csovcsics Erika és Horváth Aladár, a beszélgetést moderálja: Horányi Özséb, akit ebben Józsa Márta segíti. Meghívó (2013. 05. 16.)


Az MPR 55. konferenciája
Az önmagából kilépő Egyház víziójáról

(új szelek a Vatikánban)

A MPR 2013. évi, 55. konferenciájának programja. A konferenciának ez a témája egyenesen következik a tavalyi, 2012-es 54. konferencia és az 2011-es 53. kongresszus témájából.

Új vezetőséget választott az MPR közgyűlése

A Magyar Pax Romana 2013. évi közgyűlésén új vezetőséget választott. Ennek tagjai: Máté-Tóth András (elnök), Aczél Petra (alelnök), elnökségi tagok: Biitskey Botond, Csiszér Annamária, Horányi Özséb. Az új vezetőség bemutatása itt lesz olvasható. (2013. 05. 27.)

Kioszották a 2013-as Magyar Pax Romana emlékérmeket

A Magyar Pax Romana elnöksége ebben az évben is két érmet adományozott, szokásosan az éves konferencia keretében. Az egyiket mindig a MPR egyik erre érdemes tagja kapja. Ebben az évben Scharle Péter, a MPR egyik korábbi elnöke. A másikat egy olyan köztiszteletben álló személynek, akinek a tevékenysége közel áll a MPR szellemiségéhez. Ebben az évben Mészáros Józsefnek, a Barankovics Alapítvány elnökének. Mindkettőjük laudációja itt lesz olvasható. (2013. 05. 26.)

Az MPR közgyűlése

A Magyar Pax Romana 2013. évi közgyűlésékek (Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagyterme, Bp. V. Deák tér 4. I. em.) időpontja: 2013. május 25. szombat, 12.00. Ha a meghirdetett időpontban a közgyűlés határozatképtelen, az emiatt megismételt közgyűlés időpontja változatlan helyszínnel és napirenddel: 2013. május 25. 12.30 óra. A közgyűlés napirendje: 1. Elnökségi beszámoló a Magyar Pax Romana 2010-2013. évi tevékenységéről; 2. A Magyar Pax Romana 2012. évi mérlegének és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása; 3. Tisztújítás; 4. Egyebek. Meghívó (2013. 05. 16.)

Tagtársunk, Gánóczi Sándor akadémikus lett

Gánóczi SándorGánóczy Sándor filozófus, teológus, történész, professor emeritus, a Würzburgi Egyetem Hittudományi Karának volt tanszékvezető egyetemi tanára. A Kálvin-kutatás egyik legnagyobb nemzetközi szaktekintélye, szűkebb témája még a filozófia és a keresztény teológia határterülete. Jelentős eredményeket ért el továbbá a teológia és a szaktudományok, főleg a fizika, a biológia és az agykutatás közötti párbeszéd terén. 32 monográfia szerzője, amelyek többsége német vagy francia nyelven íródott, de jelentős részük megjelent angol, olasz, spanyol, magyar és más nyelveken is. Nemzetközi lexikonokban 50 szócikket közölt.
A Gánóczy Sándorról készített rövid képes összeállítást ide kattintva megtekintheti.
(2013. 05. 09.)

Tisztújítás -- jelöltállítás

A Jelölő Bizottság tájékoztatja a Magyar Pax Romana rendes tagjait, hogy az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjainak megbízatása a 2013. évi tavaszi közgyűléssel lejár, ezért 2013. év során tisztújító közgyűlést kell tartani. A Jelölő Bizottság felhívja a tagságot, hogy a 2013 májusában esedékes tisztújító közgyűlésre szóló ajánlásaikat legkésőbb 2013. május 17-ig juttassák el a Jelölő Bizottságnak. Részletek... (2013. 03. 30.)


MEGHÍVŐ

A MPR 54. konferenciájának 3. szakaszára
2013. április 13-án kerül sor,
9.30-12.00 között

(az előzetesen tervezett április 6-ával ellentétben, váratlan technikai okok miatt) az Evangélikus Egyház Pesti Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák tér 4. I. em.).

A MPR 54. konferenciájának témája:
A CSELEKVÉS IDEJE

A konferencia 1. és 2. szakaszáról tájékozódni lehet az Egyház és Társadalom című online folyóíratban). (2013. 03. 29.)

A vitához kapcsolódó előkészítő anyag...
Az 54. konferencia záródokumentuma.

Balkán-e a Balkán?

A Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fórumot tart Balkán-e a Balkán? címmel, 2013. április 15-én 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.)
Andócsi János történész, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége alelnökének előadása a délszláv népek és nemzetek konfliktusainak gyökereiről Horvátország néhány hónap múlva az Európai Unió tagjává válik. Bevallom: számomra ez csupán ürügy, hogy végre meghívhassam Andócsi Jánost, hogy ismételje meg Budapesten is azt az infernális történelemórát, amelyet néhány éve Szabadkán tartott az EPMSZ Délvidéki Köre vendégeinek. Akkor - a délszláv háború után - úgy gondoltam, hogy a honi históriai és mai sérelmeink, konfliktusaink a balkániakhoz képest szinte jelentéktelenek. Most Horvátország uniós tag lesz, Szerbia is oda igyekszik. Vajon hogyan viszonyulnak majd ahhoz az európai normához, miszerint a vitákat nem fegyverrel, hanem vitákkal és kompromisszumokkal kell megoldani? - Kőszegi Ábel
(2013. 04. 07.)

A Magyar Pax Romana 2013. I. félévi programja

06.17 - Lehet-e? (fórum)
05.27 - Lehet-e? (fórum)
05.25 - Közgyűlés
05.24-25 55. - Konferencia
04.17 - Közgyűlést előkészítő elnökségi
04.15 - Lehet-e? (fórum)
04.06 - 54. konferencia 3. szakasza
03.28 - Tisztújítást előkészítő elnökségi
03.26 - 3. Előkészítő informális konzultáció
(2013. 03. 03.)

