Tartalom

 

Impresszum

Szerzők

Elöljáróban

Szerkesztői megjegyzések

A családkörlevélről

Lukács László: A püspöki kar körlevele a házasságról és a családról

Máté Tóth András: A családkörlevél pasztorálteológiai olvasata

Wildman János: A körlevél egyházképe

Scharle Péter: Miért lehet és kell hátrányos helyzetben is felelősséget vállalni?

Somfai Béla: Ami a püspökkar körleveléből kimaradt

Hegyi Balázs: Széljegyzet a belső identitásról

Kamarás István: A még boldogabb családokért!

Dely Zsófia - Mikulás Domonkos: A körlevél fogadtatása katolikus gimnáziumokban (a kiadott kötetben ez az írás nem jelent meg, mert későn érkezett)

Segítő gondolkodás a családról

Rátay Csaba: A család metaforái

Kurimay Tamás: A család rendszerelméleti megközelítése

Tringer László: A család szerepe a lelki egészség megőrzésében és helyreállításában

Andrásfalvy Bertalan: A család hagyományai

Cseh-Szombathy László: Stabilitás és instabilitás a családban

László Tamás: A személyközi párbeszéd három eleme: a játék a tükrözés és az élmény

Csonka Judit: Keressük arcképünket

Buda Béla: A család segítésének útjai

Tóth Péter I.: A családi létformák funkcionális elemzése. A nő-férfi-gyerek viszony evolúciós nézőpontból

Erőforrás és nyitottság: a család

Kelemen Gábor: A család önszerveződése

Rátay Csaba: Civil szervezetek a családok boldogulásáért

Glózer Rita: Kihívások és kockázatok a civil szervezetek működésében

Tóth Pál: A Fokoláre Mozgalom tevékenysége a családok körében

Körmendy Imre és Körmendy Mária: A család a fokoláre lelkiség fényében

Nagy J. Endre: A család mint életszövetség

Danka Krisztina: A vaisnava családmodell

Kékesi János: A nős papok családjainak a helyzete az egyházban

Birtalan Balázs: A homoszexuálisok helyzete az egyházban és a társadalomban

Buday Nelli: Meghitt otthon és Isten országatitkarsag@magyarpaxromana.hu