Kiadványok

 

A Magyar Pax Romana céljainak elérésében fontos szerepet kap, hogy a létrehozott tudás szövegek formájában hozzáférhető legyen. Ezen az oldalon elérhető ezeknek a szövegeknek jelentős része.

1998 óta a Balassi kiadóval közösen adjuk ki köteteinket. A megjelent kötetek anyagát folyamatosan feltöltjük elektronikus formában a honlapra is. Eddig az alábbi kötetek jelentek meg:

Magyar megfontolások a Soáról - az 1998-ban Pannonhalmán tartott azonos című konferencia kötete

A család - A 2000 áprilisi Magyar Pax Romana kongresszus kötete, a Magyar Katolikus Püspöki Kar Boldogabb családokért! című pásztorlevelének recepciója

A kölcsönösség struktúrái - a 2002-ben a kapcsolatokban megvalósuló egyház témájában tartott kongresszus nyomán kiadott kötet

Egyház és kommunikáció - Az 1998-as, A párbeszéd egyháza című Magyar Pax Romana Kongresszus nyomán született kötet

Együttlét - A roma projekt keretében kidolgozott interkulturális tréningprogramot bemutató kötet

A vallások és az európai integráció I. Az Európai Szemmel című európai integrációs folyóiratban megjelent írások gyűjteménye, ami a Vallások szerepe Magyarország európai integrációjában című 2000-es konferenciára készült

A vallások és az európai integráció II. - A Vallások szerepe Magyarország európai integrációjában című 2000-ben tartott konferencia kötete


Egyéb kiadványok

Intercultural training program - A roma projekt keretében kidolgozott interkulturális tréningprogramot bemutató angol nyelvű füzet

Magyar Pax Romana - 2005-ben készült, a Magyar Pax Romanat bemutató leaflet


Csak online elérhető szövegek

Jelentés a korrupcióról - Az 1999-ben baján a korrupció témájáról tartott Magyar Pax Romana kongresszus feldolgozásaként született jelentés - 2002

A következő lépés - a 2002-ben a Kossuth Klubban azonos címmel tartott vitasorozat vitaindítói és összefoglalói (a vitaindító angolul és németül is elérhető)

First Women's Meeting in Prague - A 2005-ben tartott rendezvény előadásai

Az egyházról - önmagunkról - a 43. Magyar Pax Romana Kongresszus előadásai és kapcsolódó anyagai

A szekuláris állam a XXI. Században - Az Bibó társasággal közösen rendezett 2001-es konferencia összefoglalása

Szociológiai felmérés - A Magyar Pax Romana Fórum tagsága és véleménye, Melléklet

Gánóczy Sándor: Mi az igazság - Hézagpótló megjegyzések a Fides et Ratio enciklika körüli vitához


Előkészítés alatt álló köteteink:

Fides et ratio

 

 

Támogassa a kötetek kiadását!titkarsag@magyarpaxromana.hu