A bennünk és velünk élő rasszizmusról (Lehet-e? fórum)

A Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös Lehet-e? fóruma: A bennünk és velünk élő rassziszmusról. 2013. március 18-án este 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) Meghívó. "Kommentelhető" anyag: Síklaki István: Az előítáletek kognitív alapjai (2013. 03. 08.)

LEHET-E?

A Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület Klubja továbbra is minden hónap harmadik hétfőjén, 17 órakor tartja összejöveteleit az evangélikusok Deák téri gyülekezeti termében (1052 Budapest, Deák tér 5). A klub nevét, Zsinati Klubról megváltoztatjuk; ezután így hivatkozunk rá:
Lehet-e? -- A Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület fóruma. Tovább... és program
(2013. 02. 15.)

Etnikai és / vagy társadalmi kérdés a roma-ügy? (Zsinati klub)

Szeretettel várjuk az érdeklődőket az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület és a Magyar Pax Romana Zsinati Klubjának soron következő rendezvényére, melynek
időpontja: 2013. január 21., hétfő, 17 óra. Helyszíne: Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagyterme(Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.)
Cím:Etnikai vagy/és társadalmi kérdés a roma ügy? Társadalmi problémák etnicizálása vagy az etnikumok társadalmi befogadása.
A kérdésre Topolánszky Ákos és Krémer Balázs válaszol. Ankétunkat megtisztelték azzal, hogy alább összefoglalták a roma integrációval kapcsolatos vizsgálataik eredményét. Ezeket a civil ajánlásokat az Európai Unió is felhasználta álláspontja kialakításánál. Meghívó. . (2013. 01. 14.)

 

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2013. decemberi programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2013. 11. 27.)

Az antiszemitizmus mint teológiai és társadalmi probléma

Konferencia a Norvég Egyházi Szolgálat Izraelért és a Magyarországi Evangélikus Egyház szervezésében. Budapest, 2013. november 18. hétfő (9.30- 17.30). Helyszín: Evangélikus Hittudományi Egyetem. Védnök: Dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök, a Keresztény-Zsidó Társaság ügyvezető elnöke. A meghívó. (2013. 11. 07.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2013. novemberi programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2013. 10. 30.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2013. októberi programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2013. 09. 30.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2013. szeptemberi programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2013. 09. 15.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2013. májusi programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2013. 05. 01.)

Magyar politikusok a náci lágerbirodalomban

Az UIM és a KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportjának rendezvénye 2013. május 3-án, pénteken, 19.00-kor, a Magyar Katolikus Misszió nagytermében: Filep Tamás Gusztáv (Budapest) előadása: A két torony felé. Magyar politikusok a náci lágerbirodalomban. Meghívó (2013. 04. 18.)

Zsidók és keresztények az évszázadok sodrában -- konferencia

Zsidók és keresztények az évszázadok sodrában -- Interpretációk egy témára című tudományos konferenciára (Miskolci Egyetem, 2013. április 17-18.) Fővédnök: Őexc. Ilan Mor, Izrael Állam magyarországi nagykövete, Prof. Dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora. Meghívó (2013. 04. 12.)

Mi történik Magyarországon a szegényekkel?

Prof. em. Dr. Ferge Zsuzsa: Mi történik Magyarországon a szegényekkel? Időpont és helyszín : 2013. április 12., péntek, 19.30 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner Háza, Oberföhringer Str. 40, 81925 München. Rendezők : UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja. Házigazda: Boór János tudományfilozófus és szerkesztő. Meghívó(2013. 03. 30.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2013. márciusi programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2013. 03. 10.)

Vidékfejlesztés - Megújuló energiák - Mélyszegénység

A Katalizátor Hálózat idei harmadik találkozójára, mely 2013. március 12-én, kedden, 18 órakor lesz a Krétakör Bázison (1093 Budapest, Gönczy Pál utca 2., II. emelet - a Kálvin tér mellett). Vidékfejlesztés - Megújuló energiák – Mélyszegénység (A Bükk-Miskolc Térségi LEADER Egyesület bemutatása) Program. További információ: http://www.bukkleader.hu/rolunk.html. (2013. 03. 08.)

Egyházak Alsó-Baranyában és Szlavóniában

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját Dr. Lábadi Károly néprajzkutató "Egyházak Alsó-Baranyában és Szlavóniában" című egyháztörténeti monográfiájának bemutatójára, melynek időpontja: 2013. március 6., szerda, 17 óra, helyszíne: Németajkú Református Gyülekezet temploma. (V. kerület) Budapest, Hold utca 18-20.
Résztvevők: Dr. Bölcskei Gusztáv (Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke), Csáti-Szabó Lajos (Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke), Fülöp Zsuzsanna operaénekes (Gacs Flóra főiskolai hallgató), Dr. Tátrai Zsuzsanna (néprajzkutató), Dr. Székely András Bertalan (művelődésszociológus, kisebbségkutató).
(2013. 02. 28.)

Gyurgyák János előadása

„Teremtettünk-e igazságosabb és élhetőbb világot?” -- Beszélgetés a magyarországi rendszerváltás sikereiről, kudarcairól. Időpont és helyszín : 2013. március 1., péntek, 19.00 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner Háza, Oberföhringer Str. 40, 81925 München. Rendezők : UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja
Beszélgetőtárs : K. Lengyel Zsolt, UIMA
(2013. 02. 28.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2013. februári programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2013. 01. 31.)

Keresztény--zsidó imaóra

A 2013. évi Ökumenikus Imahét 7. napján, 2013. január 27. vasárnap du. 17.00-kor, a terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templomban (Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán). Megnyitó: Erdő Péter bíboros, az MKPK elnöke, CCEE elnöke, Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi, Horváth Zoltán István esperes-plébános. Részletesen. (2013. 01. 24.)

A Katalizátor Hálózat* idei első találkozója

A Katalizátor Hálózat 2013. január 15-én tartotta idei első összejövetelét a Krétakör Bázison (1093 Budapest, Gönczy Pál utca 19); amelynek alakuló programjáról itt lehet tájékozódni. A Katalizátor Hálózatot Hadas Miklós szociológus, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára hozta létre: küldetési nyilatkozatát pedig itt lehet olvasni.
A január 15-i összejövetelen mások mellett Horányi Özséb ismertette a MPR törekvéseit a cigányság társadalmi integrációjának segítésére. Beszámolójának középpontjában az a sok éve tartó Mikulás Domonkos által szervezett és felügyelt középiskolásoknak szóló tréningsorozat állt, amely a cigányokkal kapcsolatos többségi társadalmi előítéletek, illetőleg a cigányság körében a többségi társadalommal kapcsolatos előítéletek oldását célozza. A beszámoló élénk visszhangot váltott ki. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a programot érdemes volna kiterjeszteni nem középiskolás csoportokra is. Horányi Özséb pedig azt hangoztatta, hogy ezt az eredetileg a dunaszerdahelyi Márai Alapítvány keretében Hunčik Péter és munkatársai által kidolgozott programot a MPR szeretné széles körben elterjeszteni. A résztvevők közül többen jelezték, hogy igyekeznek ebben közreműködni.
(2013. 01. 13.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2013. januári programjai

A részletes meghívó itt olvasható. (2012. 12. 29.)2012. évi programok, események

 

   
 Evangélium válság idején (dec. 17.)

-- adventi beszélgetés Szőke Péterrel és a Szent Egyed közösség más tagjaival. Moderátor: Kamarás István OJD. -- A Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület Zsinati Klubjának következő rendezvényének Időpontja: dec. 17., hétfő, 17 óra. Helyszín: Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagyterme, (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) (2012. 12. 14.)

A cselekvés ideje - 2. -- konferenciaanyag

Elérható a Magyar Pax Romana 54. konferenciája 2. szakaszának anyaga 2012. december 1. Hang ill. szöveganyag... (2012. 12. 08.)

Csalog Judit: A nevelésről

A Magyar Pax Romana 2012. évi Békés Gellért Emlékelőadása, nov. 15. Corvinus Egyetem. Meghívó.
"Amikor magunk elé idézzük Micimackót, a csekély értelmű medvebocsot, amint fejét két nagy mancsa közé szorítva azon kezd tanakodni, milyen az, ha valaki nem Micimackó, hanem egy más valaki: akkor egy nagyon fontos folyamatnak tanúi vagyunk. Ennek a folyamatnak születése, majd további fejlődése, olyasmi, aminek valamennyiünknek kulcsszerepe van." Teljes szöveg... (2012. 12. 01.)

Pax Romana Konferencia -- 2. szakasz

Meghívó a Magyar Pax Romana 54. konferenciájának 2. szakaszára, melyet 2012. december 1-jén tartunk az Evangélikus Egyház Pesti Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák tér 4. I. em.) A konferencia 2. szakaszának témája továbbra is az érvényes társadalmi cselekvés tere a keresztény értelmiségi számára napjainkban: A cselekvés ideje. Jelentkezési lap.

Magyar Pax Romana közgyűlés

Meghívó a Magyar Pax Romana 2012. évi közgyűlésére. A közgyűlés helye: a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagyterme (Bp. V. Deák tér 4. I. em.), időpontja: 2012. december 1. szombat, 12.30. Ha a meghirdetett időpontban a közgyűlés határozatképtelen, az emiatt megismételt közgyűlés időpontja változatlan helyszínnel és napirenddel: 2012. december 1. 13.00 óra (2012. 11. 02.)

Ki írja a történelmet? -- Zsinati klub (szöveg és hanganyag)

Egy korábbi zsinati estünkön Kende Péter azt a kérdést tette fel Romsics Ignácnak, hogy vajon miért nem foglalkozik a magyar történetírás behatóbban a magyar zsidóság históriájával. A honi antiszemitizmus eredőit elemző beszélgetés végig kulturált mederben zajlott.
Sajnos ez nem mondható el a röviddel később kezdődött antiszemitizmus vitáról, amely még ma is zajlik pl. az Élet és Irodalom c. hetilap hasábjain. Nem feladatunk és nem is szeretnénk újabb antiszemitizmus vitafórumot nyitni. Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és a Magyar Pax Romana 2011-ben Balatonszárszón közös nyilatkozatot fogadott el az értelmiség felelősségéről. A két értelmiségi kör tagjait és barátait joggal érdekelheti, hogy az a szellemi elit -- amely joggal kritizálja a honi diskurzusok hangnemét és stílusát
-- vajon miért nem képes maga sem kulturáltabban vitázni. Pontosabban eredményre jutni. És mi volna az eredmény? Az antiszemitizmus megszűnése vagy annak megértése, hogy miért jelenik meg időről időre a méltán antiszemitának címkézhető diskurzus?
-- A másik tisztázandó kérdés, hogy ki is „írja” a történelmet: a történész vagy valamiféle társadalmi igény?
Időpont: 2012. november 19. hétfő, 17 óra, Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagyterme (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.). Vendégeink: Gombár Csaba, Romsics Ignác, Ungváry Krisztián, Szále László. A beszélgetést vezeti: Horányi Özséb.
(2012. 11. 23.)

Galambos Márta (1926-2012)

Októberben a svájci Arlesheimben elhunyt Galambos Márta, a Pax Romana tagja. Gyászjelentés. (2012. 11. 23.)

 

Bibó István megemlékezés

Hagyományunkhoz híven az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület (EPMSZE) és a Magyar Pax Romana (MPR) virágot helyez el az 56-os forradalom államminisztere, Bibó István rakparti szobránál. Az idei megemlékezésünket 2012. november 4-én, vasárnap 16:00 órakor tartjuk.
Beszédet mond: Topolánszky Ákos, az EPMSZE korábbi elnöke.
Helyszín: Bibó István államminiszter mellszobra, amely a 1055 Budapest, Markó utca 1/a számtól 20 méterre található a Duna felé. (Megközelíthető a kettes villamossal és a metró Kossuth tér megállójától, a Széchenyi /felső/ rakparton.) Térkép: http://goo.gl/maps/eomcG
A nelyszínen elhangzott beszéd szövege.
(2012. 10. 25.)

A II. vatikáni zsinat jelentősége (Fila Béla előadása)

1962. október 11-én nyílt meg a katolikus egyház II. vatikáni zsinata Rómában, amely a kereszténység egyik legjelentősebb XX. századi eseményének tekinthető. Fila Béla, aki a zsinat idején végezte Rómában doktori tanulmányait, a zsinat megnyitásának 50. évfordulóján személyes visszaemlékezésekkel tarkított előadást tart okt. 18-án, csütörtökön 18 órakor a Katolikus Ház I. emeleti előadóteremban. Az est házigazdája: Dr. Máté-Tóth András teológus, valláskutató,
egyetemi tanár, SZTE Vallástudományi Tanszék. Részletek...

Magyar keresztény identitás és roma integráció
(anticiganista kirekesztő stratégiák)

Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület Zsinati Klubjának rendezvénye 2012. október 15-én (hétfőn) 17-19-ig a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em., bejutás: ha nincs nyitva a kapu, a „Gyülekezeti terem” csengőgombjának megnyomásával). Bevezetőt mond: Horváth Aladár, Polgárjogi Mozgalom a Köztarsaságért elnöke. Előadó: Marsovszky Magdaléna kirekesztéskutató. (2012. 10. 09.)

Zsinati klub: Fábri Istvánnal közéletről, politikáról, civil társadalomról, erkölcsről, egyházról

Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület Zsinati Klubjának rendezvénye: 2012. szeptember 17-én (hétfőn) 17-19-ig a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) Bejutás: ha nincs nyitva a kapu, a „Gyülekezeti terem” csengőgombjának megnyomásával -- Beszélgetés közéletről, politikáról, civil társadalomról, erkölcsről, egyházról Fábri István társadalomkutatóval, Csömör polgármesterével. (2012. 09.15.)

2012. június 1-én és 2-án ülésezett a Magyar Pax Romana 54. konferenciája

Ebben az évben is a konferencia nyitó eseményének részeként adták át a két érmet. Az egyiket mindig a MPR egy arra érdemesített tagja kapja, ebben az évben Gábor Dzsingisz (a laudáció szövege itt olvasható Keresztes Sándor tollából). A másikat egy olyan köztiszteletben álló személy, akinek tevékenysége közel áll a MPR szellemiségéhez: ebben az évben Sólyom László, korábbi köztársasági elnök személyét állította példaként elénk az elnökség (a laudáció szövege itt olvasható Bitskey Botond tollából).

A MPR 54. konferenciájának eseményeiről, illetőleg az előadásokról itt lehet tájékozódni, A korábbi kongresszusok átakulnak ettől az évtől kezdve konferenciákká. E koncepció részletei itt olvashatók.

Képek a konferenciáról

(2012. 06.1-2.)

Együttéléstan -- Meghívó a Zsinati klubba

Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület Zsinati Klubjának rendezvénye 2012. május 21-én (hétfőn) 17-19-ig a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em.) Bejutás: ha nincs nyitva a kapu, a 'Gyülekezeti terem' csengőgombjának megnyomásával. Program: Lányi András OJD humánökológus: Bevezetés az együttéléstanba; Révay Edit RJSC, OJD Együttélés Indonéziéban. Csalog Judit OJD Együttélés Vámosújfalun. Animátor Kamarás István OJD (2012. 05.06.)

Az egyházügyi politika feladatai, tervei, lehetőségei (Zsinati klub)

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület (EPMSZE) és a Magyar Pax Romana (MPR)szeretettel és tisztelettel hívja minden tagját és barátját, valamint az érdeklődőket közösen szervezett sorozatuknak (Zsinati Klub -- Szabadegyetemi esték) áprilisi rendezvényére, Szászfalvi László egyházügyi, civilügyi és nemzetiségi államtitkár előadására (az egyházügyi politika feladatai, tervei, lehetőségei). Időpont: 2012. április 16, hétfő 17 óra. Helyszín: a Deák téri Evangélikus Gyülekezet I. emeleti terme. Megközelítése :a templom főbejáratától jobbra eső kapualjból induló lépcsőn. (2012. 04.13.)

Elhunyt Kopp Mária tagtársunk - Gyászjelentés

Kopp Mária tehetségekkel, karizmákkal megáldott, sokgyermekes, mélyen hívő katolikus értelmiségi családban nőtt fel. Megszenvedett minden lehetséges, az 50-es években keresztény elkötelezettségét nyíltan vállaló fiatalt sújtó megkülönböztetést, méltánytalanságot és mellőzést. Mentáltudományok iránti érdeklődésének kibontakozását ezek csak késleltethették, de nem tántorították el attól az életprogramtól, amely a test, a lélek és a környezet kölcsönhatásait fürkészte, a magyar társadalom működési zavarainak kezelését, még inkább megelőzését tekintette célnak. Férjével, Skrabski Árpáddal közös kutatásai már a 80-as években nemzetközi figyelmet keltettek. A hazai elismerések száma és szintje (az MTA doktora címtől tudományos-közéleti kitüntetések soráig) 1990-től érte utól az érdemet. Kiemelkedő szervező képességét, fáradhatatlan kezdeményező készségét, előítéletek nélküli kapcsolatteremtő nyitottságát százezrek tapasztalhatták meg -- váratlan halálnak híre kivételesen széles kört késztet szeretetet is tükröző megemlékezésre. (folytatás...)
További megemlékezés pl.: Magyar Kurír, Bíró lászló köszönete; Kopp Máriáról a Wikipédiában.
(2012. 04.05.)

Disputa közoktatásügyekről

Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület Zsinati Klubjának rendezvénye 2012. március 19-én (hétfőn) 17-19-ig a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V. Deák Ferenc tér 4. I. em. Bejutás: ha nincs nyitva a kapu, a "Gyülekezeti terem" csengőgombjának megnyomásával.) Téma: Disputa közoktatásügyekről (Közoktatási törvény, Nemzeti Alaptanterv, kötelezően választható hittan vagy erkölcstan). Résztvevők: Márkus Gábor, Mikulás Domonkos, Porogi András és Trencsényi László részvételével. Moderátor: Kamarás István OJD. (2012. 03.05.)

Morel Gyula csoport -- honlap és rendezvény

A http://www.kathaz.hu/index.php?tt=paxromana honlapon érhető el a Magyar Pax Romana Egyesület Morel Gyula csoportja. Május 3-ára rendeznek beszélgetést "Politomágia" címmel, Csepeli György és Varga Mátyás részvételével. Április 21-re tervezik a dél-alföldi régióból az iskolák meghívását. Téma: hogyan lehet a középiskolai társadalmi munka kötelezettséget értelmesen kitölteni, a legjobb gyakorlatok megosztása, motiválás a cél, roppant gyakorlatiasan. (2012. 02.28.)

Egyházi folyóiratok kérdései és válaszai

A Magyar Pax Romana (MPR) és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület (EPMSZE) szeretettel és tisztelettel hívja minden tagját és barátját, valamint az érdeklődőket közös nyilvános havi rendezvényeinek (Zsinati Klub) februári alkalmára. Téma: "Egyházi folyóiratok kérdései és válaszai". Vendégeink a felelős szerkesztők: Zászkaliczky Zsuzsanna (Credo), Lukács László és Bende József (Vigilia), Csoma Áron (Confessio). A beszélgetést Bibó István vezeti. Időpont: 2012. február 20. hétfő 17 óra. (2012. 02.17.)

Meghívó: Disputa az egyházügyi törvényről

A Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület Zsinati Klubjának rendezvénye 2012. január 16-án (hétfőn) 17-19-ig a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermébe (Bp. V., Deák tér 4. I. em.). Bejutás: ha nincs nyitva a kapu, a "Gyülekezeti terem" csengőgombjának megnyomásával. Az asztalnál: Balogh Judit, Jakab Attila és Hubai Péter. Moderátor: Kamarás István OJD (2012. 01.07.)

 

A Keresztény-Zsidó Társaság novemberi programjai

- Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Szabadegyetem – 2006-2012, előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról, nov. 6.
- Tezézvárosi Vallásközi Konferencia 2012/2., nov. 12. - A hitről
- Zsidó, keresztény és iszlám tudósok és gondolkodók, a Ráday Gyűjtemény és a Keresztény-Zsidó Társaság sorozata, nov. 13.
- Vájjikrrá - Leviticus, MTA - OR-ZSE biblikus konferencia, nov. 19.
- A Septuaginta, a Magyar Tudomány Napja - Biblikus Konferencia, Baptista Teológiai Akadémia - nov. (meghívók részletesen)
(2012. 10. 27.)

Megjelent a Mérleg 2011. évi száma

Nyomtatásban már elérhető a lap 2011. évi összevont kötete. A lap a szemlék, levelek és más írások mellett beszámol a Magyar Pax Romana nagyobb találkozóinak eseményeiről is. (2012. 10. 26.)

Konferencia Móricz Zsigmond halálának 70. évfordulója tiszteletére

A Szlovákiai Magyar Protestáns Oktatási és Közművelődési Egyesület és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2012. november 23-25. között Móricz Zsigmond halálának 70. évfordulója tiszteletére konferenciát szerveznek, melynek helyszíne Rozsnyó és Sárospatak.
A részletes felhívást és a jelentkezési lapot e dokumentum tartalmazza. Jelentkezni október 26-ig lehet az szmpsz@szmpsz.sk e-mail címen.
(2012. 10. 09.)

"Kultúra a politikában -- Aktuális magyarországi helyzetkép"

Meghívó L. Simon László (Budapest) előadására. Időpont és helyszín : 2012. június 15., péntek, 19.00 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner
Háza, Oberföhringer Str. 40, 81925 München. Rendezők: UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja.
(2012. 05.29.)

Szabó Zoltán - 100 (OSZK)

2012. május 31-én 15 órakor az Országos Széchényi Könyvtárban (Bp. I. Budavári palota Fép.) VI. emeleti dísztermében a kiállítást megnyitja: Sárközi Mátyás. A kiállítás megtekinthető a VII. emeleti katalógustér, VI. emeleti kézirattárban, 2012. 05. 31-2012. 09. 30-ig. (2012. 05.28.)

100 éve született Szabó Zoltán író, falukutató - Meghívó

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, a Magyar Pax Romana és Budapest XIII. kerületének Önkormányzata 2012. június 5-én, kedden 17 órakor Budapesten, a XIII. Visegrádi utca 43-45. számú társasház előtt megkoszorúzza Szabó Zoltán emléktábláját. A centenáriumi megemlékezéshez több intézmény és magánszemély is csatlakozik. Koszorúznak Tard község- és francia testvér-településeinek képviselői, akik dallal tisztelegnek az ünnepelt előtt, és vendégül látják a megjelenteket.
(2012. 05.25.)

Elindult a Pax Romana nemzetközi szervezetének honlapja

Elérhető a Pax Romana nemzetközi szervezetének, az ICMICA-nak honlapja. Az oldalon a Pax Romana tagjai betekintést kapnak a szervezet munkájába, így az Európa Tanácsban, az Emberi Jogok Európai Bíróságában végzett munkába, folyamatban lévő ügyekbe, vagy olyan témába, mint az éghajlatváltozás. Sajtóközlemény. (2012. 04.20.)

Az idők próbája -- Kollázs Szabó Zoltán műveiből

... Előadja: Béres Ilona és Szélyes Zoltán. Szerkesztette: Szabó Magda. Részletek a Szerelmes földrajz, a Tardi helyzet, a Szellemi honvédelem, az Összeomlás, a Hazugság nélkül, az Angliai vázlatkönyv, a Terepfelverés c. könyvekből és Szabó Zoltán leveleiből. (1 óra). Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum 2012. ápr. 24. kedd 18 óra (2012. 04.19.)

A Szabó Zoltán centenárium rendezvényei

A rendezvénysorozat listája innen tölthető le. Részletes, pontosított meghívóért keresse az EPMSZ titkárát: gyimothy.lilla@freemail.hu(2012. 04.06.)
Száz éve született Szabó Zoltán -- Kerekasztal-beszélgetés és kiállításmegnyitó. A magyar irodalmi szociográfia megteremtőjére, Szabó Zoltán íróra emlékezünk. Meghívó. Megnyitó. Kerekasztal.
Időpont : 2012. április 12., 16:00, Helyszín : Petőfi Irodalmi Múzeum. (2012. 04.09.)

Böjte Csaba: Kiutak a válságból

München - 2012. Maghívó március 2-án, pénteken, 19.00-kor, a Magyar Katolikus Misszió nagytermébe, melyen Böjte Csaba OFM: Kiutak a válságból címmel tart előadást. Részletes meghívó. -- MMI és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja. (2012. 02.25.)

Fiskális populizmus? Különadók, egykulcsos jövedelemadó, végtörlesztés

2012. február 17-én, pénteken, 19.00-kor, a müncheni Magyar Katolikus Misszió nagytermébe, melyen Deák Dániel (Budapest): Fiskális populizmus? Különadók, egykulcsos jövedelemadó, végtörlesztés címmel tart előadást. Részletes meghívó. -- UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja. (2012. 02.02.)

Vallás és Kommunikáció, Szakrális kommunikáció

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Szakrális Kommunikáció Szakosztálya és Communicatio Alumni Szakosztálya tisztelettel hív minden érdeklődőt a Vallás és Kommunikáció, Szakrális kommunikáció címmel rendezendő workshopjára. Helyszín: Párbeszéd Háza, Bp., Horánszky u. 20., 2012. január 27. (2012. 01.25.)

A Keresztény-Zsidó Társaság - 2012. januári-februári programjai

Ábrahám gyermekei, 2011/1., jan. 3.; "Akik sokakat igazságra vezettek!", jan. 10., Keresztény--zsidó imaóra, jan. 22., Ábrahám gyermekei, 2012/2., febr. 7.; A vallásközi párbeszéd esélyei, febr. 13., "Akik sokakat igazságra vezettek" -- Gál Ferenc, febr. 14.
Részletes meghívó
(2012. 01.03.)


2011. évi programok, események

 

2011. évi Békés Gellért emlékelőadás

Dec. 15., csüt., 18.00. Scharle Péter: Építőmérnökök etikai megpróbáltatásai.
(Párbeszéd háza, Bp.. Horánszky utca 20., színházterem.) A részvétel díjtalan. -- A Magyar Pax Romana mintegy másfélszáz tagja között számos köztiszteletnek örvendő tudós, tanár, közéleti szereplő, nagy felkészültségű szakember van. Az általuk művelt területen gondolataik, eredményeik méltó elismerést kapnak, de érdemesek szélesebb kör - így különösen a Magyar Pax Romana tagsága, illetve a MPR tevékenysége iránt érdeklődők - megkülönböztetett figyelmére is. Évente ezért kap egyikük felkérést Békés Gellért Emlékelőadás megtartására. Az előadás tárgyát az előadó szabadon választja meg.
Az előadáson való részvétel díjtalan.
(2011. 12.12.)

Elhunyt Polgár Kornél Ernő

Nov. 7-én Hágáben elhunyt Kornél Ernő, a Pax Romana tagja. A végső búcsú nov. 13-án lesz. A gyászjelentés itt olvasható.

Megemlékezés Bibó István szobránál, nov. 4.

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület (EPMSZE) és a Magyar Pax Romana (MPR) virágot helyezett el az 56-os forradalom államminisztere, Bibó István rakparti szobránál. A megemlékezést 2011. november 4-én délután 16:00 órakor tartották. Beszédet mondott: Horányi Özséb MPR elnöke. Helyszín: Bibó István államminiszter mellszobra, amely a 1055 Budapest, Markó utca 1/a számtól 20 méterre található a Duna felé, megközelíthető a kettes villamossal /Jászai Mari tér/ és a kettes metróval /Kossuth tér/, az említett két tér között félúton található a Széchenyi /felső/ rakparton). Meghívó (2011. 10. 26., 11.04.)

Zsolnai László: Hit és spiritualitás a gazdaságban -- előadás-meghívó

A Hit és spiritualitás a gazdaságban című könyv megjelenése alkalmából Zsolnai László egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságetika Központjának igazgatója 2011. október 13-án, csütörtökön 16 órakor Hit és spiritualitás a gazdaságban címmel előadást tart a Katolikus Házban (Szeged, Dugonics tér 12.).
Az előadást követően beszélgetőtársai: Máté-Tóth András, az SZTE BTK Vallástudományi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára és Farkas Beáta az SZTE GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete intézetvezető egyetemi docense. A rendezvény szervezői: a Magyar Pax Romana Egyesület Morel Gyula csoportja és a KatHÁZ Nonprofit Kft. (2011. 10. 04.)

Beszélgetés az ifjúságpasztorációról -- Zsinati klub

2011. szeptember 19-én (hétfőn) 17.00-19.00 a Magyar Pax Romana Zsinati Klubja és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület közös rendezvénye: Beszélgetés az ifjúságpasztorációról, Kuti József református, Nobilis Márió katolikus és Smidéliusz Gábor evangélikus lelkészekkel. Animátor: Kamarás István OJD. Helyszín: Háló Közösségi Központ, V. ker. Budapest Ferenciek tere 7-8. III. lépcsőház. 2.em. 9. (2011. 09. 08.)

A keresztény iskolai nevelés lehetőségei és dilemmái -- Meghívó

A Magyar Pax Romana Zsinati Klub és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület Szabadegyetemi Esték közös rendezvénye, 2011. május 16-án (hétfő) 17.00-19.00. A keresztény iskolai nevelés lehetőségei és dilemmái -- Beszélgetés Bibó Istvánnal, a Baár-Madas Református Gimnáziumot újraindító-, és a Sylvester János Protestáns Gimnáziumot alapító igazgatóval. Helyszín: Háló Közösségi Központ, V. ker. Budapest Ferenciek tere 7-8. III. lépcsőház. 2.em. 9. (2011. 05. 07.)

 

 

Elhunyt András Imre jezsuita

2011. december 24-én, szenteste, 83 éves korában, Bécsben elhunyt Dr. András Imre jezsuita. 1928. október 30-án született Csíktapolcán. Középiskolai tanulmányait a csíkszeredai gimnáziumban végezte. Ezután Budapesten belépett a Jézus Társasága noviciátusába, a zugligeti Manrézába. Folyt. (2011. 12.26.)
A búcsúztatás 2012. január 9-én lesz, délután 16.30-kor a bécsi Jezsuita templomban. (Jesuiten Kirche,
Dr. Ignaz Seipel Platz 1) A temetés Csíkszeredában (csíktaplocai temetö) lesz január 14-én szombaton 11.00-kor lesz. A Pázmániumban megemlékezö gyászmise lesz a lelki üdvéért, január 28-án szombaton délután 17 órai kezdettel az EMAE szervezésében. (2011. 12.29.)

Szabó Zoltán -- emléktábla-avatás

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, az Osiris Könyvkiadó és Budapest XIII. kerületének Önkormányzata tisztelettel meghívja Szabó Zoltán író, szociográfus emléktáblájának avatására. Az emléktábla – avatás időpontja: 2011. december 14., szerda 16.00 óra. Az emléktábla – avatás helyszíne: Budapest XIII. Visegrádi utca 43-45 számú társasház.

Mérleg -- friss lapszám

A Mérleg honlapján http://www.merleg-digest.eu/ olvasható a Mérleg legfrissebb számának tartalomjegyzéke és ízelítőül néhány cikke.
A lapban Boór János Siontól Szárszóig cikke a 6. Magyar Ökumenikus Találkozót (2011. ápr. 26-máj. 1.) is feleleveníti.
(2011. 12.12.)

Egyházügyi, vallásszabadsági Tudományos Konferencia, Budapest, 2011. november 21.

Tisztelettel meghívjuk konferenciánkra, amelyen jogtudományi szakemberek és teológus professzorok fejtik ki véleményüket, osztják meg gondolataikat, javaslataikat az egyházügyi törvénnyel kapcsolatban és ezzel a vallásszabadság keresztény, európai, emberjogi értelmezéséhez szeretnének -- nemzetközi támogatással -- szakmai segítséget adni a politikai döntéshozóknak. Helyszín: Budapest, VI. Székely Bertalan utca 13., Hetednapi Adventista Egyház Budapest Terézvárosi Gyülekezete. (2011. 11.18.)

A Keresztény--Zsidó Társaság novemberi programja

Jótékonysági koncert, előadás (Ábrahám gyermekei, Goldziher Ignác), Terézvárosi Vallásközi Konferencia az iszlámról, Smót - Exodus konferencia stb. A teljes program. (2011. 10. 26.)

Meghívó a Keresztény-Zsidó Társaság 2011. szeptemberi rendezvényeire

- ÁBRAHÁM GYERMEKEI – 2011/6. Előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról. -- Budapest, 2011. szeptember 6. kedd 15,30-18,30 h., a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében. (Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán, bejárat a sekrestye felől) - - Szegedi Keresztény-Zsidó Teológiai Délután. Szeged, 2011. szeptember 20. kedd du. 16.00 h., Honvéd téri Református Egyházközség Gyülekezeti Terme, Szeged, Tisza Lajos krt. 89. Részletek. (2011. 08. 31.)

Az "újraírt Biblia" koncepció genezise -- Vermes Géza angol nyelvű előadása

A konferencia címe: "Rewritten Bible" after 50 years: Texts, Terms, or Technics? -- International Conference on the phenomenon of "Rewritten Bible". Vermes Géza előadásának címe: The Genesis of the 'Rewritten Bible' Concept. (Az "újraírt Biblia" koncepció genezise). Júl. 10., vasárnap 17.00, a Reformatus Egyetemen, Budapest, Ráday u. 28. (2011. 07. 09.)

A "Miért hiszek?" előadássorozat, 2. -- vendég: Dr. Korzenszky Richárd Miklós OSB perjel

A tihanyi bencés apátság vezetője, dr. Korzenszky Richárd perjel úr mára sokak számára példakép. Magas a mérce, amelyet pedagógusi, tudományos kutatói, köztisztviselői, igazgatói, intézményvezetői, írói és nem utolsósorban bencés apátsági elöljárói tevékenységével felállított. Megértő, közvetlen és derűs személyiségével, hétköznapi és 'magas' diplomáciai tehetségével, a XXI. századi kommunikációs technikák sokoldalú művelésével egyaránt vonzza az igaz hitre vágyókat - követésre... Helyszín: Am Tabor Plébánia, Hochstettergasse 1, 1020 Wien (Pfarrkaffee), 2011. máj. 19. 19.00 Bővebb információ: http://www.kmem.at/ http://www.facebook.com/paxromanawien (2011. 05. 04.)

 

6. Magyar Ökumenikus Találkozó -- ápr. 26-máj. 1.

53. Magyar Pax Romana Kongresszus, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Akadémiai Napok -- 2011. ápr. 26-máj. 1., Balatonszárszó, Soli Deo Gloria Konferenciaközpont. - Program - Előzetes - A nagyobb méretű csoportképhez kattints a képre! A Találkozó zárónyilatkozata kommentálható. (2011. 03. 14.)

Zárónyilatkozat - Kommentelhető a 6. Magyar Ökumenikus Találkozó, illetve annak zárónyilatkozata a Magyar Pax Romana blogján. (2011. 05. 10.)


Meghívó: Jézus gondolkodásának fordulópontjai -- MPR--EPMSZE-rendezvény (ápr. 18.)

A Magyar Pax Romana Zsinati Klub és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület Szabadegyetemi Esték közös rendezvénye 2011. április 18-án (hétfőn), 17.00-19.00. Előadás: Aszalós János: Jézus gondolkodásának fordulópontjai. Helyszín: Háló Közösségi Központ, V. ker. Budapest, Ferenciek tere 7-8. III. lépcsőház. 2.em. 9. (2011. 04. 15.)

Nők az egyházban -- MPR--EPMSZE-rendezvény (márc. 21.)

Meghívó a Magyar Pax Romana Zsinati Klub és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület Szabadegyetemi Este közös rendezvényére, 2001. március 21-én (hétfőn) 17.00-19.00-re: Nők az egyházban. Huszár Ágnes nyelvész és gender-kutató beszélget Balogh Judit katolikus teológussal, Isó Dorottya evangélikus lelkésszel és Karsay Eszter református lelkésszel. Helyszín: Háló Közösségi Központ, V. ker. Budapest Ferenciek tere 7-8. III. lépcsőház. 2.em. 9. (2011. 03. 12.)

In memoriam Péntek László

1930. május 31. -- 2010 március 3. -- Vas megyében, Nárai községben született mint harmadik gyermek, két idősebb és egy fiatalabb lánytestvérrel. Édesapja tejkereskedő volt, aki a gazdáktól begyűjtött tejet főleg a közeli Szombathelyre szállította. A család vagyonosnak számított, édesanyjuk nagy súlyt helyezett arra, hogy gyermekei tanuljanak. Folyt. (2011. 03. 14.)

Kunszt György: IDENTITÁSOM ÉS VÉGSŐ KÉRDÉSEIM
-- Scharle Péter recenziója

A pozsonyi és a pesti Kalligram közös kiadásaként, Kamarás Istvánnal és Szathmári Botonddal beszélgetve mutatta be február 24.-én Kunszt György posztumusz, IDENTITÁSOM ÉS VÉGSŐ KÉRDÉSEIM címmel 2010. november elején megjelent kötetét Mészáros Sándor felelős szerkesztő az Irók Könyvesboltja karzati társalgójában, a szerző ismerőseinek, tisztelőinek figyelmes érdeklődése mellett. A most közzétett írások a 90-es évek végén keletkeztek, de a bennük felvetett kérdések és válasz-kísérletek időszerűsége nem csökkent. A jelenlévőkben ezért valószínűleg felébredt a hiányérzet -- micsoda veszteség, hogy a nemrég elhunyt szerző nem lehet jelen. Nem tudhatjuk meg tőle magától, hogy milyen belátásokig jutott el a legutóbbi évtized kutatásai, elemzései és vitái nyomán. Folytatás... (2011. 03. 09.)

"A többi kegyelem": reformálódó református lelkipásztorkodás Dunántúlon. -- Zsinati Klub

A Magyar Pax Romana Zsinati Klub és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület Szabadegyetemi Este közös rendezvénye 2011. február 21-én (hétfőn) 17.00-19.00.: "A többi kegyelem": reformálódó református lelkipásztorkodás Dunántúlon. -- Steinbach József református püspökkel beszélget Kamarás István. Helyszín: Háló Közösségi Központ, V. ker. Budapest Ferenciek tere 7-8. III. lépcsőház. 2.em. 9. (2011. 02. 18.)

Tomka Miklós hagyatéka, avagy: a "keresztény társadalom" vége és ami utána következik -- Zsinati Klub

Meghívó a Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület közös rendezvényére. Bevezeti és a beszélgetést animálja: Kamarás István OJD. Időpont: 2011. január 17-én 17 óra. Helyszín: HÁLÓ központ, Budapest, Ferenciek tere 7-8. III. lépcsőház 2.em. 9. (2011. 01. 10.)

2011. előtti hírek

 

Hogyan támogathatja a Magyar Pax Romana munkáját?

 

A Magyar Pax Romana adószáma: 18044964-1-43
Átutalási szám: 11705008-20431606

 

 

 Ennek a lapnak Ön a -ik látogatója.


Nemzetközi Pax Romana:
www.paxromana.org

Keresztény(ség) és gazda(g)ság) -- A MPR 57. konferenciája